Object structure
Title:

Jak efektywnie chronić ptaki i ich siedliska?

Group publication title:

Integralna Ochrona Przyrody

Creator:

Tworek, Stanisław

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2007

Description:

24 cm ; bibliografia na stronie 116 ; ISBN 978-83-918914-9-0

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

birds - protection ; bird habitats - protection

References:

BirdLife International 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Cambridge, UK: BirdLife International (BirdLife Conservation Series No.12).
Gromadzka J., Gromadzki M. 2003. Dlaczego w systemie Natura 2000 ptaki potraktowano osobno? W: Makomaska-Juchiewicz M., Tworek S. (red.). Ekologiczna sieć Natura 2000 - problem czy szansa? IOP PAN, Kraków, s. 23-29.
Gromadzki M. (red.) 2004. Ptaki. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. t. 7, 8. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
Heath M. F., Evans M. I. (eds) 2000. Important Bird Areas in Europe: Priority sites for conservation. Cambridge, UK: BirdLife International (BirdLife Conservation Series No. 8).
Nowakowski J. J., Tryjanowski P., Indykiewicz P. I. (red.) 2006. Ornitologia polska na progu XXI stulecia - dokonania i perspektywy. Sekcja Ornitologiczna PTZool., Katadra Ekologii i Ochrony Środowiska UWM, Olsztyn.
Sidło P. O., Błaszkowska B., Chylarecki P. (red.) 2004. Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP, Warszawa.
Sutherland W. J., Newton I., Green R. E. 2004. Bird ecology and conservation. A handbook of techniques. Oxford University Press.
Tucker G. M., Evans M. I. (eds) 1997. Habitats for birds in Europe: a conservation strategy for the wider environment. BirdLife International, Cambridge, UK.
Walasz K., Tworek S., Wiehle D. 2006. Ochrona ptaków i ich siedlisk w Polsce. MTO, IOP PAN, Kraków.
Wnuk Z. 1999. Edukacja ekologiczna w Polsce. W: J. M. Dołęga, J. W. Czartoszewski (red.). Ochrona środowiska w filozofii i teologii. Wyd. ATK, Warszawa. s. 110-121.

Start page:

109

End page:

116

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Chapter

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 33, II 6379

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: