Object structure
Title:

Wpływ przekształceń podgórskich dolin rzecznych na ptaki i ich ochronę

Group publication title:

Integralna Ochrona Przyrody

Creator:

Kajtoch, Łukasz

Publisher:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2007

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 123 ; ISBN 978-83-918914-9-0

Type of object:

Książka/Rozdział

Subject and Keywords:

ptaki - ochrona ; regulacja rzek ; doliny rzeczne

References:

Betleja J. Waloryzacja ornitologiczna doliny Soły. Manuskrypt pracy wykonanej na zlecenie Towarzystwa na Rzecz Ziemi z Oświęcimia.
Gwiazda R. 1996. Awifauna lęgowa Zbiornika Dobczyckiego w pierwszych latach jego istnienia. Chrońmy Przyr. Ojcz. 52,3, 64-73.
Gwiazda R. 2000. Awifauna i inne kręgowce r. 14. W: StarmachJ., Mazurkiewicz-Boroń (red.) 2000. Zbiornik Dobczycki, Kraków.
Kajtoch Ł. 2002. Awifauna Pogórza Wielickiego i Podgórza Bocheńskiego - zagrożenia i propozycja ochrony. Chrońmy Przyr. Ojcz. 58 (3): 38-54.
Kajtoch Ł., Kata K., Piwowar S., Roggenbuck A., Tadeusz P., Wachecki A., Wawręty R., Żelaziński J. 2005. Ocena wybranych robót hydrotechnicznych finansowanych z pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Towarzystwo na Rzecz Ziemi, Polska Zielona Sieć. Oświęcim/Kraków.
Skórka P., Wójcik J. D. 2000. Walory ornitologiczne okolic Rozkochowa - propozycja ochrony. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 56, 5: 99-111.
Wiehle D., Wilk T., Faber M., Betleja J., Malczyk P. 2002. Awifauna doliny górnej Wisły - cz. 1. Ptaki Ziemi Oświęcimsko-Zatorskiej. Not. Orn. 43: 227-253.
Wyżga B. 1993. Funkcjonowanie systemu rzecznego środkowej i dolnej Raby w ostatnich 200 latach. Dokumentacja Geograficzna 6: 1-92.
Tomiałojć L. (red.) 1993. Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski. IOP PAN, Kraków.

Start page:

117

End page:

123

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Rozdział

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 33, II 6379

Language:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: