Object structure
Title:

Turystyka a ochrona przyrody

Group publication title:

Integralna Ochrona Przyrody

Creator:

Głowaciński, Zbigniew

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2007

Description:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 185 ; ISBN 978-83-918914-9-0

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

tourism ; nature

References:

Bennet G. (red.) 1994. Conserving Europe's natural heritage: towards a European Ecological Network. Graham a. Trotman/Martinus Nijhoff, Members of the Kluwer Acad. Publ. Group, London/Dordrecht/Boston.
Fadden D. 1999. The economic, recreational and cultural values of nature. Naturopa 91: 5-6 (Council of Europe, Strasbourg).
Głowaciński Z. 2001. Ekologiczne podstawy rozwoju turystyki. Aura 10/01: 4-7.
Gorczyca E., Krzemień K. 2002. Wpływ ruchu turystycznego na rzeźbę Tatrzańskiego Parku Narodowego. W: Borowiec W. i in. (red.) Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. Tatrzański Park Narodowy, Kraków-Zakopane, s. 389-393.
Górny M. 1992. Rolnictwo ekologiczne szansą Polski. Ekologia Wsi; mat. z II Ogólnopolskiego Forum (red. A. Kowalak), Solina, 24-27 września 1992; Fundacja CEEW, Krosno.
Matczak A. 2002. Metodyka badań ruchu turystycznego na obszarach chronionych. W: Użytkowanie turystyczne parków narodowych (red. J. Partyka), s. 17-22. Inst. Ochrony Przyrody PAN/Ojcowski PN, Ojców.
Mirek Z. 1996. Zagrożenia i przekształcenia szaty roślinnej. W: Mirek Z. i in. (red.) Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tatry i Podtatrze 3, Zakopane-Kraków, s. 637-652.
Partyka J. 2002. Turystyka w polskich parkach narodowych. Charakterystyka ogólna. W: Użytkowanie turystyczne parków narodowych (red. J. Partyka), s. 143-154. Inst. Ochrony Przyrody PAN/Ojcowski PN, Ojców.
Pawlaczyk P. 2002. Modele oddziaływań człowiek-przyroda jako podstawa określaniapojemności turystycznej parku narodowego. W: Użytkowanie turystyczne parków narodowych (red. J. Partyka), s. 22-50. Inst. Ochrony Przyrody PAN/Ojcowski PN, Ojców.
Raport z monitoringu 2006. Wpływ turystyki masowej na dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Karpat. Stow. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra k. Bielska-Białej.
Warszyńska J., Jackowski J. 1978. Podstawy geografii turyzmu. PWN, Warszawa.
Winnicki T., Zemanek B. 2003. Przyroda Bieszczadzkiego Parku Narodowego/Nature in the Bieszczady National Park. Wyd. BdPN, Ustrzyki Dolne (wydanie w wersji dwujęzycznej).

Start page:

177

End page:

185

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Chapter

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 33, II 6379

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: