Object structure
Title:

Reliktowa kolonia roślin wysokogórskich w Małych Pieninach ; A relic colony of alpine plants in the Małe Pieniny Mountains

Creator:

Kornaś, Jan

Publisher:

Zakład Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1958

Description:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 246-247

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Małe Pieniny ; rośliny wysokogórskie

References:

Berdau F. (1890). Flora Tatr, Pienin i Beskidu Zachodniego. ss. 827. Kasa Mianowskiego. Warszawa.
Domin K. (1929). Addimenta ad cognitionem florae Rossiae Subcarpaticae. Acta Bot. Bohem. 8 s. 26—43.
Dostál J. (1950). Květena Č. S. R. Přirodověd. Nakład, ss. 2269. Praha.
Filarszký F. (1898). Das Pieninen-Gebirge und seine Flora. Jahrb. d. Ungar. KarpathenVer. 25 s. 30—91.
Gustawicz B. (1881). Przyczynek do flory pienińskiej. Pam. Tow. Tatrz. 6 s. 1—23.
Gustawicz B. (1894). Dodatek do flory pienińskiej. Spraw. Kom. Fizjogr. AU 29 s. 96—107.
Klika J. (1932). Der Seslerion coeruleae—Verband in den Westkarpathen. Beih. Bot. Centralbl. 49 s. 133—175.
Kornaś J. (1955). Charakterystyka geobotaniczna Gorców. (Caractéristique géobotanique des Gorees — Karpathes Occidentales Polonaises). Monogr. Bot. 3 s. 1—216.
Kotula B. (1890). Rozmieszczenie roślin naczyniowych w Tatrach. (Distributio plantarum vasculosarum in montibus Tatricis). Nakł. Wydz. Mat.-Przyr. AU, ss. 512. Kraków.
Kulczyński S. (1928a). Die Pflanzenassoziationen der Pieninen. Bull. Acad. Polon. CI. Math.-Nat., Sér. B (1927), Suppl. II s. 57—203.
Kulczyński S. (1928b). Excursionsführer durch die Pieniny. Guide des Excurs. en Pologne, V IPE 1928, 4 s. 1—9.
Novacký J. M. (1943). Flóra Slovenskej Republiky. Slov. Vlastiveda 1 s. 335—399. Bratislava.
Novák F. A. (1954). Přehled československé květeny s hlediska ochrany přirody a krajiny. Ochrana československe přirody a krajiny 2 s. 193—409. ČSAV. Praha.
Pawłowski B. (1935). Über die Klimaxassoziation in der alpinen Stufe der Tatra. Bull. Acad. Polon., CI. Math.-Nat., sér. B I (1935) s. 115—146.
Pawłowski B. (1948). Ogólna charakterystyka geobotaniczna Gór Czywczyńskich. Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. PAU 72 Dz. B, Nr 6 s. 1—75.
Pawłowski B. (1956). Flora Tatr — rośliny naczyniowe. 1. (Flora Tatrorum — plantae vasculares. I), ss. 672. PWN, Warszawa.
Pax F. (1898, 1908). Grundzüge der Pflanzenverbreitung in den Karpathen. I, II. Vegetation der Erde. 2 s. 1—269, 10 s. 1—321. Verl. W. Engelmann. Leipzig.
Rehman A. (1873). Materiały do flory Wschodnich Karpat, zebrane w r. 1871 i 1872. Spraw. Kom. Fizjogr. AU 7 s. 1—40.
Sagorski E., Schneider G. (1891). Flora der Centralkarpathen. I, II. E. Kummer, s. 210 i 591. Leipzig.
Sillinger P. (1933). Monografická studie o vegetaci Nízkých Tater. Knih. Sboru pro Vyzk. Slov. 6 s. 1—339. Praha.
Śleńdziński A. J. (1876). Wykaz roślin zebranych w obwodzie kołomyjskim w roku 1875. Spraw. Kom. Fizjogr. AU 10 s. 91—112.
Szafer W. (1950). Flora dryasowa z Krościenka nad Dunajcem oraz uwagi o klimacie ostatniego zlodowacenia w Karpatach Zachodnich. (The Dryas-Flora of Krościenko on the river Dunajec with remarks on the climate of the last Glacial Period in the West-Carpathian Mts.) Biul. PIG 24 (wyd. 2). s. 31—57 i 64—84.
Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. (1953). Rośliny polskie. PWN, Warszawa.
Szafran B. (1956). Zapiski bryologiczne z Karpat Zachodnich (Beskidy, Tatry, Pieniny). (Bryological records from the Western Carpathians — the Beskids, the Tatras and the Pieniny Mountains). Fragm. Flor. et Geobot. 2, 1 s. 143—167.
Walas J. (1939). Wędrówki roślin górskich wzdłuż rzek tatrzańskich. Spraw. Kom. Fizjogr. PAU 72 s. 1 — 132.
Wołoszczak E. (1888). Drugi przyczynek do flory Pokucia. Spraw. Kom. Fizjogr. AU 22 s. 184—220.
Wołoszczak E. (1895). Zapiski botaniczne z Karpat Sądeckich. Spraw. Kom. Fizjogr. AU 30 s. 174—206.
Zapałowicz H. (1889). Roślinna szata Gór Pokucko-Marmaroskich. Spraw. Kom. Fizjogr. AU 24 s. 1—389.
Zapałowicz H. (1906). Krytyczny przegląd roślinności Galicyi. I. (Conspectus Florae Galiciae criticus. 1). Nakł. AU. ss. 296. Kraków.
Zapałowicz H. (1909). Ze strefy roślinności karpackiej. III. Spraw. Kom. Fizjogr. AU 43 s. 156—161.

Relation:

Ochrona Przyrody

Volume:

R. 25

Start page:

238

End page:

247

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: