Object structure
Title:

Sieć obszarów Natura 2000 w Polsce

Group publication title:

Integralna Ochrona Przyrody

Creator:

Makomaska-Juchiewicz, Małgorzata

Publisher:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2007

Description:

24 cm ; bibliografia na stronie 176 ; ISBN 978-83-918914-9-0

Type of object:

Książka/Rozdział

Subject and Keywords:

Natura 2000

References:

Baranowski M., Makomaska-Juchiewicz M. 2004. System ostoi siedliskowych Natura 2000 w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. W: Problemy organizacji i funkcjonowania systemu ostoi siedliskowych Natura 2000 w Polsce (The problems of organization and functioning of the habitat sites system Natura 2000in Poland). Red. T. J. Chmielewski. Zesz. Nauk. Komitetu "Człowiek i Środowisko" PAN, Warszawa-Lublin, 38: 35-49.
Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2003. http://www.lkp.org.pl/pdf/poradniki/ksrb_ost/index.htm
Liro A., Dyduch-Falniowska A., Makomaska-Juchiewicz M. 2002. Natura 2000. Europejska sieć ekologiczna. Wyd. 2 (uzup.). MOŚ, NFOŚ, Warszawa.
Makomaska-Juchiewicz M., Tworek S. (red.) 2003. Ekologiczna sieć Natura 2000 - problem czy szansa? IOP PAN, Kraków.
Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska J. 2004. Natura 2000: szansa na sukces. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 10 (12): 5-17.
Pawlaczyk P., Jermaczek A. 2004. Natura 2000 - narzędzie ochrony przyrody. Planowanie ochrony obszarów Natura 2000. WWF Polska.
Polityka ekologiczna państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014. http://www.mos.gov.pl/2materialy_informacyjne/raporty_opracowania/pep.pdf

Start page:

165

End page:

176

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Rozdział

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 33, II 6379

Language:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: