Object structure
Title:

Ochrona przyrody - czym jest, jej cele i formy

Group publication title:

Integralna Ochrona Przyrody

Creator:

Głowaciński, Zbigniew

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2007

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 20 ; ISBN 978-83-918914-9-0

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

nature conservation

References:

Andrewartha H. G. 1961. Introduction to the study of animal population. University Chicago Press, Chicaco.
Ehrlich P. R. 1988. The population bomb. Balantine, New York.
Krebs Ch. J. 1996. Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Odum E. P. 1963. Podstawy ekologii. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
Olaczek R. 1999. Słownik szkolny. Ochrona przyrody i środowiska. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa.
Primack R. B. 1993. Essential of conservation biology. Sinauer Associates, Inc. Sounderland, Massachusetts.
Pullin A. S. 2004. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. (oryg. Conservation biology). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Soulé M., Wilcox B. (eds) 1980. Conservation biology: An evolutionary-ecological perspective. Sinauer, Sunderland, Massachusetts.

Start page:

15

End page:

20

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Chapter

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 33, II 6379

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: