Object structure
Title:

Poszukiwanie ginących krajobrazów

Group publication title:

Integralna Ochrona Przyrody

Creator:

Romeyko-Hurko, Kaj

Publisher:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2007

Description:

24 cm ; bibliografia na stronie 228 ; ISBN 978-83-918914-9-0

Type of object:

Książka/Rozdział

Subject and Keywords:

krajobraz i dziedzictwo kulturowe ; ochrona przyrody

References:

Alexandrowicz Z. (red.) 1989. Ochrona przyrody i krajobrazu Karpat Polskich. Studia Naturae B, 33: 1—241.
Alexandrowicz Z., Drzał M., Kozłowski S. 1975. Katalog rezerwatów i pomników przyrody nieożywionej w Polsce. Studia Naturae, ser. B, 26.
Alexandrowicz Z., Kućmierz A., Urban J., Otęska-Budzyn J. 1992. Waloryzacja przyrody nieożywionej obszarów i obiektów chronionych w Polsce (z mapą 1 : 750 000 i 9 zał.). Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.
Bogdanowski J. (red.). 1997. Parki i ogrody Krakowa w obrębie Plant z Plantami i Wawelem. Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krakowa - Narodowa Instytucja Kultury, Warszawa.
Bogdanowski J. 1979, Warownie i zieleń twierdzy Kraków, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Bogdanowski J. 2000. Polskie ogrody ozdobne. Historia i problemy rewaloryzacji. Arkady, Warszawa.
Bogdanowski J., Czeppe Z., Drzał M., Kleczkowski A. 1972. Wartości środowiska przyrodniczego Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Studia Ośr. Dokum. Fizjogr. PAN, 1.
Bogdanowski J. (red.) 2001. Województwo małopolskie. Stowarzyszenie "Kultura i Natura" im. Jana Gwalberta Pawlikowskiego, Kraków-Warszawa. seria: Krajobraz kulturowy Polski.
Czubiński Z., Gawłowska J ., Zabierowski K. 1977. Rezerwaty przyrody w Polsce. Studia Naturae, Ser. B, 27.
Drzał M., Smólski S. 1973. Przewodnik po województwie krakowskim. Liga Ochrony Przyrody, Warszawa, seria: "Nasza Przyroda".
Jarosz S. 1956. Krajobrazy Polski i ich pierwotne fragmenty. Wyd. II, popr. i uzup. Budownictwo i Architektura, Warszawa. (I wyd. - 1954, III wyd. - 1976).
Parki i ogrody zabytkowe w Polsce. Stan 1991 rok. 1992. Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych, Warszawa. seria: Studia i Materiały, Ogrody 7.
Parki i ogrody zabytkowe w Polsce. Suplement 1. Stan 28 lutego 1993 rok. 1994. Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Warszawa. seria: Studia i Materiały, Ogrody 1.
Pieńkowska H., Staich T. 1956. Drogami skalnej ziemi. Podtatrzańska włóczęga krajoznawcza. Wydawnictwo Literackie, Kraków.
Ziemia '90. 1990. ZG PTTK, Warszawa (materiały z Kongresu Krajoznawczego PTTK w Opolu).
Zięba A. (red.) 1995. Przyroda województwa tarnowskiego. Ekosystem sp. z o.o., Tarnów.

Start page:

219

End page:

228

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Rozdział

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 33, II 6379

Language:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: