Object structure
Title:

Vegetation of gravel beds, stony beds and river sides of the Pieniny National Park

Subtitle:

Characteristics and map of plant communities of the Pieniny National Park

Group publication title:

Characteristics and map of plant communities of the Pieniny National Park

Creator:

Kaźmierczakowa, Róża (1939– ) : Redaktor

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2004

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 305-306 ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Pieniny National Park

References:

Braun-Blanquet J. 1964. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde, 3 Aufl. Springer Verl., Wien, ss. XIV + 865.
Dzwonko Z. 1977. The use of numerical classification in phytosociology - Zastosowanie klasyfikacji numerycznej w fitosocjologii. Fragm. Flor. Geobot. 30 (2): 93-167.
Grodzińska K., Jasiewicz A., Pancer-Kotejowa E., Zarzycki K. 1982. Mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego - Vegetation map of the Pieniny National Park (Western Carpathians) 1965-1968. Skala 1:10 000. Załącznik do: K. Zarzycki (red.). Przyroda Pieni w obliczu zmian. Studia Naturae, ser. B, 30.
Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 1967. Zespoły roślinne Gorców. I. Naturalne i na wpół naturalne zespoły nieleśne - Plant communities of the Gorce Mts. (Polish Werstern Carpathians). I. Natural and seminatural non-forest communities. Fragm. Flor. Geobot. 13 (2): 167-316.
Mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego, 1998-2001. Skala 1:10 000 - Map of the plant communities of the Pieniny National Park 1998-2001. Scale 1:10 000. 2004. Pancer-Koteja E., Kaźmierczakowa R. (red.). Studia Naturae 49.
Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa, ss. 537.
Pelc S. 1973. Wędrówki roślin aluwialnych Dunajca na odcinku Czorsztyn - Stary Sącz - Plant migrations on the Dunajec alluvial deposits between Czorsztyn and Stary Sącz (Western Carpathians). Fragm. Flor. Geobot. 19 (2): 175-196.
Różański W., Pancer-Koteja E. 2004. Metody badań zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego - Methods of studies on the plant communities of the Pieniny National Park. Studia Naturae 49: 13-19.
Stružka V. 1954. Metody bioklimatickych pruzkumu. W: Praktikum fytocenologie, ekologie, klimatologie a pudoznalstwi. ČSAV, Praha, s. 259–267.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 49

Start page:

297

End page:

306

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Chapter

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: