Object structure
Title:

Międzynarodowe inicjatywy ekologiczne w ochronie przyrody: konwencje, dyrektywy, Natura 2000

Group publication title:

Integralna Ochrona Przyrody

Creator:

Tworek, Stanisław

Publisher:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2007

Description:

24 cm ; bibliografia na stronie 158 ; ISBN 978-83-918914-9-0

Type of object:

Książka/Rozdział

Subject and Keywords:

ochrona przyrody - konwencje ; ochrona przyrody - dyrektywy ; Konwencja Berneńska ; Konwencja Bońska ; Konwencja Ramsarska ; Dyrektywa Ptasia ; Dyrektywa Siedliskowa ; CITES ; CBD ; Natura 2000

References:

Andrzejewski R., Weigle A. (red.) 2003. Różnorodność biologiczna Polski. NFOŚ, Warszawa.
Dyduch-Falniowska A., Tworek S., Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska J., Cierlik G., Mróz W. 2002. Sieć Emerald w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 58 (4): 60-70.
http://www.ramsar.org
http://www.unesco.org/mab
http://whc.unesco.org
Jermaczek A., Pawlaczyk P. 2004. Natura 2000 u progu. Ochrona elementów europejskiego dziedzictwa przyrodniczego w Polsce. Klub Przyrodników, Świebodzin.
Liro A., Dyduch-Falniowska A., Makomaska-Juchiewicz M. 2002. Natura 2000. Europejska sieć ekologiczna. Wyd. 2 (uzup.). MOŚ, NFOŚ, Warszawa.
Makomaska-Juchiewicz M., Tworek S. (red.) 2003. Ekologiczna sieć Natura 2000 - problem czy szansa? IOP PAN, Kraków.
van Opstal A.J.F.M. 1999. The architecture of the Pan European Ecological Network: Suggestions for Concept and Criteria. Wageningen, NL. IKCN. Rapport IKC Natuurbeheer nr 37.

Start page:

151

End page:

158

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Rozdział

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 33, II 6379

Language:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: