Object structure
Title:

Ochrona bezkręgowców na przykładzie mięczaków

Group publication title:

Integralna Ochrona Przyrody

Creator:

Zając, Katarzyna

Publisher:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2007

Description:

24 cm ; bibliografia na stronie 131 ; ISBN 978-83-918914-9-0

Type of object:

Książka/Rozdział

Subject and Keywords:

mięczaki ; Mollusca

References:

Andrzejewski R., Weigle A. (red.) 2003. Różnorodność biologiczna Polski. NFOŚ, Warszawa.
Dyduch-Falniowska A. 1989. Threats to the bivalves of the Unionidae family and their habitat preferences in the waters of Poland. In: Głowaciński, Z., Michalik S. (eds). The problems of the plant and animal species protection. International Scientific Seminar CMEA/IUCN, 24-26 October 1989. Kraków - Zakopane: 65-70.
Głowaciński Z. (red.). 2002. Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce. IOP PAN, Kraków.
Głowciński Z., Nowicki J. 2004. Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce. IOP PAN, Kraków, AR im. A. Cieszkowskiego, Poznań.
Horsak M., Hajek M 2005. Habitat requirements and distribution of Vertigo geyeri (Gastropoda: Pulmonata) in Western Carpathian rich fen. Journal of Conchology 38, 6: 683-700.
IUCN 2006. IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>.
Pokryszko B. M. 2007. Alien non-marine molluscs in Poland. Presentation Abstracts for Invasive Molluscs Conference, April 2nd 2007, The London Malacological SocietyAt St. Catherine's College, University of Cambridge, UK; http://www.zoo.cam.ac.uk/zoostaff/aldridge/Mollusc/Programme%20for%20Invasive%20Molluscs%20Conference.pdf
Wiktor A. 2004. Ślimaki lądowe Polski. Wyd. Mantis, Olsztyn.

Start page:

127

End page:

131

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Rozdział

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 33, II 6379

Language:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: