Object structure
Title:

Meadow vegetation dynamics in the course of practising regular protective measures in The Pieniny National Park

Subtitle:

Changes in protected natural areas of Poland; range, rate and mechanisms. Part I

Group publication title:

Changes in protected natural areas of Poland; range, rate and mechanisms. Part I

Creator:

Wróbel, Iwona

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2007

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 263-264 ; ISSN 0081-6760

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

protected natural areas ; Pieniny National Park ; meadows

References:

Begon M., Harper J.L., Townsend C.R. 1986. Ecology; Individuals, Populations and Communities. Blackwell Scientific Publ. Oxford, London, Edinburgh, Boston, Palo Alto, Melbourne.
Kaźmierczakowa R. 1992. Skład florystyczny i biomasa runi nie użytkowanych łąk pienińskich oraz zmiany wywołane jednorazowym skoszeniem - Floral composition and plant biomass of non-utylized meadows in the Pieniny Mountains and changes caused by single mowing. Pieniny - Przyroda i Człowiek 2: 13-24.
Kaźmierczakowa R. (red.) Perzanowska J., Wróbel I., Zarzycki J., Dubiel E., Vončina G. 2000. Operat ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych. W: Plan Ochrony Pienińskiego Parku Narodowego na okres 01.01.2001 - 31.12.2020. Instytut Ochrony Przyrody, Pieniński Park Narodowy, Kraków - Krościenko n/D (msc.).
Kaźmierczakowa R., Zarzycki J., Wróbel I., Vončina G. 2004. Łąki, pastwiska i zbiorowiska siedlisk wilgotnych Pienińskiego Parku Narodowego - Meadows, pastures and wet habitat communities of the Pieniny National Park. Studia Naturae 49, 195-251.
Kinasz W. 1976. Ekologiczne podstawy urządzania łąk w Pienińskim Parku Narodowym — Ecological basis of the management of the meadows of the Pieniny National Park. Ochr. Przyr. 41: 77-118.
Magurran A.E. 1988. Ecological diversity and its measurements. Croom Helm Ltd., London, UK.
Pancer-Kotejowa E. 1977. The nitrogen relation of the Pieniny meadows (Western Carpathians). Fragm. Flor. Geobot. 23, 3-4: 363-408.
Różański W., Pancer-Koteja E. 2004. Metody badań zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego - Methods of studies on the plant communities of the Pieniny National Park. Studia Naturae 49, 13-19.
Zarzycki K. 1967. Łąki Pienińskiego Parku Narodowego i ich racjonalne zagospodarowanie - The meadows in the Pieniny National Park and their rational management. Chrońmy Przyr. Ojcz. 23, 1, 11-19.
Zarzycki K. 1982. Roślinność łąk i pastwisk. W: Zarzycki K. (red.). Przyroda Pienin w obliczu zmian. PWN, Warszawa-Kraków: 340-351.
Zarzycki K. (red.) 1982. Plan urządzania ekosystemów nieleśnych Pienińskiego Parku Narodowego na lata 1989-1998. Instytut Botaniki PAN, Kraków (msc.).

Relation:

Studia Naturae

Volume:

Nr 54 cz. I

Start page:

241

End page:

264

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Chapter

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 11, II 334/cz, II 335/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: