Object structure
Title:

Czynniki kształtujące stężenia metali ciężkich w rzece Rabie i niektórych karpackich zbiornikach zaporowych

Subtitle:

Studia Naturae 60

Creator:

Szarek-Gwiazda, Ewa

Publisher:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2013

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 128-146 ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Metale ciężkie -- aspekt środowiskowy ; Raba (Polska ; rzeka) -- badania [KABA] ; zbiorniki zaporowe

References:

Abesser C., Robinson R., Soulsby C. 2006. Iron and manganese cycling in the storm runoff of a Scottish upland catchment. J. Hydrol. 326: 59–78.
Abraham J. 1998. Spatial distribution of major and trace elements in shallow reservoir sediments: an example from Lake Waco, Texas. Environ. Geol. 36: 349–363.
Achrem E., Gierszewski P. 2007. Zbiornik Włocławski. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Bydgoszcz: 46–60.
Ackerman F., Bergmann M., Schleichert G. 1983. Monitoring of heavy metals in coastal and estuarine sediments – question of grain size: < 20μm versus < 60 μm. Environ. Technol. Lett. 4: 317–138.
Adamczyk B. 1991. Gleby. W: Dynowska I., Maciejewski M. (red.). Dorzecze górnej Wisły. Cz. I. PWN, Warszawa–Kraków: 55–67.
Adamiec E., Helios-Rybicka E. 2002. Distribution of pollutants in the Odra river system. Part IV. Heavy metal distribution in water of upper and middle Odra River, 1998–2000. Pol. J. Environ. Stud. 11: 669–673.
Adamiec E., Helios-Rybicka E. 2002. Distribution of pollutants in the Odra river system. Part V. Assessment of total and mobile heavy metals content in the suspended matter and sediments of the Odra river system and recommendations for river chemical monitoring. Pol. J. Environ. Stud. 11: 675–688.
Ait Ali N., Bernal M.P., Ater M. 2004. Tolerance and bioaccumulation of cadmium by Phragmites australis grown in the presence of elevated concentrations of cadmium, copper and zinc. Aquat. Bot. 80: 163–176.
Aksoy A., Duman F., Sezen G. 2005. Heavy metal accumulation and distribution in narrow-leaved cattail (Typha angustifolia) and common reed (Phragmites australis). J. Freshwater Ecol. 20: 783–785.
Aleksander-Kwaterczak U. 2007. Rozmieszczenie metali śladowych w rdzeniach osadów wybranych rzek Polski. Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.
Aleksander-Kwaterczak U., Helios-Rybicka E. 2009. Contaminated sediments as a potential source of Zn, Pb, and Cd for a river system in the historical metalliferous ore mining and smelting industry area of South Poland. J. Soils Sediments 9: 13–22.
Aleksander-Kwaterczak U., Ciszewski D., Szarek-Gwiazda E., Waloszek A., Kwandrans J., Wilk-Woźniak E. 2010. Wpływ historycznej działalności kopalni rud Zn-Pb w Chrzanowie na stan środowiska wodnego doliny Matyldy. Górnictwo i Geologia 5: 21–30.
Alloway J. 1995. Heavy metals in soils. 2nd Edition. Blackie Academic and Professional, London.
Almeida C.M.R., Mucha A.P., Vasconcelos M.T.S.D. 2004. Influence of the sea rush Juncus maritimus on metal concentration and speciation in estuarine sediment colonized by the plant. Environ. Sci. Technol. 38: 3112–3118.
Amirowicz A. 1997. Consequence of the basin morphology for fish community in a dep-storage submontane reservoir. Acta Hydrobiol., Suppl. 1: 35–56.
APHA 1992. Standard methods for the examination of water and wastewater. American Public Health Association, Washington.
Apitz S.E. 2008. Is risk-based, sustainable sediment management consistent with European policy? J. Soils Sediments 8: 461–466.
Apitz S.E. 2008. Adaptive management principles and sediment management – a call for discussions. J. Soils Sediments 8: 359–362.
Arnason J.G., Fletcher B.A. 2003. A 40+ year record of Cd, Hg, Pb, and U deposition in sediments of Patroon Reservoir, Albany County, NY, USA. Environ. Pollut. 123: 383–391.
Asmal K., Jain L.C., Henderson J., Lindahl G., Scudder T., Carińo J., Blackmore D., Patkar M., Goldemberg J., Moore D., Veltrop J., Steiner A. (red.). 2000. Zapory a rozwój. Nowe wytyczne dla podejmowania decyzji. Raport światowej komisji zapór wodnych. Earthscan Publications Ltd, London, UK (wyd. pol. Klub Gaja 2003).
Audry S., Shafer J., Blanc G., Bossy C., Lavaux G. 2004a. Anthropogenic components of heavy metal (Cd, Zn, Cu, Pb) budgets in the Lot-Garonne fluvial system (France). Appl. Geochem. 19: 769–786.
Audry S., Schäfer J., Blanc G., Jouanneau 2004b. Fifty-year sedimentary record of heavy metal pollution (Cd, Zn, Cu, Pb) in the Lot River reservoirs (France). Environ. Pollut. 132: 413–426.
Audry S., Grosbois C., Bril H., Schäfer J., Kierczak J., Blanc G. 2010. Postdepositional redistribution of trace metals in reservoir sediments of a mining/ smelting-impacted watershed (the Lot River, SW France). Appl. Geochem. 25: 778–794.
Averhoff O.L., Gómez A.B., del Rey E.D., Aguiar C.B. Villazón M.A. 2007. Chemical, physical and biological characteristics of Saladito Reservoir, Cienfuegos Province, Cuba. Lakes Reservoirs Res. Manage. 12: 43–53.
Aziz H.A., Adlan M.N., Ariffin K.S. 2008. Heavy metals (Cd, Pb, Zn, Ni, Cu and Cr(III)) removal from water in Malaysia: post treatment by high quality limestone. Bioresour. Technol. 99 (6): 1578-1583.
Baborowski M., von Tümpling Jr.W., Friese K. 2004. Behaviour of suspended particulate matter (SPM) and selected trace metals during the 2002 summer flood in the river Elbe (Germany) at Magdeburg monitoring station. Hydrol. Earth Syst. Sci. 8: 135–150.
Baldantoni D., Alfani A., Di Tommasi P., Bartoli G., De Santo A.V. 2004. Assessment of macro- and microelement accumulation capability of two aquatic plants. Env. Pollut. 130: 149–156.
Baldantoni D., Maisto G., Bartoli G., Alfani A. 2005. Analyses of three native aquatic plant species to assess spatial gradients of lake trace element contamination. Aquat. Bot. 83: 48–60.
Baran A., Tarnawski M., Kaczmarski M. 2001. Assessment of agricultural utilization of bottom sediments from the Besko Reservoir. Czasopismo Techniczne Politechniki Wrocławskiej, z. 8-Ch, rok 108: 3–11.
Bargagli R. 1998. Trace elements in terrestrial plants. An ecophysiological approach to biomonitoring and biorecovery. Springer, Berlin.
Baścik M., Chełmicki W. 2004. Komentarz do mapy hydrograficznej Polski w skali 1:50 000. Arkusz M-34-78-C Łososina Dolna. Główny Geodeta Kraju, Poznań.
Batty L.C., Baker A.J.M., Wheeler B.D., Curtis C.D. 2000. The effect of pH and plaque on the uptake of Cu and Mn in Phragmites australis (Cav.) Trin ex. Steudel. Ann. Bot. 86(3): 647–653.
Batty L.C., Baker A.J.M., Wheeler B.D. 2002. Aluminium and phosphate uptake by Phragmites australis: the role of Fe, Mn and Al root plaques. Ann. Bot. 89: 443–449.
Beard W.C., Davidson G., Bennett S.J., Rhoton F.E. 2003. Evaluation of the potential for trace element mobilization resulting oxygenating sediments from a small Mississippi Reservoir. USDA–ARS NationalSedimentation Laboratory Research Report No 37.
Beutel M.W., Leonarda T.M., Dent S.R., Moore B.C. 2008. Effects of aerobic and anaerobic conditions on P, N, Fe, Mn, and Hg accumulation in waters overlaying profundal sediments of an oligo-mesotrophic lake. Water Res. 42: 1953–1962.
Bi X.Y., Feng X.B., Yang Y.G., Li X.D., Sin G.P.Y., Qiu G.L., Qian X.L., Li F.L., He T.R., Li P., Liu T.Z., Fu Z.Y. 2007. Heavy metals in an impacted wetland system: A typical case from Southwestern China. Sci. Total Environ. 387: 257–268.
Biernat S. 1975. Denudacja i transport rumowiska w dorzeczu Dunajca. Instytut Geologiczny, Biuletyn 289, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
Bobrov V.A., Leonova G.A., Malikov Yu.I. 2009. Geochemical features of the silt sediment of the Novosibirsk Reservoir. Water Resour. 36: 525–537.
Bobrowski A., Baś B., Dominik J., Niewiara E., Szalińska E., Vignati D., Zarębski J. 2004. Chromium speciation study in polluted waters using catalytic adsorptive stripping voltammetry and tangential flow filtration. Talanta 63: 1003–1012.
Bojakowska I., Sokołowska G. 1996. Wyniki monitoringu geochemicznego osadów wodnych Polski w latach 1994–1995. Bibl. Monitor. Środ., Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.
Bojakowska I., Gliwicz T., Małecka K. 2006. Wyniki geochemicznych badań osadów wodnych Polski w latach 2003–2005. Bibl. Monitor. Środ., Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.
Bombino G., Tamburino V., Zimbone S.M. 2006. Assessment of the effects of check-dams on riparian vegetation in the Mediterranean environment: a methodological approach and example application. Ecol. Eng. 27: 134–144.
Bombówna M. 1965. Hydrochemical characteristic of the Rożnów and Czchów Reservoirs. Zeszyty Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN 11: 215–233.
Bombówna M. 1969. Hydrochemiczna charakterystyka rzeki Raby i jej dopływów. Acta Hydrobiol. 11: 479–504.
Bombówna M. 1990. Chemical composition of the water in the dam reservoirs at Rożnów and Czchów (southern Poland) in 1982/83 compared with the condition of twenty years previously. Acta Hydrobiol. 32: 293–311.
Bonanno G., Giudice R. 2010. Heavy metal bioaccumulation by the organs of Phragmites australis (common reed) and their potential use as contamination indicators. Ecol. Indic. 10: 639–645.
Bonanno G. 2011. Trace element accumulation and distribution in the organs of Phragmites australis (common reed) and biomonitoring applications. Ecotox. Environ. Safety 74: 1057–1064.
Bragato C., Brix H., Malagoli M. 2006. Accumulation of nutrients and heavy metals in Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel and Bolboschoenus maritimus (L.) Palla in a constructed wetland of the Venice lagoon watershed. Environ. Pollut. 144: 967–975.
Brekhovskikh V.F., Volkova Z.V., Katunin D.N., Kazmiruk T.N., Ostrovskaya E.V. 2002. Heavy metals in bottom sedyment in the upper and lower Volga. Water Res. 29 (5): 539–547.
Butler T.W. II. 2006. Geochemical and biological controls in trace metal transport in an acid mine impacted watershed. Environ. Geochem. Health 28: 231–241.
Buykx S.E.J., Bleijenberg M., van den Hoop M.A.G.T., Loch J.P.G. 2000. The effect of oxidation and acidification on the speciation of heavy metals in sulfide-rich freshwater sediments using a sequential extraction procedure. J. Environ. Monit. 2: 23–27.
Calmano W., Hong J., Förstner U. 1993. Binding and mobilization of heavy metals in contaminated sediments affected by pH and redox potential. Wat. Sci. Technol. 28: 223–235.
Calmano W., Förstner U. 1983. Chemical extraction of heavy metals in polluted river sediments in central Europe. Sci. Total. Environ. 28: 77–90.
Calmano W., von der Kammer F., Schwartz R. 2005. Characterization of redox conditions in soils and sediments: heavy metals. W: Lens P., Grotenhuis T., Malina G., Tabak H. (red.). Soil and Sediment remediation, IWA Publ., London: 102–120.
Cappuyns V., Swennen R. 2005. Kinetics of element release during combined oxidation and pH stat leaching of anoxic river sediments. Appl. Geochem. 20: 1169–1179.
Cardwell A.J., Hawker D.W., Greenway M. 2002. Heavy metal accumulation in aquatic macrophytes from southeast Queensland, Australia. Chemosphere 48: 653–663.
Çevik F., Göksu M.Z.L., Derici O.B., Fındık Ö. 2009. An assessment of metal pollution in surface sediments of Seyhan dam by using enrichment factor, geoaccumulation index and statistical analyses. Environ. Monit. Assess. 152: 309–317.
Chrastnỳ V., Komárek M., Tlustoš P., Švehla J. 2006. Effects of flooding on lead and cadmium speciation in sediments from a drinking water reservoir. Environ. Monit. Assess. 118: 113–123.
Ciesielczyk T., Kusza G. 2007. Metale ciężkie w osadach dennych zbiornika zaporowego Jezioro Turawskie. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 31: 203–506.
Ciszewski D. 1998. Channel processes as a factor controlling accumulation of heavy metals in river bottom sediments: consequences for pollution monitoring (Upper Silesia, Poland). Environ. Geol. 36: 45–54.
Ciszewski D., Malik I., Wardas M. 2004. Uwarunkowania geomorfologiczne migracji metali ciężkich w osadach fluwialnych: dolina Małej Panwi. Przegl. Geol. 52: 163–174.
Ciszewski D., Aleksander-Kwaterczak U., Kubsik U., Kwandrans J., Pociecha A., Szarek-Gwiazda E., Tłoczek I., Waloszek A., Wilk-Woźniak E. 2011. Interdisciplinary investigations of contamination effects of pond and stream waters and sediments in the Matylda catchment – an attempt to classification. W: Zieliński A. (red.). Interdisciplinary researches in natural sciences. Insytytut Geografii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce: 29–46.
Coynel A., Schäfer J., Blanc G., Bossy C. 2007. Scenario of particulate trace metal and metalloid transport during a major flood event inferred from transient geochemical signals. Appl. Geochem. 22: 821–836.
Czaplicka-Kotas A. 2004. Wpływ powodzi na jakość wód Goczałkowickiego zbiornika wodnego. Czasopismo Techniczne. Środowisko 101 (8-Ś): 49–58.
Czaplicka-Kotas A., Szostak A., Ślusarczyk Z., Szalińska E. 2005. Przestrzenne i czasowe zmiany stężeń żelaza w Goczałkowickim zbiorniku wodnym. Czasopismo Techniczne. Środowisko 102 (16-Ś): 63–73.
Czaplicka-Kotas A., Szostak A. 2006. Mangan i żelazo w wodach zbiornika Goczałkowice i jego dopływach. Gospodarka Wodna 12: 466–469.
Czaplicka-Kotas A., Szalińska E., Szostak A., Ślusarczyk Z. 2007. Mangan w wodach zbiornika Goczałkowice i jego dopływach. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 1: 14–17.
Czaplicka-Kotas A., Ślusarczyk Z., Zagajska J., Szostak A. 2010. Analiza zmian zawartości jonów wybranych metali ciężkich w wodzie Jeziora Goczałkowickiego w latach 1994–2007. Ochrona Środowiska 32 (4): 51–56.
Dawson E.J., Macklin M.G. 1998. Speciation of heavy metals in floodplain and flood sediments: A reconnaissance survey of the Aires Valley, West Yorkshire, Great Britain. Environ. Geochem. Health 20: 67–76.
De Lange H.J., De Haas E.M., Maas H., Peeters E.T.H.M. 2005. Contaminated sediments and bioassay responses of three macroinvertebrates, the midge larva Chironomus riparius, the water louse Asellus aquaticus and the mayfly nymph Ephoron virgo. Chemosphere 61: 1700–1709.
Demirezen D., Aksoy A. 2004. Accumulation of heavy metals in Typha angustifolia (L.) and Potamogeton pectinatus (L.) living in Sultan Marsh (Kayseri, Turkey). Chemosphere 56: 685–696.
Deng H., Ye Z., Wong M. 2004. Accumulation of lead, zinc, copper and cadmium by 12 wetland plant species thriving in metal-contaminated sites in China. Environ. Pollut. 132: 29–40.
Directive of the European Parliament and of the Council (2000/60/EC) establishing a framework of community action in the field of water policy. 23 October 2000.
Dobicki W. 2004. Biodostępność metali ciężkich w środowisku jezior Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu: Rozprawy 504.
Dobrowolski R., Skowrońska M. 2001. Distribution and environmental mobility of selected trace metals in the Zemborzyce Reservoir. Pol. J. Environ. Stud. 10: 383–388.
Dobrowolski R., Skowrońska M. 2006. The study of trace metal levels in select environmental components of the Zemborzyce Reservoir. Pol. J. Environ. Stud. 15: 537–542.
Dominik J., Bas B., Bobrowski A., Dworak T., Koukal B., Niewiara E., Pereira de Abreu M.-H., Rossé P., Szalinska E., Vignati D. 2003. Partitioning of chromium (VI) and chromium (III) between dissolved and colloidal forms in a stream and reservoir contaminated with tannery waste water. J. Phys. IV France 107: 385–388.
Dominik J., Vignati D.A.L., Koukal B., Pereira de Abreu M.-H., Kottelat R., Szalinska E., Baś B., Bobrowski A. 2007. Speciation and environmental fate of chromium in rivers contaminated with tannery effluents. Eng. Life Sci. 7: 155–169.
Drożdżal E., Kępski K., Piórecki M. 2010. Czy zbiornik Dobczyce spowodował powódź na dolnej Rabie w maju 2010 roku? Aura 7: 14–18.
Duman F., Obali O. Demirezen D. 2006. Seasonal changes of metal accumulation and distribution in shining pondweed (Potamogeton lucens). Chemosphere 65: 2145–2151.
Dynowska I. 1991. Obieg wody. W: Starkel L. (red.). Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. PWN, Warszawa.
Eggleton J., Thomas K.V. (red.). 2004. A review of factors affecting the release and bioavailability of contaminants during sediment disturbance events. Environ. Int. 30: 973– 980.
El Bilali L., Rasmussen P.E., Hall G.E.M., Fortin D. 2002. Role of sediment composition in trace metal distribution in lake sediment. Appl. Geochem. 17: 1171–1181.
Faithful J.W., Griffiths D.J. 2000. Turbid flow through a tropical reservoir (Lake Dalrymple, Queensland, Australia): Responses to a summer storm event. Lakes Reservoirs Res. Manage. 5: 231–247.
Fisher R., Wolf C., Rahner D., Paul L., Deppe T., Steinberg C.E.W. 2004. Fixation of manganese and iron in freshwater sediments throught electrochemically initiated processes I: Principles and laboratory studies. Aquatic Sci. 66: 95.
Florea A.M., Büsselberg D. 2006. Metals and metal compounds: occurrence, use, benefits and toxic cellular effects. Biometals 19: 419–427.
Förstner U., Calmano W. 1982. Bindungsformen von Schwermetallen in Baggerschlämmen. Vom Wasser 59: 83–93.
Förstner U., Wittmann G.T.W. 1983. Metal pollution in the aquatic environment. Springer Verlag, Berlin–Heidelberg–New York–Tokyo.
Förstner U. 1986. Metal speciation in solid wastes – factors affecting mobility. W: Landner W. (red.). Speciation of Metals in Water, Sediment and Soil Systems, Springer Verlag, Berlin–Hiedelberg–New York–London–Paris–Tokyo: 13–40.
Förstner U. 2009. Sediments and priority substances in river basins. New Directive 2008/105/EC; sediment issues in management plans. J. Soils Sediments 9: 89–93.
Fritioff A., Greger M. 2006. Uptake and distribution of Zn, Cu, Cd, and Pb in an aquatic plant Potamogeton natans. Chemosphere 63: 220–227.
Fytianos K., Lourantou A. 2004. Speciation of elements in sediment samples collected at lakes Volvi and Koronia, N. Greece. Environ. Int. 30: 11–17.
Gambrell R.P., Wiesepape J.B., Patrick W.H., Duff M.C. 1991. The effects of pH, redox, and salinity on metal release from a contaminated sediment. Water Air Soil Poll. 57–58: 359–367.
Ghrefat H., Yusuf N. 2006. Assessing Mn, Fe, Cu, Zn, and Cd pollution in bottom sediments of Wadi Al-Arab Dam, Jordan. Chemosphere 65: 2114–2121.
Gierszewski P., Szmańda J.B., Luc B. 2006. Distribution of the bottom deposits and accumulation dynamics in the Włocławek Reservoir (central Poland). WSEAS Trans. Environ. Develop. 5: 543–549.
Gierszewski P. 2008. Koncentracja metali ciężkich w osadach zbiornika włocławskiego jako wskaźnik hydrodynamicznych warunków depozycji. Landform Analysis 9: 79–82.
Gismera M.J., Lacal J., da Silva P., García R., Sevila M.T., Procopio J.R. 2004. Study of metal fractionation in river sediments. A comparison between kinetic and sequential extraction procedures. Environ. Pollut. 127: 175–182.
Głosińska G., Sobczyński T., Boszke L., Bierła K., Siepak J. 2005. Fractionation of some heavy metals in bottom sediments from the middle Odra River (Germany/Poland). Pol. J. Environ. Stud. 14: 305–317.
Godlewska M., Mazurkiewicz-Boroń G., Pociecha A., Wilk-Woźniak E., Jelonek M. 2003. Effects of flood on the functioning of the Dobczyce reservoir ecosystem. Hydrobiologia 504: 305–313.
Gołaś J., Kubica B., Reczyński W., Kwiatek W. M., Jakubowska M., Skiba M., Stobiński M., Dutkiewicz E.M., Posmyk G., Jones K.W., Olko M., Górecki J. 2005. Preliminary studies of sediments from the Dobczyce drinking water reservoir. Pol. J. Environ. Stud. 14: 577–584.
Gonsiorczyk T., Casper P., Koschel R. 2001. Mechanisms of phosphorus release from the bottom sediment of the oligotrophic Lake Stechlin: importance of the permanently oxic sediment surface. Arch. Hydrobiol. 151: 203–219.
González A.E., Rodríguez M.T., Jiménez Sá J.C., Espinosa A.J.F., de la Rosa F.J.B. 2000. Assessment of metals in sediments in a tributary of Guadalquivir river (Spain). Heavy metal partitioning and relations between the water and sediment system. Water Air Soil Pollut. 121: 11–29.
Goryaynova Z.I., Frontasyeva M.V., Pavlov D.F., Pankratova Yu.S. 2007. Chemical composition study of the Rybinsk Reservoir ecosystem using NAA. IP Conference Proceedings 958: 226–227.
Gower A.M., Myers G., Kent M., Foulkes M.E. 2006. Relationships between macroinvertebrate communities and environmental variables in metal-contaminated streams in south-west England. Freshwater Biol. 32: 199–221.
Górniak A., Zieliński P., Jekatieryńczuk-Rudczyk E., Grabowska M., Suchowolec T. 2002. The role of dissolved organic carbon in a shallow lowland reservoir ecosystem – a long term study. Acta Hydrochim. Hydrobiol. 30(4): 179–189.
Górska I., Kulig M. 2009. Jakość wód rzeki Dunajec według monitoringu wykorzystywanego dla potrzeb Sądeckich Wodociągów. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 9: 61–63.
Gruca-Rokosz R., Bartoszek L., Tomaszek J.A. 2004. Heavy metals in the bottom sediments of the Solina Reservoir. Environ. Prot. Eng. 30: 45–50.
Guilizzoni P. 1991. The role of heavy metals and toxic materials in the physiological ecology of submersed macrophytes. Aquat. Bot. 41: 87–109.
Guo T., Delaune R.D., Patrick W.H. 1997. The effect of sediment redox chemistry on solubility/chemically active forms of selected metals in bottom sediment receiving produced water discharge. Spill. Sci. Technol. Bull. 4 (3): 165–175.
Gupta V.K. Rastogi A. 2008. Biosorption of lead from aqueous solutions by green algae Spirogyra species: Kinetics and equilibrium studies. J. Hazard. Mater. 152: 407–414.
Hardej M., Ozimek T. 2002. The effect of sewage sludge flooding on growth and morphometric parameters of Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel. Ecol. Eng. 18: 343–350.
Hardie M., Heal K.V., Lilly A. 2007. The influence of pedology and changes in soil moisture status on manganese release from upland catchments: Soil core laboratory experiments. Water Air Soil Pollut. 182: 369–382.
Harding J.P.C., Burrows I.G., Whitton B.A. 1981. Heavy metals in the Derwent Reservoir catchment, Northern England. W: Say P.J., Whitton B.A. (red.). Proc. of the Conf. “Heavy metals and the environment”. Heavy metals in Northern England: environmental and biological aspects, Durham, England: 73–86.
Harris P.O., Ramelow G.J. 1990. Binding of metal ions by particulate biomass derived from Chlorella vulgaris and Scenedesmus quadricauda. Environ. Sci. Technol. 24: 220–228.
Heidenreich M., Kleeberg A. 2003. Phosphorus-binding in iron-rich sediments of a shallow reservoir: spatial characterization based on sonar data. Hydrobiologia 506–509: 147–153.
Helios-Rybicka E. 1986. The role of clay minerals in the fixation of heavy metals in bottom sediments of the upper Wisła River system. Kraków, Akademia Górniczo Hutnicza, Geologia, Zeszyty Naukowe 32.
Helios-Rybicka E. 1993. Phase-specific bonding of heavy metals in sediments of the Vistula River, Poland. Appl. Geochem. 8 (Supplement 2): 45–48.
Helios-Rybicka E. 1997. Parametry określające rozkład metali ciężkich w systemie woda–osad. Geochemiczne zmiany w środowisku gruntowo-wodnym pod wpływem związków toksycznych. Materiały IV Konf. Nauk. Akademia Górniczo Hutnicza, Kraków: 31–38.
Helios-Rybicka E., Sikora W.S., Wójcik R., Wardas M., Strzebońska M., Adamiec E., Łagan Ł. 2000. Ocena zanieczyszczenia metalami ciężkimi osadów dennych górnej i środkowej Odry. Gospodarka Wodna 8: 300–304.
Helios-Rybicka E., Adamiec E., Aleksander-Kwaterczak U. 2005. Distribution of trace metals in the Odra River system: Water–suspended matter–sediments. Limnologica 35: 185–198.
Hlavay J., Polyák K. 1998. Chemical speciation of elements in sediment samples collected at Lake Balaton. Microchem. 58: 281–290.
Hlavay J., Prohaska T., Weisz M., Wenzel W.W., Stingeder G.J. 2004. Determination of trace elements bound to soils and sediment fractions. Pure Appl. Chem. 76: 415–442.
Horowitz A.J. 1991. A primer on sediment-trace element chemistry (2nd ed.). Chelsea, MI: Lewis Publishers, Inc.
Hu W.W., Wang G.X., Deng W., Li S.N. 2008. The influence of dams on ecohydrological conditions in the Huaihe River basin. China. Ecol. Eng. 33: 233–241.
Jacob D.L., Otte M.L. 2004. Long-term effects of submergence and wetland vegetation on metals in a 90-year old abandoned Pb-Zn mine tailings pond. Environ. Pollut. 130: 337–345.
Jacob D.L., Otte M.L. 2004. Influence of Typha latifolia and fertilization on metal mobility in two different Pb-Zn mine tailing types. Sci. Total Environ. 333: 9–24.
Jain C.K. 2004. Metal fractionation study o bed sediments of River Yamuna, India. Water Res. 38: 569–578.
Jarvie H.P., Neal C., Leach D.V., Ryland G.P., House W.A., Robson A.J. 1997. Major ion concentrations and the inorganic carbon chemistry of the Humber rivers. Sci. Total Environ. 194–195: 285–302.
Jiang F.Y., Chen X., Luo A.C. 2009. Iron plaque formation on wetland plants and its influence on phosphorus, calcium and metal uptake. Aquat. Ecol. 43: 879–890.
Jurkiewicz-Karnkowska E., Królak E. 1999. Zróżnicowanie międzygatunkowe koncentracji metali ciężkich (Cu, Zn, Mn, Fe, Pb i Cd) w mięczakach ze Zbiornika Zegrzyńskiego. Chemia i Inżynieria Ekologiczna 6: 485–490.
Kabata-Pendias A., Pendias H. 1999. Trace metals biogeochemistry. PWN, Warszawa.
Kabata-Pendias A., Mukherjee A. 2007. Trace elements from soil to human. Springer Verlag, Berlin–Heidelberg.
Kajak Z. 1998. Hydrobiologia – Limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych. PWN, Warszawa.
Karlik B., Szpakowska B. 1999. Effect of dissolved organic matter on metal speciation in waters from agricultural area. W: Wicherek S. (red.). Paysages agraires et environment. CNRS, France: 253–259.
Karnaukhova G.A. 2008. Hydrochemistry of the Angara and reservoirs of the Angara cascade. Water Res. 35: 71–79.
Kasza H. 2009. Zbiorniki zaporowe. Znaczenie – eutrofizacja – ochrona. Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała.
Kasza H., Wojtan K. 2002. Upper Vistula River: Response of aquatic communities to pollution and impoundment. 3. Heavy metals in water. Pol. J. Ecol. 50: 137–146.
Kelany A., Tuszynski M., Kostecki M. 2007. Radionuclides and heavy metals pollution of the bottom sediments of the reservoir at Dzierżno Duże near the Upper Silesia Region, Poland. AIP Conference Proceedings 888 (1): 392–402.
Klavinš M., Briede A., Rodinov V., Kokorite I., Parele E., Klavina I. 2000. Heavy metals in rivers of Latvia. Sci. Total. Environ. 262: 175–183.
Kleeberg A., Schubert H. 2000. Vertical gradients in particle distribution and its elemental composition under oxic and anoxic conditions in a eutrophic lake, Scharmützelsee, NE Germany. Arch. Hydrobiol. 148: 187–207.
Klimaszewski M., Starkel L. 1972. Karpaty polskie. Geomorfologia Polski. T. 1. PWN, Warszawa.
Klink A., Krawczyk J., Wisłocka M. 2009. The content of heavy metals in leaves of Phragmites australis (Cav.) Trin.ex Steud. and bottom sediments from lakes of Pojezierze Leszczyńskie. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 39: 60–66.
Kocharyan A.G., Venitsianov E.V., Safronova N.S., Seren’kaya E.P. 2003. Seasonal variations in the forms of heavy metal occurrence in the Kuibyshev Reservoir waters and bottom deposits. Water Res. 30: 404–412.
Kondracki J. 1994. Geografia Polski: mezoregiony fizyczno-geograficzne. PWN, Warszawa.
Kondracki J. 2001. Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa.
Korfali S.I., Jurdi M., Davies B.E. 2006. Variation of metals in bed sediments of Quaraaoun Reservoir, Lebanon. Environ. Monit. Assess. 115: 307–319.
Kostecki M., Kowalski E., Domurad A. 1998. Badania limnologiczne zbiornika zaporowego Dzierżno Małe. Cz. 2. Metale ciężkie w wodzie i osadach dennych rzeki Dramy. Archiwum Ochrony Środowiska 24: 45–56.
Kostecki M., Domurad A., Kowalski E., Kozłowski J. 1998. Badania limnologiczne zbiornika zaporowego Dzierżno Małe. Cz. 3. Metale ciężkie w osadach dennych zbiornika. Archiwum Ochrony Środowiska 24: 73–81.
Kostecki M. 2003. Alokacja i przemiany wybranych zanieczyszczeń w zbiornikach zaporowych hydrowęzła rzeki Kłodnicy i Kanale Gliwickim. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze. Prace i Studia 57.
Kostecki M., Kowalski E. 2004. Alokacja metali ciężkich w osadach dennych Zbiornika Rybnickiego. Archiwum Ochrony Środowiska 30: 53–62.
Kostecki M., Kowalski E. 2007. Spatial arrangement of heavy metals in the dam-reservoir sediments in the conditions of anthropomixion. Arch. Environ. Prot. 33: 67–80.
Kozielska-Sroka E., Michalski P., Zydroń T. 2010. Uwarunkowania geotechniczne i hydrodynamiczne transformacji północnych obrzeży zbiornika Czorsztyn–Nidzica w trakcie jego eksploatacji. W: Soja R., Knutelski S., Bodziarczyk J. (red.). Pieniny – Zapora – Zmiany. Monografie Pienińskie 2: 63–82.
Kroupiene J. 2007. Distribution of heavy metals in sediments of the Nemunas River (Lithuania). Pol. J. Environ. Stud. 16: 715–722.
Krzanowski S. 2002. Wpływ zbiornika wodnego “Dobczyce” na zmienność charakterystyk hydrobiologicznych rzeki Raby. Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Inżynieria Włókiennicza i Ochrona Środowiska 7: 29–40.
Kulahci F., Doğru M. 2006. Metal and chemical investigation of water and sediment of the Keban dam lake, Turkey: Part 2: Distribution of radioactivity, heavy metals and major elements. J. Radioanal. Nucl. Chem. 268: 529–537.
Kulikowska-Karpińska E., Kłusewicz K. 2009. Ocena chemicznych zanieczyszczeń wód sztucznego zbiornika w Siemianówce w latach 2007–2008. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 40: 497–504.
Kumar J.I.N., Soni H., Kumar R.N. 2006. Biomonitoring of selected freshwater macrophytes to assess lake trace element contamination: a case study of Nal Sarovar Bird Sanctuary, Gujarat, India. J. Limnology 65: 9–16.
Kurek S., Misztal A., Pawlik-Dobrowolski J. 1993. Środowisko przyrodnicze jako czynnik kształtujący odpływ i skład chemiczny wód w zlewni Raby. W: Wieczysty A. (red.). Zlewnia Raby jako obszar alimentacji wód i zanieczyszczeń dla zbiornika retencyjnego w Dobczycach. Politechnika Krakowska, Kraków, Monografia 145: 13–33.
Kwapuliński J., Wiechuła D., Anders B. 1991. The occurrence of selected heavy metals in bottom sediments in the Goczałkowice Reservoir. Acta Hydrobiol. 33 (3–4): 177–186.
Kwapuliński J., Loska K., Gorka P., Wiechuła D., Dębkowska Z. 1992a. Changes in metal content in the water-bottom sediment system under conditions of laboratory aeration. Acta Hydrobiol. 34: 201–211.
Kwapuliński J., Szylman E., Wiechuła D., Deryło A. 1992b. The occurence of manganese in the Goczałkowice Reservoir (southern Poland). Acta Hydrobiol. 34 (3–4): 55–63.
Kwapuliński J., Wiechuła D. 1992. Migration of lead and cadmium in Goczałkowice dam reservoir (southern Poland). Acta Hydrobiol. 34 (3–4): 43–54.
Kwapuliński J., Wiechuła D. 1993. Formy występowania metali ciężkich w osadzie dennym zbiornika Goczałkowice. W: Pawłowski L., Dudzińska M.R. (red.). Chemia w ochronie środowiska. Politechnika Lubelska, Lublin.
Kwapuliński J., Bazgier-Antoniak M., Wiechuła D., Górka P., Wydra M., Loska K. 1993. Assessment of degradation with nickel of the Goczałkowice dam reservoir (southern Poland). Acta Hydrobiol. 35: 87–96.
Kwapuliński J. Wiechuła D. Mierosławski J. Orczyk H. 1995. Bilans zanieczyszczenia metalami ciężkimi w otoczeniu zbiornika wodnego w Dziećkowicach. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 7: 227–230.
Kwapuliński J. Wiechuła D., Kraśnicka A., Orczyk H. 1996. Zawartość metali ciężkich w zbiorniku Goczałkowice. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 1: 12–22.
Leitão M., Léglize L. 2000. Long-term variations of epilimnetic phytoplankton in an artificial reservoir during a 10-year survey. Hydrobiologia 424 (Dev. Hydrobiol. 150): 39–49.
Lesage E., Mundia C., Rousseau D.P.L., Van de Moortel A.M.K., Du Laing G., Meers E., Tack F.M.G., De Pauw N., Verloo M.G. 2007. Sorption of Co, Cu, Ni and Zn from industrial effluents by the submerged aquatic macrophyte Myriophyllum spicatum L. Ecol. Eng. 30: 320–325.
Lewander M., Szarek E., Greger M. 1996. Macrophytes as indicators of bioavailable Cd, Pb and Zn flow in the river Przemsza, Katowice Region. Appl. Geochem. 11: 169–173.
Li G., Xue P., Yan C., Li Q. 2010. Copper biosorption by Myriophyllum spicatum: Effects of temperaturę and pH. Korean J. Chem. Eng. 27(4): 1239–1245.
Ligęza S., Smal H. 2003. Skład granulometryczny osadów dennych zbiornika wód zrzutowych Zakładów Azotowych Puławy. Acta Agrophysica 1: 271–277.
Ligęza S., Smal H., Bielińska E.J. 2004. Total content of Cd, Cr, Pb, Zn and their horizontal differentation in bottom sediments of dam reservoir „Zalew Zemborzycki” near Lublin, SE Poland. Chemia i Inżynieria Ekologiczna 11: 621–627.
Ligęza S., Smal H. 2005. Spatial distribution of organic carbon and its long term changes in sediments of eutrophic dam reservoir “Zalew Zemborzycki”. W: Aichberger K., Badora A. (red.). Soil organic matter and element interactions. Austrian-Polish Workshop, ALVA – Mitteilungen Heft, 3: 121–128.
Ligon F.K., Dietrich W.E., Trush W.J. 1995. Downstream ecological effect of dams: a geomorphic perspective. Bioscience 45: 183–192.
Linnik P.M. 2000. Zinc, lead and cadmium speciation in Dnieper water-bodies. Lakes Reservoirs Res. Manage. 5: 261–270.
Linnik P.N., Vasilchuk T.A. 2005. Role of humic substances in the complexation and detoxification of heavy metals: case study of the Dnieper Reservoirs. W: Perminova I.V. i in. (red.). Use of humic substances to remediate polluted environments: From Theory to Practice. Spinger, Netherlands: 135–154.
López D.L., Gierlowski-Kordesch E., Hollenkamp C. 2010. Geochemical mobility and bioavailability of heavy metals in a lake affected by acid mine drainage: Lake Hope, Vinton County, Ohio. Water Air Soil Pollut. 213: 27–45.
Loska K., Wiechula D., Pelczar J., Kwapulinski J. 1994. Occurrence of heavy metals in the waters of a heated reservoir (the Rybnik Reservoir, southern Poland). Acta Hydrobiol. 36: 267–279.
Loska K., Cebula J., Pelczar J., Wiechula D., Kwapulinski J. 1997. Use of enrichment, and contamination factors together with geoaccumulation indexes to evaluate the content of Cd, Cu, and Ni in the Rybnik water reservoir in Poland. Water Air Soil Pollut. 93: 347–365.
Loska K., Wiechula D. 2000. Effects of pH and aeration on copper migration in above-sediment water. Pol. J. Environ. Stud. 9: 433–437.
Loska K., Wiechula D., Cebula J. 2000. Changes in the forms of metal occurrence in bottom sediment under conditions of artificial hypolimnetic aeration of Rybnik Reservoir, southern Poland. Pol. J. Environ. Stud. 9: 523–530.
Loska K., Wiechula D. 2002. Speciation of cadmium in the bottom sediment of Rybnik Reservoir. Water Air Soil Pollut. 141: 73–89.
Loska K., Wiechula D. 2003. Application of principal component analysis for the estimation of source of heavy metal contamination in surface sediments from the Rybnik Reservoir. Chemosphere 51: 723-733.
Loska K., Wiechula D., Korus I. 2004. Okresowe i przestrzenne rozmieszczenie żelaza w osadzie dennym Zbiornika Rybnickiego. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 55, suppl.: 215–220.
Łajczak A. 1989. Hydrologia górnego Dunajca. Dunajec wczoraj – dziś – jutro. W: Sympozjum Naukowe, Niedzica 15.06.1989. Warszawa, SGGW–AR (Publ. CPBP 04.10, 11): 13–27.
Łajczak A. 1999. Współczesny transport i sedymentacja materiału unoszonego w Wiśle i głównych dopływach. Politechnika Warszawska, Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN: 15: 1–215.
MacDonagh M.E., Casco M.A., Claps M.C. 2009. Plankton relationships under small water level fluctuations in a subtropical reservoir. Aquat. Ecol. 43: 371–381.
MacFarlane G.R., Burchett M.D. 2002. Toxicity, growth and accumulation relationships of copper, lead and zinc in the grey mangrove Avicennia marina (Forsk.) Vierh. Mar. Environ. Res. 54: 65–84.
MacFarlane G.R., Pulkownik A., Burchett M.D. 2003. Accumulation and distribution of heavy metals in the grey mangrove, Avicennia marina (Forsk.) Vierh.: biological indication potential. Environ. Pollut. 123: 139–151.
Macherzyński M., Reczyński W., Parker A., Górecki J., Gołaś J. 2008a. Distribution of Cr, Pb, Cu, Cd and Zn in sediments of the Dobczyce dam reservoir (southern Poland). Proceedings of ECOpole/Society of Ecological Chemistry and Engineering 2 (2): 281–289.
Macherzyński M., Reczyński W., Parker A., Górecki J., Gołaś J. 2008b. Sediment samples from the Dobczyce dam reservoir (southern Poland). Arch. Environ. Prot. 34: 211–221.
Maciejewski M., Szczepański W. 1999. Charakterystyka jakości wód rzeki Wisły i dopływów górnej Wisły w lipcu i sierpniu 1997 roku. W: Grela J., Słota H., Zieliński J. (red.). Dorzecze Wisły monografia powodzi lipiec 1997. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa: 169–172.
Madeyski M., Tarnawski M. 2006. Ocena stanu ekologicznego osadów dennych wybranych małych zbiorników wodnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 4 (3): 107–116.
Manecki A., Tarkowski J. 1993. Mineralogical and chemical characteristics of atmospheric dust pollution in the surroundings of Dobczyce Reservoir supplying drinking water for the city of Cracow. Ekologia Polska 41: 289–307.
Martinez E.A., Moore B.C., Schaumloffel J., Dasgupta N. 2003. Morphological abnormalities in Chironomus tentans exposed to cadmium- and copper-spiked sediments. Ecotox. Environ. Safe. 55: 204–212.
Martinez E.A., Moore B.C., Schaumloffel J., Dasgupta N. 2004. Effects of exposure to a combination of zinc- and lead spiked sediments on mouthpart development and growth in Chironomus tentans. Environ. Toxicol. Chem. 23: 662–667.
Martinez E.A., Moore B.C., Schaumloffel J., Dasgupta N. 2009. Induction of morphological deformities in Chironomus tentans exposed to zinc- and lead-spiked sediments. Environ. Toxicol. Chem. 20 (11): 2475–2481.
Materek A. 2000. Hydrologia dopływów i zbiornika. W: Starmach J., Mazurkiewicz-Boroń G. (red.). Zbiornik Dobczycki – ekologia – eutrofizacja – ochrona. Zakład Biologii Wód PAN, Kraków: 15–35.
Mazej Z., Germ M. 2009. Trace element accumulation and distribution in four aquatic macrophytes. Chemosphere 74: 642–647.
Mazurkiewicz G. 1988. Environmental characteristics of affluents of the Dobczyce Reservoir (Southern Poland) in the preimpoundment period (1983–1985). 1. Some physico-chemical indices. Acta Hydrobiol. 30: 287–296.
Mazurkiewicz G., Żurek R. 1999. Zmiany hydrobiologiczne w ekosystemach wodnych. W: Grela J., Słota H., Zieliński J. (red.). Dorzecze Wisły. Monografia powodzi lipiec 1997. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa: 163–168.
Mazurkiewicz-Boroń G. 2000. Parametry siedliskowe i troficzne, W: Starmach J., Mazurkiewicz-Boroń G. (red.). Zbiornik Dobczycki – ekologia – eutrofizacja – ochrona, Zakład Biologii Wód PAN, Kraków: 63–81.
Mazurkiewicz-Boroń G. 2002. Factors of eutrophication processes in sub-mountain dam reservoirs. Supplementa ad Acta Hydrobiol. 2: 1–68.
Mazurkiewicz-Boroń G., Szarek-Gwiazda E., Jarząbek A. 2009. Stan troficzny zbiorników zaporowychGórnej Wisły w oparciu o Dyrektywę Azotanową. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 9: 37–40.
Miao S., DeLaune R.D., Jugsujinda A. 2006. Influence of sediment redox conditions on release/solubility of metals and nutrients in a Louisiana Mississippi River deltaic plain freshwater lake. Sci. Total Environ. 371: 334–343.
Michailova P., Szarek-Gwiazda E., Kownacki A. 2009. Effect of contaminants on the genome of some species of genus Chironomus (Chironomidae, Diptera) live in sediments of Dunajec River and Czorsztyn Reservoir. Water Air Soil Pollut. 202: 245–256.
Michailova P. 2011. Rearrangenemts in Chironomidae (Diptera), genomes induced by various environmental stress factors. Russ. J. Genet.: Appl. Res. 1: 10–20.
Michailova P., Szarek-Gwiazda E., Kownacki A. 2012. Does biodiversity of macroinvertebrates and genome response of Chironomidae larvae (Diptera) reflect heavy metal pollution in a small pond? Environ. Monit. Assess. 184: 1–14.
Michailova P., Szarek-Gwiazda E., Kownacki A., Warchałowska-Śliwa E. 2012. Genomic alterations recorded in two species of Chironomidae (Diptera) in the Upper Jurassic limestone area of the Ojców National Park in Poland attributable to natural and anthropogenic factors. Eur. J. Entomol. 109: 479–490.
Miczyński J., Komornicki T., Oleksynowa K., Dróżdż-Hara M., Strycharski P., Bors A., Głuch K., Kozak J. 1989. Określenie przydatności mułów Jeziora Rożnowskiego. Archiwum Państwowego Instytutu Geologicznego, Warszawa.
Milovanovic M. 2007. Water quality assessment and determination of pollution sources along the Axios/Vardar River, Southeastern Europe. Desalination 213: 159–173.
Moalla S.M.N., Awadallah R.M., Rashed M.N., Soltan M.E. 1998. Distribution and chemical fractionation of some heavy metals in bottom sediments of Lake Nasser. Hydrobiologia 364: 31–40.
Moore G.V., Ramamurti S. 1987. Tâžëllye metally v prirodnyh vodah. (Heavy Metals in Natural Waters). Mir, Moscow.
Morillo J., Usero J., Gracia I. 2002. Partitioning of metals in sediments from the Odiel River (Spain). Environ. Int. 28: 263–271.
Morse W., Luther G.W. 1999. Chemical influences on trace metal-sulfide interactions in anoxic sediments. Geochim. Cosmochim. Acta 63: 3373–3378.
Mrozek T., Kurek S., Pawlik-Dobrowolski J. 1993. Water runoff in the direct catchment of the reservoir at Dobczyce. W: Wieczysty A. (red.). Zlewnia Raby jako obszar alimentacji wód i zanieczyszczeń dla zbiornika retencyjnego w Dobczycach. Politechnika Krakowska, Kraków, Monografia 145: 171–194.
Mueller A., Arnold A., Hanisch C., Jendryschik K., Zerling L. 1998. Der Bitterfelder Muldestausee als Schadstoffsenke – Entwicklung der Schwermetallbelastung von 1992 bis 1997. SAW, Leipzig.
Müller G. 1981. Die Schwermetallbelastung der Sedimente des Neckars und seiner Nebenflüsse. Eine Bestandaufnahme, Chemiker-Zeitung 6: 157–164.
Müller J., Ruppert H., Muramatsu Y., Schneider J. 2000. Reservoir sediments – a witness of mining and industrial development (Malter Reservoir, eastern Erzgebirge, Germany). Environ. Geol. 39: 1341–1351.
Munk L., Faure G. 2004. Effects of pH fluctuations on potentially toxic metals in the water and sediment of the Dillon Reservoir, Summit County, Colorado. Appl. Geochem. 19: 1065–1074.
Mycielska-Dowgiałło E. 1995. Wybrane cechy teksturalne osadów i ich wartość interpretacyjna. W: Mycielska-Dowgiałło E., Rutkowski J. (red.). Badania osadów czwartorzędowych. Wybrane metody i interpretacja wyników. Uniwersytet Warszawski, Warszawa: 29–105.
Nachlik E., Bojarski A. 2006. Dynamika Zbiornika Dobczyce. W: Nachlik E., Mazurkiewicz-Boroń G., Bojarski A., Banaś J., Styka W., Słysz K., Reizer S. (red.). Studium możliwości zmiany funkcji Zbiornika Dobczyckiego i jego zlewni z uwzględnieniem ochrony czystości wody w zbiorniku. Kraków: 81–84.
Namieśnik J., Rabajczyk A. 2010. The speciation and physico-chemical forms of metals in surface waters and sediments. Chem. Spec. Bioavailab. 22: 1–21.
Neal C., Robson A.J., Jeffery H.A., Harrow M.L., Neal M., Smith Ch.J., Jarvie H.P. 1997. Trace element inter-relationships for the Humber rivers: inferences for hydrological and chemical controls. Sci. Total Environ. 194/195: 321–343.
Nusch E.A. 1980. Comparison of different methods for chlorophyll and phaeopigment determination. Archiv für Hydrobiologie, Beiheft: Ergebnisse der Limnologie 14: 14–36.
Ochrona środowiska. 2006. GUS, Warszawa.
Osmólska-Mróz B. 1997. Problems of water environment protection in roads area. Envir. Nat. Resour. Prot., Seminar. Mater. of IEP 11: 65–85.
Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z. 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
Ota U.S. 1995. Congress Screening and Testing Chemical in Commerce. OTA – BP-ENV 166. Office of Technology Assessment, Washington.
Ozimek T., Renman G. 1996. Can submerged macrophytes be useful in wastewater treatment? W: Schönborn W. (red.). Wetland Systems for Water Pollution Control. University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna: 24–26.
Pasternak K. 1969. A geological and pedological sketch of the river Raba catchment basin. Acta Hydrobiol. 11: 407–422.
Pasternak K. 1969. Wstępne badania nad właściwościami drobnych powierzchniowych osadów dennych rzeki Raby. Acta Hydrobiol. 11: 505–515.
Pasternak K. 1971. Zawartość miedzi, cynku i manganu w wodzie zbiornika zaporowego w Goczałkowicach oraz kilku innych zbiorników. Acta Hydrobiol. 13: 159–177.
Pasternak K., Antoniewicz A. 1970. Wstępne badania nad zawartością niektórych mikroskładników w wodach powierzchniowych południowej Polski. Acta Hydrobiol. 12: 111–124.
Pasternak K., Antoniewicz A. 1971. Zmienność zawartości miedzi, cynku i manganu w wodzie kilku rzek, potoków i stawów karpiowych. Acta Hydrobiol. 13: 251–268.
Pasternak K., Gliński J. 1972. Występowanie i kumulacja mikroskładników w osadach dennych zbiorników zaporowych południowej Polski. Acta Hydrobiol. 14: 225–255.
Pawlik-Dobrowolska B., Pawlik-Dobrowolski J. 1993. Ocena obciążenia zlewni Raby składnikami N, P, K i Ca, pochodzącymi z zanieczyszczeń bytowych, na tle stosunków demograficznych. W: Wieczysty A. (red.). Zlewnia Raby jako obszar alimentacji wód i zanieczyszczeń dla zbiornika retencyjnego w Dobczycach. Politechnika Krakowska, Kraków, Monografia 145: 101–111.
Pawlik-Dobrowolski J. 1993. Ocena stanu wód powierzchniowych w zlewni Raby na tle zanieczyszczenia. W: Wieczysty A. (red.). Zlewnia Raby jako obszar alimentacji wód i zanieczyszczeń dla zbiornika retencyjnego w Dobczycach. Politechnika Krakowska, Kraków, Monografia 145: 131–155.
Pawlikowski M., Szalińska E., Wardas M., Dominik J. 2006. Chromium originating from tanneries in river sediments: a preliminary investigation from the Upper Dunajec River (Poland). Pol. J. Environ. Stud. 15: 885–894.
Peng S-H., Li W-X., Wang X., Yen Y-F. 2004. Metal partitioning in river sediments measured by sequential extraction and biomimetic approaches. Chemosphere 57: 839–851.
Pérez P., Balcázar M., Zarazúa-Ortega G., Barceló-Quintal I., Díaz-Delgado C. 1999. Heavy metal concentrations in water and bottom sediments of a Mexican reservoir. Sci. Total Environ. 234: 185–196.
Piotrowski S. 2000. Accumulation of heavy metals (Cu, Zn, Pb, Co, Cd, Hg) in fresh water molluscs shells compared to their concentrations in water and bottom sediments using the example of Roztoka Odrzańska (the Odra River Estuary). III Conference on Trace Metals. Effects on Organisms and Environment. Sopot/Poland: 39–41.
Pita F.W., Hyne J.H. 1975. The depositional environment of zinc, lead and cadmium in reservoir sediments. Water Res. 9: 701–706.
Polechoński R. 2004. Ołów w ekosystemie Jeziora Sława – przemieszczanie, kumulacja oraz próba bilansu w dziesięcioleciu 1993–2003. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu 497: 1–173.
Polukhina N.I., Dvurechenskaya S.Ya., Sokolovskaya I.P., Baryshev V.B., Anshin G.N., Vorotnikov B.A. 1998. Some toxic microelements in Novosibirsk reservoir’s ecosystem (data XRF SR and AAS techniques). Nucl. Instrum. Meth. A 405: 423–427.
Polyák K., Hlavay J. 1999. Environmental mobility of trace elements in sediment collected in the Lake Balaton. Frasenius J. Anal. Chem. 363: 587–593.
Punzet J. 1969. Charakterystyka hydrologicznaa rzeki Raby i jej dopływów. Acta Hydrobiol. 11: 479–504.
Quevauviller P. 2007. Water framework directive. J. Soils Sediments 7: 111–116.
Rajfur M., Kłos A., Wacławek M. 2010. Sorption properties of algae Spirogyra sp. and their use for determination of heavy metal ions concentrations in surface water. Bioelectrochemistry 80(1): 81–86.
Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2007 roku. 2008. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Kraków.
Reczyńska-Dutka M. 1985. Ecology of some waters in the forest-agricultural basin of the river Brynica near the Upper Silesian Industrial Region. Chemical composition of the water. Heavy metals. Acta Hydrobiol. 27: 451–464.
Reczyńska-Dutka M. 1985. Ecology of some waters in the forest-agricultural basin of the river Brynica near the Upper Silesian Industrial Region. Atmospheric heavy metal pollution of the bottom sediments of the reservoir at Kozłowa Góra. Acta Hydrobiol. 27: 465–476.
Reczyński W., Kwiatek W.M., Kubica B., Gołaś J., Jakubowska M., Niewiara E., Dutkiewicz E., Stobiński M., Skiba M. 2006. Distribution of heavy metals in sediments of Dobczyce Reservoir. J. Elementol. 11: 347–356.
Reczyński W., Jakubowska M., Golas J., Parker A., Kubica B. 2010. Chemistry of sediments from the Dobczyce Reservoir, Poland, and the environmental implications. Int. J. Sedim. Res. 25: 28–38.
Romera E., González F., Ballester A., Blázquez M.L., Muñoz J.A. 2006. Biosorption with algae: a statistical review. Crit. Rev. Biotechnol. 26: 223–235.
Rosińska A., Dąbrowska L. 2011. PCBs and heavy metals in water and bottom sediments of the Kozłowa Góra dam reservoir. Arch. Environ. Prot. 37: 61–73.
Ross K., Cooper N., Bidwell J.R., Elder J. 2002. Genetic diversity and metal tolerance of two marine species: a comparison between populations from contaminated and reference sites. Mar. Poll. Bull. 44: 671–679.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji powodujących, że urobek jest zanieczyszczony. Dz.U. nr 55, poz. 498.
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. Dz.U. nr 257, poz. 1545.
Rule J.H., Alden III R.W. 1996. Interaction of Cd and Cu in anaerobie estuarine sediments. I. Partitioning in geochemical fractions in sediments. Environ. Toxicol. Chem. 15: 460–465.
Ryborz-Masłowska S., Moraczewska-Majkut K., Krajewska J. 2000. Metale ciężkie w wodzie i osadach dennych zbiornika w Kozłowej Górze na Górnym Śląsku. Archiwum Ochrony Środowiska 26: 127–140.
Salomons W., Baccini P. 1986. Chemical species and metal transport in lakes. W: Bernhard M., Brinckman F.E., Sadler P.J. The importance of chemical “speciation” in environmental processes. Dahlem Konferenzen, Springer Verlag, Berlin–Heidelberg: 193–216.
Salomons W., Förstner U. 1984. Metals in the hydrocycle. Springer Verlag, Berlin–Heidelberg–New York–Tokyo.
Salt D.E., Krämer U. 2000. Mechanisms of metal hyperaccumulation in plants. W: Raskin I., Ensley B.D. (red.). Phytoremediation of toxic metals, using plants to clean up the environment. Wiley and Sons: 231–246.
Samecka-Cymerman A., Kempers A.J. 1996. Bioaccumulation of heavy metals by aquatic macrophytes around Wrocław, Poland. Ecotox. Environ. Safe. 35: 242–247.
Samecka-Cymerman A., Kempers J. 2001. Concentrations of heavy metals and plant nutrients in water, sediments and aquatic macrophytes of anthropogenic lakes (former open cut brown coal mines) differing in stage of acidification. Sci. Total Environ. 281: 87–98.
Samecka-Cymerman A., Kempers A.J. 2004. Toxic metals in aquatic plants surviving in surfach water polluted by Cooper miting industry. Ecotox. Environ. Safe. 59: 64–69.
Sanecki J. 1993. Environmental description of the River Dunajec. Polish Bot. Stud. Guidebook Series 10: 33–44.
Saulnier I., Mucci A. 2000. Trace metal remobilization following the resuspension of estuarine sediments: Saguenay Fjord, Canada. Appl. Geochem. 15: 191–210.
Schäfer J., Blanc J. 2002. Relationship between ore deposits in river catchments and geochemistry of suspended particulate matter from six rivers in southwest France. Sci. Total Environ. 298: 103–118.
Schintu M., Kudo A., Sarritzu G., Contu A. 1991. Heavy metal distribution and mobilization in sediments from a drinking water reservoir near a mining area. Water Air Soil Pollut. 57/58: 339–349.
Senze M., Kowalska-Góralska M., Pokorny P. 2009. Metals in chosen aquatic plants in a lowland dam reservoir. J. Elementol. 14: 147–156.
Shotbolt L., Hutchinson S.M., Thomas A.D. 2006. Sediment stratigraphy and heavy metal fluxes to reservoirs in the southern Pennine uplands, UK. J. Paleolimnol. 35: 305–322.
Sigg L., Johnson A., Kuhn A. 1991. Redox conditions and alkalinity generation in a seasonally anoxic lake (Lake Greifen). Mar. Chem. 36: 9–26.
Simpson S.L., Apte S.C., Batley G.E. 2000. Effect of short-term resuspension events on the oxidation of cadmium, lead, and zinc sulfide phases in anoxic estuarine sediments. Environ. Sci. Technol. 34: 4533–4537.
Skwarczek M., Helios-Rybicka E. 2004. Badania hydro-geochemiczne systemu wodnego Jeziora Rożnowskiego. Geologia 30: 207–214.
Skwarczek M. 2005. Badanie stanu zanieczyszczenia Jeziora Rożnowskiego metalami śladowymi oraz numeryczne modelowanie transportu zanieczyszczeń z zastosowaniem pakietu Surface – water Modeling system. Praca doktorska, Biblioteka Akademii Górniczo Hutniczej, Kraków.
Sobczynski T., Siepak J. 2001. Speciation of heavy metals in bottom sediments of lakes in the area of Wielkopolski National Park. Pol. J. Environ. Stud. 10: 463–474.
Solecki J., Chibowski S. 2000. Examination of trace amount of some heavy metals in bottom sediments of selected lakes of South-Eastern Poland. Pol. J. Environ. Stud. 9: 203–208.
Sroczyński W., Wota A.K. 2001. Prognoza oddziaływania karpackich zbiorników wodnych na środowisko geologiczne i powierzchnie ziemi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków. Studia, Rozprawy, Monografie 99.
Stankovic Z., Pajevic S., Vuckovic M., Stojanovic S. 2000. Concentrations of trace metals in dominant aquatic plants of the Lake Provala (Vojvodina, Yugoslavia). Biol. Plantarum 43: 583–585.
St-Cyr L., Crowder A.A. 1989. Factors affecting iron plaque on the roots of Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel. Plant Soil 116: 85–93.
Stephens S.R., Alloway B.J., Parker A., Carter J.E., Hodson M.E. 2001.Changes in the leachability of metals from dredged canal sediments during drying and oxidation. Environ. Pollut. 114: 407–413.
Stoltz E., Greger M. 2002. Accumulation properties of As, Cd, Cu, Pb and Zn by four wetland plant species growing on submerged mine tailings. Environ. Exp. Bot. 47: 271–280.
Stumm W., Morgan J.J. 1996. Aquatic Chemistry: Chemical Equilibria and Rates in Natural Waters. Wiley–Interscience, New York.
Stupnicka E. 1997. Geologia regionalna Polski. Uniwersytet Warszawski, Warszawa: 102–109.
Swansburg E.O., Fairchild W.L., Fryer B.J., Ciborowski J.J.H. 2002. Mouthpart deformities and community composition of Chironomidae (Diptera) larvae downstream of metal mines in New Brunswick, Canada. Environ. Toxicol. Chem. 21: 2675–2684.
Świerk D., Szpakowska B. 2009. Ocena wartości rekreacyjnej wybranych zbiorników miejskich a funkcjonowanie strefy litoralnej. Nauka Przyroda Technologie 3(1): 1–11.
Szalińska E., Dominik J. 2006. Water quality changes in the Upper Dunajec Watershed, Southern Poland. Pol. J. Environ. Stud. 15: 327–224.
Szarek-Gwiazda E. 2000. Metale ciężkie w wodzie i osadzie dennym. W: Starmach J., Mazurkiewicz-Boroń G. (red.). Zbiornik Dobczycki – ekologia – eutrofizacja – ochrona. Zakład Biologii Wód PAN, Kraków: 81–94.
Szarek-Gwiazda E., Mazurkiewicz-Boroń G. 2002. Deposition of copper in the eutrophic, submontane Dobczyce dam reservoir (Southern Poland) – role of speciation. Water Air Soil Pollut. 140: 203–218.
Szarek-Gwiazda E., Amirowicz A. 2003. Bioaccumulation of trace elements in roach, Rutilus rutilus (L.) in a eutrophicated submontane reservoir. Chemia i Inżynieria Ekologiczna 10: 445–453.
Szarek-Gwiazda E. 2005. Magnese and iron accumulation in a eutrophic, submontane dam reservoir – the role of speciation. Oceanol. Hydrobiol. Stud. 34: 135–139.
Szarek-Gwiazda E., Amirowicz A., Gwiazda R. 2006. Trace element concentrations in fish and bottom sediments of a eutrophic dam reservoir. Oceanol. Hydrobiol. Stud. 35: 331–352.
Szarek-Gwiazda E., Mazurkiewicz-Boroń G. 2006. Influence of cadmium and lead partitioning in water and sediment on their deposition in the sediment of a eutrophic dam reservoir. Oceanol. Hydrobiol. Stud. 35: 141–157.
Szarek-Gwiazda E., Żurek R. 2006. Distribution of trace elements in meromictic pit lake. Water Air Soil Pollut. 174: 181–196.
Szarek-Gwiazda E. 2008. Binding form of trace elements in sediment of a meromictic lake. Arch. Environ. Prot. 34: 35–49.
Szarek-Gwiazda E. Mazurkiewicz-Boroń G., Wilk-Woźniak E. 2009. Changes of physicochemical parameters and phytoplankton in water of a submountain dam reservoir – effect of late summer stormflow. Arch. Environ. Prot. 35: 79–91.
Szarek-Gwiazda E., Mazurkiewicz-Boroń G. 2010. A comparison between the water quality of the main tributaries to three submontane dam reservoirs and the sediment quality in those reservoirs. Oceanol. Hydrobiol. Stud. 39: 55–63.
Szarek-Gwiazda E., Sadowska I. 2010. Distribution of grain size and organic matter content in sediments of submontane dam reservoir. Environ. Prot. Eng. 36: 113–124.
Szarek-Gwiazda E., Czaplicka-Kotas A., Szalinska E. 2011. Background concentrations of nickel in the sediments of the Carpathian dam reservoirs (Southern Poland). Clean-Soil Air Water 39: 368–375.
Szpakowska B., Pempkowiak J., Życzyńska-Bałoniak I. 1986. Comparison of some physicochemical parameters of humic substances isolated from three different aquatic ecosystems. Arch. Hydrobiol. 108: 259–267.
Szpakowska B., Karlik B., Gołdyn H. 1998. Chemiczne formy metali ciężkich w wodach zlewni rolniczej. W: Ekotony słodkowodne – struktura, rodzaje, funkcjonowanie. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin: 215–220.
Szpakowska B. 1999. Występowanie i rola substancji organicznych rozpuszczonych w wodach powierzchniowych i gruntowych krajobrazu rolniczego. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Rozprawy, Toruń 1999.
Szymczyk S., Grabińska B., Koc-Jurczyk J. 2007. Concentrations of Zn, Pb, Cu, Cd and Ni in the waters of the Narew river and some of its tributaries. J. Elementol. 12: 199–205.
Taillefert M., Lienemann Ch.P., Gaillard J.F., Perret D. 2000. Speciation, reactivity, and cycling of Fe and Pb in a meromictic lake. Geochim. Cosmochim. Acta 64: 169–183.
Taillefert M., Gaillard J.F. 2002. Reactive transport modeling of trace elements in the water column of a stratified lake: iron cycling and metal scavenging. J. Hydrol. 256: 16–34.
Teeter A.M., Johnson B.H., Berger C., Stelling G., Scheffner N.W., Garcia M.H., Parchure T.M. 2001. Hydrodynamic and sediment transport modeling with emphasis on shallow-water, vegetated areas (lakes, reservoirs, estuaries and lagoons). Hydrobiologia 444: 1–23.
Tessier A., Campbell P.G., Bisson M. 1979. Sequential extraction procedure for the speciation of particulate trace metals. Anal. Chem. 51: 844–851.
Tessier A., Fortin D., Belzile N., DeVitre R.R., Leppard G.G. 1996. Metal sorption to diagenetic iron and manganese oxyhydroxides and associated organic matter: Narrowing the gap between field and laboratory measurements. Geochim. Cosmochim. Acta 60: 387–404.
Thornton K.W. 1990. Perspectives on reservoir limnology. W: Thornton K.W., Kimmel B.L., Payne F.E. (red.). Reservoir Limnology: Ecological Perspectives. John Wiley & Sons, New York: 1–13.
Todorović Z., Polić P., Djordjević D. 2001a. Dominant cadmium substrates in sediments of “Barje” lake (Leskovac, Yugoslavia). Bulletin of the Chemists and Technologists of Macedonia 20: 67–76.
Todorović Z., Polić P., Djordjević D. Antonijević S. 2001b. Lead distribution in water and its association with sediment constituents of the “Barje” lake (Leskovac, Yugoslavia). Journal of the Serbian Chemical Society 66: 697–708.
Trojanowski J., Bruski J. 2003. Chemical and physical characteristics of bottom sediment top layer in Rzuno Lake. Arch. Environ. Prot. 29: 135–148.
Trounova V.A., Sokolovskaya I.P. 2000. Microelement content of the Novosibirsk reservoir bottom sediments as the reflection of its ecological state. Nucl. Instrum. Meth. A 448: 446–448.
Turiekian K.K., Wedepohl K.H. 1961. Distribution of the elements in some major units of the earth’s crusts. Bull. Geol. Soc. Am. 72: 175–192.
Turkiewicz D. 2005. Wpływ kationów wapnia i magnezu na skuteczność usuwania zanieczyszczeń w procesie koagulacji. Praca doktorska, maszynopis. Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej.
Tüzün İ., İnce O. 2006. Relationship between water flow volume and in-lake total phosphorus concentrations and temperature in a warm temperate reservoir: Implication by path analysis. Lakes Reservoirs Res. Manage. 11: 83–96.
Twardy S., Kopacz M., Kostuch M., Kuźniar A., Smoroń S., Mazurkiewicz-Boroń G., Szarek-Gwiazda E., Jarząbek A., Kowalik A., Książyński K.W., Sarna S., Twaróg B. 2003. Kryteria wyznaczania wód i obszarów wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych (na terenie RZGW Kraków). Monografia. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Kraków: 93.
Van den Berg C.M.G., Merks A.G.A., Duursma E.K. 1987. Organic complexation and its control of the dissolved concentrations of copper and zinc in the Scheldt Estuary. Estuar. Coast. Shelf Sci. 24: 785-797.
Van den Berg G.A., Meijers G.G.A., Van Der Heijdt L.M., Zwolsman J.J.G. 2000. Dredging-related mobilisation of trace metals: a case study in the Netherlands. Water Res. 35: 1979–1986.
Vardanyan L.G., Ingole B.S. 2006. Studies on heavy metal accumulation in aquatic macrophytes from Sevan (Armenia) and Carabolim (India) lake system. Environ. Int. 32: 208–218.
Vinogradova N.N. 2001. Environmental effects of the bottom sediments of the Senezh Reservoir. Water Res. 28: 78–83.
Vollenweider R.A. 1976. Advance in defining critical loading levels for phosphorus in lake eutrophication. Mem. Ist. Ital. Idrobiol. 33: 53–83.
Walling D.E., Moorehead P.W. 1989. The particle size characteristics of fluvial suspended sediment: an overview. Hydrobiologia 176/177: 125–149.
Wang H., Jia Y., Wang S., Zhu H., Wu X. 2009. Bioavailability of cadmium adsorbed on various oxides minerals to wetland plant species Phragmites australis. J. Hazard. Mater. 167: 641–646.
Webster J.G., Swedlung P.J., Webster K.S. 1998. Trace element adsorption onto an acid, mine drainage iron (III) oxy hydroxy sulfate. Environ. Sci. Technol. 32: 1361–1367.
Weis J.S., Weis P. 2004. Metal uptake, transport and release by wetland plants: implications for phytoremediation and restoration. Environ. Int. 30: 685–700.
Weis J.S., Glover T., Weis P. 2004. Interactions of metals affect their distribution in tissues of Phragmites australis. Environ. Pollut. 131: 409–415.
Wetzel R.G. 2001. Limnology, lake and reservoir ecosystem. Third Edition. Elsevier Science Imprint, San Diego–San Francisco–New York–Boston–London–Sydney–Tokio.
Wiechuła D., Kwapulinski J., Majewicz D., Loska K. 1997. Occurrence of copper in the Goczałkowice Reservoir (southern Poland). Acta Hydrobiol. 39 (3–4): 121–131.
Wiechuła D., Kwapulinski J., Loska K. 2002. Zastosowanie specjacji w badaniach biodostępności cynku w osadach dennych zbiornika „Dziećkowice”. Zeszyty Naukowe Komitetu Człowiek i Środowisko 33: 183–188.
Wiechuła D., Loska K., Korus I. 2004. Wpływ warunków tlenowych i odczynu na zawartość manganu w wodzie Zbiornika Rybnickiego. Roczn. PZH 55: 185–190.
Wiechuła D., Loska K., Korus I. 2005. Lead partitioning in the bottom sediment of Rybnik reservoir (Southern Poland), Water Air Soil Pollut. 164: 315–327.
Wilber W.G., Hunter J.V. 2007. Aquatic transport of heavy metals in the urban environment. JAWRA J. Am. Water Resour. As. 13: 721–734.
Wildi W., Dominik J., Loizeau J.-L., Thomas R.L., Favarger P.- Y., Haller L., Perroud A., Peytremann C.2004. River, reservoir and lake sediment contamination by heavy metals downstream from urban areas of Switzerland. Lakes Reservoirs Res. Manag. 9: 75–87.
Wilk-Woźniak E., Pociecha A. 2000. Dynamika zbiorowisk planktonowych jako narzędzie w badaniach wód zbiorników zaporowych. Materiały Krajowej Konferencji: Zbiorniki Zaporowe. Metody Badań i Ocen Jakości Wód: 151–160.
Wilk-Woźniak E., Mazurkiewicz-Boroń G. 2003. The autumn dominance of cyanoprokaryotes in a deep meso-eutrophic submontane reservoir. Biologia 58: 17–24.
Wilk-Woźniak E. 2009. Zmiany populacyjne w zbiorowiskach glonów planktonowych oraz ich strategie życiowe w warunkach ekosystemów wodnych sztucznie zmienionych. Studia Naturae 55: 1–132.
Wilk-Woźniak E., Pociecha A., Mazurkiewicz-Boroń G. 2010. Porównanie wybranych parametrów fizyczno-chemicznych i biologicznych wód Zbiornika Czorsztyńskiego w latach 1998 i 2005. Pieniny – Zapora – Zmiany. Monografie Pienińskie 2: 107–121.
Wiśniewski R.J. 1995. Rola zasilania wewnętrznego w eutrofizacji zbiorników zaporowych. W: Zalewski M. (red.). Procesy biologiczne w ochronie i rekultywacji nizinnych zbiorników zaporowych. Materiały z Konferencji Grupy Roboczej Narodowego Komitetu UNESCO, MAB-5 „Ekosystemy wodne”, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Łódź: 61–70.
Wiśniowska-Kielian B., Klima K. 2005. Preliminary estimate of heavy metal contents in surface runoffs in mountain region dependent on kind of areable land. Part I. Heavy metal concentrations in liquid phase of runoff. Ecol. Chem. Eng. 13: 297–306.
Wiśniowska-Kielian B., Niemiec M. 2005. Trace metal content in bottom sediments of the Dunajec River. Part II. Heavy metal content. Chemia i Inżynieria Ekologiczna 12: 166–176.
Wiśniowska-Kielian B., Niemiec M. 2005. Zawartość metali ciężkich w osadach dennych wybranych dopływów rzeki Dunajec. J. Elementol. 10: 435–443.
Wojciechowski A. 1994. Kompleksowe wykorzystanie osadów deponowanych przez Dunajec w Jeziorze Rożnowskim. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
Wojciechowski A. 1998. Wykorzystanie osadów deponowanych przez Dunajec w Jeziorze Rożnowskim. W: Kozłowski S. (red.). Ochrona litosfery. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa: 202–205.
Wójcik D. 1991. Chrakterystyka osadów dennych zbiornika zaporowego Dobczyce. Ochr. Środ. 1 (42): 31–34.
Wojtan K. 1989. Wybrane zagadnienia fizyko-chemiczne wód górnego Dunajca. Dunajec wczoraj – dziś – jutro. W: Sympozjum Naukowe, Niedzica 15.06.1989. Warszawa, SGGW-AR (Publ. CPBP 04.10, 11): 28–35.
Wojtan K., Galas J. 1993. Outflow of nutrients and organic matter from the Ratanica watershed; pollutant budgets. Ekologia Polska 41: 427–436.
Wróbel S. 1965. The bottom deposits in dam reservoirs at Rożnów and Czchów. Zeszyty Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN 11: 19–29.
Wróbel S., Wójcik D. 1990. Wezbrania rzek a eutrofizacja zbiorników zaporowych. W: Kajak Z. (red.). Funkcjonowanie ekosystemów wodnych, ich ochrona i rekultywacja. Cz. 2. Ekologia zbiorników zaporowych i rzek. Warszawa, SGGW-AR: 207–213.
Wróbel S. 1997. Wpływ rolnictwa na wody powierzchniowe województwa krakowskiego. W: Manecki A. (red.). Materiały konferencyjne „Problemy ekologiczne Krakowa. Woda dla Krakowa”, Mogilany, 14.03.1997.
Xanthopoulos C., Hahn H.H. 1993. Anthropogenic pollutants wash-off from street surfaces. Proceedings of the 6th International Conference on Urban Storm Drainage, Niagara Falls: 417–422.
Xue H.B., Gachter R., Sigg L. 1997. Comparison of Cu and Zn cycling in eutrophic lakes with oxic and anoxic hypolimnion. Aquat. Sci. 59: 176–189.
Ye Z.H., Baker A.J.M., Wong M.H., Willis A.J. 2003. Copper tolerance, uptake and accumulation by Phragmites australis. Chemosphere 50: 795–800.
Zerbe J., Sobczyński T., Elbanowska H., Siepak J. 1999. Speciation of heavy metals in bottom sediments of lakes. Pol. J. Environ. Stud. 8: 331–391.
Zhang S., Wang S., Shan X. 2002. Distribution and speciation of heavy metals in surface sediments from Guanting Reservoir, Beijing. J. Environ. Sci. Health A 37: 465–478.
Zhang M., Cuib L., Sheng L., Wang Y. 2009. Distribution and enrichment of heavy metals among sediments, water body and plants in Hengshuihu Wetland of Northern China. Ecol. Eng. 35: 563–569.

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 60

Start page:

1

End page:

146

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Czasopismo ; Artykuł naukowy oryginalny

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: