Starzecka Aleksandra
Wpływ akroleiny i hydrokrylu na dynamikę rozwoju bakterii wodnych
The influence of acrolein and hydrocryle on the development dynamics of aquatic bacteria