Object structure
Title:

Changes in lichen biota in the area of the Bieszczady National Park in the last 50 years

Subtitle:

Changes in protected natural areas of Poland; range, rate and mechanisms. Part I

Group publication title:

Changes in protected natural areas of Poland; range, rate and mechanisms. Part I

Creator:

Kościelniak, Robert

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2007

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 141-143 ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

protected natural areas ; Bieszczady National Park ; lichens ; Lichenes

References:

Aptroot A., Sipman H.J.M., van Herk C.M. 2001. Cladonia monomorpha, a neglected cup lichen from Europe. Lichenologist 33: 271-283.
Bielczyk U., Kiszka J. 2001. The genus Absconditella (Stictidaceae, Ascomycota Lichenisati) in Poland. Polish Bot. J. 46: 175-181.
Bielczyk U., Kiszka J. 2002. Absconditella celata (Stictidaceae) - a lichen species new to Poland. Polish Bot. J. 47: 70-71.
Bystrek J. 1970. Rozmieszczenie Usnea silesiaca Mot. w Europie - Distribution of Usnea silesiaca Mot. in Europe. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sec. C, 25, 17: 167-169.
Bystrek J., Glanc K. 1976. Bryopogon chalybeiformis (L.) Link, i B. pseudofuscescens Gyel w Bieszczadach Zachodnich - Bryopogon chalybeiformis (L.) Link, et B. pseudofuscescens Gyel. dans les Bieszczady d'Ouest. Fragm. Flor. Geobot. 22: 365-366.
Bystrek J., Kolanko K. 1992. Effect of anthropopressure on epiphytic flora of lichens as exemplified by the Białowieża Primeval Forest. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sec. C, 47, 10: 125-132.
Cieśliński S. 1985. Zmiany we florze porostów epifitycznych i epiksylicznych na obszarze Świętokrzyskiego Parku Narodowego - Transformations on the flora of the epiphytic and epilithic lichens in the territory of the Holy Cross National Park. Rocz. Świętokrz. 12: 125-142.
Cieśliński S., Bystrek J. 1982. Gatunki z rodzaju Usnea Wigg. emend. Mot. na obszarze Gór Świętokrzyskich i ich wymieranie - Species of the genus Usnea Wigg. emend. Mot. in Świętokrzyskie Mountains and their outskirts. Rocz. Świętokrz. 10: 101-108.
Cieśliński S., Czyżewska K., Fabiszewski J. 2003. Czerwona lista porostów wymarłych i zagrożonych w Polsce - Red list of extinct and threatened lichens in Poland. Monogr. Bot. 91: 13-62.
Czarnota P. 2004. New and some rare species of the genus Micarea (Micareace) in the lichen flora of Poland. Polish. Bot. J. 49: 135-143.
Czyżewska K., Cieśliński S. 2003a. Porosty - wskaźniki niżowych lasów puszczańskich w Polsce - Lichens - indicators of old-growth forests in Polish lowland. Monogr. Bot. 91: 223-239.
Czyżewska K., Cieśliński S. 2003b. Regionalne czerwone listy porostów zagrożonych - Red lists of threatened lichens at regional levels. Monogr. Bot. 91: 51-62.
Glanc K., Tobolewski Z. 1959. Z badań nad florą porostów Bieszczadów Zachodnich. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Wydz. Mat.-Przyr. Sprawodz. Komis. Biol. 48, 3: 53-57.
Glanc K., Tobolewski Z. 1960. Porosty Bieszczadów Zachodnich - Lichenes of the Western Bieszczady. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Wydz. Mat.-Przyr. Prace Komis. Biol. 21, 4: 1-108.
Glanc K., Tobolewski Z. 1962. Lichenotheca Polonica. Fase. XV. No. 326-350. Lichenes in montibus Bieszczady Zachodnie collecti. Wyd. PAN, Poznań.
Kiszka J. 1997. Nowe i rzadkie gatunki porostów (Lichenes) w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Część I - New and rare lichen species in the Bieszczady National Park and its environs. Part I. Roczniki Bieszczadzkie 5: 43-48.
Kiszka J. 1999. Nowe i rzadkie gatunki porostów (Lichenes) w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Część II - New and rare lichen species in the Bieszczady National Park and its environs. Part II. Roczniki Bieszczadzkie 7: 343-347.
Kiszka J. 2001. Renaturyzacja flory porostów w obwodzie ochronnym „Moczarne” w obszarze ochrony ścisłej Bieszczadzkiego Parku Narodowego - Renaturalisation of the lichen flora in the „Moczarne”, the area under strict protection in the Bieszczady National Park. Roczniki Bieszczadzkie 9: 19-26.
Kiszka J. 2002. Zagadnienia apofityzacji porostów w buczynie karpackiej w Bieszczadzkim Parku Narodowym - The problem of apophytisation of the Carpathian beechwood in the Bieszczady National Park. Roczniki Bieszczadzkie 10: 17-24.
Kiszka J. 2004. Porosty (Lichenes) Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej zebrane w XIX wieku i ich zanikanie - The lichens of the Kraków-Częstochowa Upland collected in the 19th century and their degradation. W: Partyka J. (red.). Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Tom I. Przyroda. Wyd. Ojcowski Park Narodowy, Ojców: 263-268.
Kiszka J., Grodzińska K. 2004. Lichen flora and air pollution in the Niepołomice Forest (S Poland) in 1960-2000. Biologia, Bratislava 59: 25-37.
Kiszka J., Kościelniak R. 2001a. Nowe i rzadkie gatunki porostów (Lichenes) w Bieszczadzkim Parku Narodowym i jego otulinie. Część III - New and rare lichen species in the Bieszczady National Park and its environs. Part III. Roczniki Bieszczadzkie 9: 27-32.
Kiszka J., Kościelniak R. 2001b. Stan zachowania Lobaria pulmonaria i związku Lobarion w polskiej części Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie” - Preservation of Lobaria pulmonaria and the Lobarion alliance in the Polish part of the International Biosphere Reserve „Eastern Carpathians”. Roczniki Bieszczadzkie 9: 33-52.
Kiszka J., Kościelniak R. 2002. Nowe i rzadkie gatunki porostów (Lichenes) w Bieszczadzkim Parku Narodowym i jego otulinie. Część IV - New and rare lichen species in the Bieszczady National Park and its environs. Part IV. Roczniki Bieszczadzkie 10: 253-255.
Kiszka J., Kościelniak R. 2003. Nowe i rzadkie gatunki porostów (Lichenes) w Bieszczadzkim Parku Narodowym i jego otulinie. Część V - New and rare lichen species in the Bieszczady National Park and its environs. Part V. Roczniki Bieszczadzkie 11: 263-266.
Kiszka J., Kościelniak R. 2004. Nowe i rzadkie gatunki porostów (Lichenes) w Bieszczadzkim Parku Narodowym i jego otulinie. Część VI - New and rare lichen species in the Bieszczady National Park and its environs. Part VI. Roczniki Bieszczadzkie 12: 33-37.
Kiszka J., Kościelniak R. 2005. Nowe i rzadkie gatunki porostów (Lichenes) w Bieszczadzkim Parku Narodowym i jego otulinie. Część VII - New and rare lichen species in the Bieszczady National Park and its environs. Part VII. Roczniki Bieszczadzkie 13: 245-148.
Kościelniak R. 2002. Występowanie porostów „reliktów puszczańskich” w Bieszczadzkim Parku Narodowym - Occurrence of „relicts of the primeval forest” in the Bieszczady National Park. Roczniki Bieszczadzkie 10: 25-41.
Kościelniak R. 2004. Porosty (Lichenes) Bieszczadów Niskich - The lichens of the Bieszczady Niskie Mts. Fragm. Flor. Geobot. Polonica. Supplementum 5: 3-164.
Kościelniak R., Kiszka J. 2004. Porosty torfowisk wysokich doliny górnego Sanu w Bieszczadzkim Parku Narodowym - The lichens of raised peat bogs in the Upper San Valley in the Bieszczady National Park. Roczniki Bieszczadzkie 12: 39-49.
Tobolewski Z., Glanc K. 1957. Lichenotheca Polonica. Fase. VII. No. 151-175. Lichenes in montibus Bieszczady Zachodnie collecti. Wyd. PAN. Poznań.
Tobolewski Z., Glanc K. 1958. Lichenotheca Polonica. Fase. X. No. 201-225. Lichenes in montibus Bieszczady Zachodnie collecti. Wyd. PAN. Poznań.
van Herk K., Aptroot A. 2000. The sorediate Punctelia species whith lecanoric acid in Europe. Lichenologist 32: 233-246.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 54 cz. I

Start page:

133

End page:

144

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Chapter

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: