Object structure
Title:

Localities of Sarcoscypha coccinea in Oliwa Forests

Creator:

Wilga, Marcin S.

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1995

Description:

21 cm ; ilustracja ; bibliografia na stronie 102 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Tricity Landscape Park (Poland) ; Sarcoscypha coccinea

References:

Dermek A., Pilát A. 1990. Poznajemy grzyby. Ossolineum, 43, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.
Grzywacz A., Nieto J. C. 1989. Grzyby chronione. PWRiL, s. 25-29, Warszawa.
Szmytkowski G., Wilga M., Garbalewska A., Zieliński S., Buliński M., Jelinowski T., Mieńko W. 1990. Wstępna lista gatunków roślin stwierdzonych na terenie postulowanym do objęcia ochronąrezerwatową (część Doliny Radości, TPK). ZPK, Gdańsk.
Wasser S. P. 1990. Sjedobnyje i jadowityje griby Karpat. Wyd. "Karpaty", 88-91, Użgorod.
Wilga M. 1994. Zagrożenie stanowisk rzadkich, ciekawych roślin i grzybów w Lasach Oliwskich. W: Trójmiejski Park Krajobrazowy 1994. Terenowy Insp. Straży Ochr. Przyr. przy ZPK, 18-21, Gdańsk.
Wojewoda W., Ławrynowicz M. 1992. Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych zagrożonych w Polsce. W: Lista roślin zagrożonych w Polsce (red. Zarzycki K., Wojewoda W., Heinrich Z.). Wyd. 2, Instytut Bot. im. W. Szafera PAN, 27-56, Kraków.
Wojewoda W. 1993. Szkarłatna ozdoba. Echa Leśne 4: 28.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

51

Issue:

5

Start page:

99

End page:

102

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: