Object structure
Title:

The Atlantic vegetation at Białogóra in the district of Puck

Creator:

Herbichowa, Maria

Publisher:

Polish Academy of Sciences ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1970

Description:

21 cm ; ilustracje, bibliografia na stronie 21

Type of object:

Journal/Article

References:

Czubiński Z. 1950 Zagadnienia geobotaniczne Pomorza. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. t. 2 zesz. 4.
Czubiński Z. i współ. 1954 Bielawskie Błoto - ginące torfowisko atlantyckie Pomorza. Ochr. Przyr. R. 22.
Jasnowski M., Jasnowska J., Markowski S. 1968 Ginące torfowiska wysokie i przejściowe w pasie nadbałtyckim Polski. Ochr. Przyr. R. 33.
Pawłowska S. 1959 Charakterystyka statystyczna i elementy flory polskiej. W dziele "Szata roślinna Polski" red. W. Szafer. t. 1. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa.
Wojterski T. 1963 Bory bagienne na Pomorzu Zachodniokaszubskim. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. t. 12.
Żukowski W. 1965 Rodzaj Eleocharis R. Br. w Polsce. Pozn. TPN, Wydz. Mat.-Przyr., Pr. Kom. Biol. t. 30. zesz. 2.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

26 nowa seria

Issue:

2

Start page:

16

End page:

21

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: