Object structure
Title:

Gastropoda terrestria Terrestrial gastropods

Group publication title:

Red list of threatened animals in Poland

Creator:

Wiktor, Andrzej ; Riedel, Adolf (1930–2010)

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2002

Description:

30 cm ; bibliografia na stronach 29-30 ; ISBN 83-901236-8-1 ; ISBN 83-88934-21-X

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

red data list ; threatened species ; molluscs ; gastropods ; terrestrial gastropods ; Mollusca ; Gastropoda terrestria

References:

Alexandrowicz S. W. 1992. Nowy dla fauny Polski gatunek ślimaka Pupilla alpicola na zagrożonym stanowisku w Niedzicy. Chrońmy Przyr. Ojcz. 48, 6: 5-11.
Alexandrowicz S. W. 1994. Pupilla alpicola (Charpentier, 1837) from Niedzica (South Poland). Geologia 20, 3: 325-331.
Bernasconi R. 1990. Falniowskia n. gen. for Bythiospeum Falniowski et Šteffek, 1989 (Mollusca: Prosobranchia: Hydrobioidea). Zesz. Nauk. Akad. Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, 1276. Folia Malacologica 4: 48-51.
Falniowski A., Šteffek J. 1989. A new species of Bythiospeum (Prosobranchia: Hydrobioidea: Moitessieriidae) from southern Poland. Zesz. Nauk. Akad. Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, 1216. Folia Malacologica 3: 95-101.
Jackiewicz M. 1974. Krajowe gatunki rodziny Aciculidae (Mollusca, Prosobranchia). Fragm. Faun. 19: 445-454.
Jackiewicz M., Rafalski J. 1960. Ślimak Pagodulina pagodula (Des Moulins) w Polsce. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. Prace Kom. Biol. 19: 1-20.
Kerney M.P., Cameron R.D., Jungbluth J.H. 1983. Landschnecken Nord- und Mitteleuropas. Pau Parey, Hamburg-Berlin.
Piechocki A., Riedel A. 1997. Mollusca - Mięczaki. W: Wykaz zwierząt Polski (J. Razowski, red.). Tom IV część I-XXXI, s. 104-121, Kraków.
Pokryszko B. M. 1987. European Columella reconsidered (Gastropoda: Pulmonata Vertiginidae). Malakol. Abh. 12: 1-12.
Pokryszko B. 1990. The Vertiginidae of Poland (Gastropoda: Pulmonata: Pupilloidea:) - a systematic monograph. Ann. Zool . 43: 135-257.
Riedel A. 1957. Revision der Zonitiden Polens (Gastropoda). Ann. Zool. 26: 361-464.
Riedel A. 1988. Ślimaki lądowe - Gastropoda terrestria. Katalog Fauny Polski XXXVI, 1. PWN, Warszawa.
Riedel A., Wiktor A. 1974. Arionacea - ślimaki krążałkowate i ślinikowate (Gastropoda: Stylommatophora). Fauna Polski 2. PWN, Warszawa.
Stępczak K. 1976. Występowanie, zasoby, uzyskiwanie i ochrona ślimaka winniczka (Helix pomatia L.) w Polsce. UAM Poznań, Ser. Biol. 3: 1-68.
Umiński T. 1962. Revision of the Palearctic forms of the genus Discus Fitzinger, 1833 (Gastropoda, Endodontidae). Ann. Zool. 20: 299-333.
Umiński T. 1980. Vitrinidae (Mollusca, Gastropoda) Polski. Rozmieszczenie geograficzne i pionowe. Fragm. Faun. 25: 255-282.
Urbański J. 1947. Krytyczny przegląd mięczaków Polski. Ann. UMCS. Sec. C. 2(1): 1–35.
Urbański J. 1948. Reliktowe mięczaki ziem polskich i niektórych krajów przyległych. Ochr. Przyr. 18: 66–95.
Urbański J. 1957. Krajowe ślimaki i małże.PZWS, Warszawa.
Urbański J. 1964. Ślimak winniczek Helix pomatia L. – jego systematyka, biologia, znaczenie gospodarcze i ochrona. Ochr. Przyr. R. 29 (1963): 215–254.
Wiktor A. 1973. Die Nacktschnecken Polens - Arionidae, Milacidae, Limacidae (Gastropoda, Stylommatophora). Monogr. Fauny Polski 1, Warszawa - Kraków.
Wiktor A. 1989. Limacoidea et Zonitoidea nuda - ślimaki pomrowiokształtne (Gastropoda: Stylommatophora). Fauna Polski 12. PWN, Warszawa.
Wiktor A., Riedel A. 1992. Ślimaki lądowe Gastropoda terrestia. W: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Z. Głowaciński, red.). Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN, s. 31-38, Kraków.

Start page:

27

End page:

33

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Chapter

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. R. 19, R. 20, R. 21

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: