Object structure
Title:

Ochrona obszarowa

Group publication title:

Integralna Ochrona Przyrody

Creator:

Zając, Katarzyna

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2007

Description:

24 cm ; bibliografia na stronie 38 ; ISBN 978-83-918914-9-0

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

nature conservation ; protected area system

References:

Europejska sieć ekologiczna Natura 2000. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. www.mos.gov.pl
Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska J., Tworek S. 2003. Rozdział 22. Ochrona konserwatorska. W: Andrzejewski R., Weigle A. (red.). Różnorodność biologiczna Polski. NFOŚ, Warszawa:245-254.
Natura 2000.Strona gromadząca materiałyrobocze do prac nad siecią Natura 2000 w Polsce, w ramach serwisu www. Klubu Przyrodników. http://eko.org.pl/lkp/n2k
Obszary chronione w Polsce. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 2001.
Protected Areas and World Heritage Programme. Document URL: http://www.unep-wcmc.org/protected_areas/index.html; Revision date: 11 January 2006. UNEP-WCMC
Pullin A. S. 2004. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. PWN, Warszawa.
Sidło P. O., Błaszkowska B., Chylarecki P. 2004. Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP, Warszawa.

Start page:

33

End page:

38

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Chapter

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 33, II 6379

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: