Object structure
Title:

"Ochrona polskiej przyrody" - przykład multimedialnego kompendium edukacyjno-informacyjnego oraz możliwości i sens jego dalszej rozbudowy

Group publication title:

Integralna Ochrona Przyrody

Creator:

Romeyko-Hurko, Kaj

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2007

Description:

24 cm ; bibliografia na stronach 216-217 ; ISBN 978-83-918914-9-0

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

nature conservation

References:

Alexandrowicz Z. (red.) 1989. Ochrona przyrody i krajobrazu Karpat Polskich. Studia Naturae, ser. B, 33: 1-241.
Alexandrowicz Z., Drzał M., Kozłowski S. 1975. Katalog rezerwatów i pomników przyrody nieożywionej w Polsce. Studia Naturae, ser. B, 26.
Alexandrowicz Z., Kućmierz A., Urban J., Otęska-Budzyn J. 1992. Waloryzacja przyrody nieożywionej obszarów i obiektów chronionych w Polsce (z mapą 1 : 750 000 i 9 zał.). Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
Böhm V. M. 1866. Tabellaryczny Przegląd nadzwyczaj starych oraz rzadkich drzew w lasach Zachodniej Galicyi, z krótkiemi objaśnieniami co do miejsc na których rosną, ich wieku, wysokości i grubości, jak nie mniej z innemi potrzebnemi uwagami. Kraków.
Borówka R. et a. 2002. Przyroda Pomorza Zachodniego. Oficyna In Plus, Szczecin.
Chmielewski K. 1910. Baublis. Ziemia, 1: 72-73.
Czubiński Z., Gawłowska J., Zabierowski K. 1977. Rezerwaty przyrody w Polsce. Studia Naturae, Ser. B, 27.
Drzał M., Smólski S. 1973. Przewodnik po województwie krakowskim. Liga Ochrony Przyrody, Warszawa, seria: "Nasza Przyroda".
Jarosz S. 1956. Krajobrazy Polski i ich pierwotne fragmenty. Wyd. II, popr. i uzup. Budownictwo i Architektura, Warszawa. (I wyd. - 1954, III wyd. - 1976).
Młodziejowski J. 1983. Orawą... Podhalem... Spiszem... Gawęda krajoznawcza. Wydawnictwo "Sport i Turystyka", Warszawa.
Obszary chronione w Polsce. 2001. Wyd. III. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
Obszary chronione w Polsce. Mapa 1 : 250 000; 2002; Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
Opisanie dębu znakomiteywielkości. 1829. Sylwan 6:97-99.
Pacyniak C. 1992. Najstarsze drzewa w Polsce. Przewodnik. Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa.
Pieńkowska H., Staich T. 1956. Drogami skalnej ziemi. Podtatrzańska włóczęga krajoznawcza. Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Raciborski M. 1908. Zabytki przyrody.Ateneum Polskie (Lwów): 38-47.
Rąkowski G. (red.) 2002. Parki krajobrazowe w Polsce. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
Rouppert K. 1917. Cis Raciborskiego. Sylwan, 4-6: 89-94.
Szafer W. (red.) 1932. Skarby przyrody i ich ochrona. Nakładem Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Warszawa.
Szafer W. 1929. Parki narodowe w Polsce. Nakładem PROP, Kraków. "Osobne Wydawnictwa" PROP - 23.
Szczęsny T. 1977. Ochrona przyrody i krajobrazu. Wyd. III, zm. PWN, Warszawa.
Wiktor J. 1965. Pieniny i Ziemia Sądecka. Wyd. 3 uzup. Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Wodziczko A., Czubiński Z. 1946. Materiały do inwentarza rezerwatów przyrody na odzyskanych ziemiach zachodnich. Odbitka z "Przeglądu Zachodniego" nr 1-go 1946 r. Nakładem PROP, Poznań, seria "Wydawnictw Osobnych" PROP - 57.
Ziemia '90. 1990. ZG PTTK, Warszawa (materiały z Kongresu Krajoznawczego PTTK w Opolu).
Zięba A. (red.) 1995. Przyroda województwa tarnowskiego. Ekosystem sp. z o.o., Tarnów.

Start page:

203

End page:

217

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Chapter

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 33, II 6379

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: