Object structure
Title:

Reliktowa kolonia roślin wysokogórskich w Małych Pieninach ; A relic colony of alpine plants in the Małe Pieniny Mountains

Creator:

Kornaś, Jan

Publisher:

Nature Protection Research Centre of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1958

Description:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 246-247

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Małe Pieniny Mountains ; alpine flora

References:

Berdau F. (1890). Flora Tatr, Pienin i Beskidu Zachodniego. ss. 827. Kasa Mianowskiego. Warszawa.
Domin K. (1929). Addimenta ad cognitionem florae Rossiae Subcarpaticae. Acta Bot. Bohem. 8 s. 26—43.
Dostál J. (1950). Květena Č. S. R. Přirodověd. Nakład, ss. 2269. Praha.
Filarszký F. (1898). Das Pieninen-Gebirge und seine Flora. Jahrb. d. Ungar. KarpathenVer. 25 s. 30—91.
Gustawicz B. (1881). Przyczynek do flory pienińskiej. Pam. Tow. Tatrz. 6 s. 1—23.
Gustawicz B. (1894). Dodatek do flory pienińskiej. Spraw. Kom. Fizjogr. AU 29 s. 96—107.
Klika J. (1932). Der Seslerion coeruleae—Verband in den Westkarpathen. Beih. Bot. Centralbl. 49 s. 133—175.
Kornaś J. (1955). Charakterystyka geobotaniczna Gorców. (Caractéristique géobotanique des Gorees — Karpathes Occidentales Polonaises). Monogr. Bot. 3 s. 1—216.
Kotula B. (1890). Rozmieszczenie roślin naczyniowych w Tatrach. (Distributio plantarum vasculosarum in montibus Tatricis). Nakł. Wydz. Mat.-Przyr. AU, ss. 512. Kraków.
Kulczyński S. (1928a). Die Pflanzenassoziationen der Pieninen. Bull. Acad. Polon. CI. Math.-Nat., Sér. B (1927), Suppl. II s. 57—203.
Kulczyński S. (1928b). Excursionsführer durch die Pieniny. Guide des Excurs. en Pologne, V IPE 1928, 4 s. 1—9.
Novacký J. M. (1943). Flóra Slovenskej Republiky. Slov. Vlastiveda 1 s. 335—399. Bratislava.
Novák F. A. (1954). Přehled československé květeny s hlediska ochrany přirody a krajiny. Ochrana československe přirody a krajiny 2 s. 193—409. ČSAV. Praha.
Pawłowski B. (1935). Über die Klimaxassoziation in der alpinen Stufe der Tatra. Bull. Acad. Polon., CI. Math.-Nat., sér. B I (1935) s. 115—146.
Pawłowski B. (1948). Ogólna charakterystyka geobotaniczna Gór Czywczyńskich. Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. PAU 72 Dz. B, Nr 6 s. 1—75.
Pawłowski B. (1956). Flora Tatr — rośliny naczyniowe. 1. (Flora Tatrorum — plantae vasculares. I), ss. 672. PWN, Warszawa.
Pax F. (1898, 1908). Grundzüge der Pflanzenverbreitung in den Karpathen. I, II. Vegetation der Erde. 2 s. 1—269, 10 s. 1—321. Verl. W. Engelmann. Leipzig.
Rehman A. (1873). Materiały do flory Wschodnich Karpat, zebrane w r. 1871 i 1872. Spraw. Kom. Fizjogr. AU 7 s. 1—40.
Sagorski E., Schneider G. (1891). Flora der Centralkarpathen. I, II. E. Kummer, s. 210 i 591. Leipzig.
Sillinger P. (1933). Monografická studie o vegetaci Nízkých Tater. Knih. Sboru pro Vyzk. Slov. 6 s. 1—339. Praha.
Śleńdziński A. J. (1876). Wykaz roślin zebranych w obwodzie kołomyjskim w roku 1875. Spraw. Kom. Fizjogr. AU 10 s. 91—112.
Szafer W. (1950). Flora dryasowa z Krościenka nad Dunajcem oraz uwagi o klimacie ostatniego zlodowacenia w Karpatach Zachodnich. (The Dryas-Flora of Krościenko on the river Dunajec with remarks on the climate of the last Glacial Period in the West-Carpathian Mts.) Biul. PIG 24 (wyd. 2). s. 31—57 i 64—84.
Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. (1953). Rośliny polskie. PWN, Warszawa.
Szafran B. (1956). Zapiski bryologiczne z Karpat Zachodnich (Beskidy, Tatry, Pieniny). (Bryological records from the Western Carpathians — the Beskids, the Tatras and the Pieniny Mountains). Fragm. Flor. et Geobot. 2, 1 s. 143—167.
Walas J. (1939). Wędrówki roślin górskich wzdłuż rzek tatrzańskich. Spraw. Kom. Fizjogr. PAU 72 s. 1 — 132.
Wołoszczak E. (1888). Drugi przyczynek do flory Pokucia. Spraw. Kom. Fizjogr. AU 22 s. 184—220.
Wołoszczak E. (1895). Zapiski botaniczne z Karpat Sądeckich. Spraw. Kom. Fizjogr. AU 30 s. 174—206.
Zapałowicz H. (1889). Roślinna szata Gór Pokucko-Marmaroskich. Spraw. Kom. Fizjogr. AU 24 s. 1—389.
Zapałowicz H. (1906). Krytyczny przegląd roślinności Galicyi. I. (Conspectus Florae Galiciae criticus. 1). Nakł. AU. ss. 296. Kraków.
Zapałowicz H. (1909). Ze strefy roślinności karpackiej. III. Spraw. Kom. Fizjogr. AU 43 s. 156—161.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 25

Start page:

238

End page:

247

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: