Object structure
Title:

Common hamster Cricetus cricetus (L., 1758) in the Silesian Voivodeship, South Poland

Subtitle:

Fragmenta Faunistica, vol. 54, no. 1 ; Common hamster Cricetus cricetus in South Poland ; Chomik europejski Cricetus cricetus (L., 1758) na terenie województwa śląskiego, w południowej Polsce

Creator:

Skowrońska-Ochmann, Katarzyna ; Ziomek, Joanna ; Banaszek, Agata

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Muzeum i Instytut Zoologii

Publisher:

Museum and Institute of Zoology, PAS

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

Bibliogr.: p. 93 ; P. 87-94 : ill. ; 25 cm ; Abstracts in Polish. Taxa in Latin

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

common hamster ; Cricetus cricetus ; Muridae ; murids ; Rodentia ; rodents ; Mammalia ; mammals ; distribution ; population decline ; South Poland ; Silesian Voivodeship

Abstract:

An inventory of the localities of common hamsters was conducted in the years 2007-2009. It revealed 14 localities of this rodent in 12 communes within the Silesian Voivodeship. The sites are situated in four macroregions: the Silesian Upland (7 localities), the Woźniki-Wieluń Upland (3 localities), the Kraków-Częstochowa Upland (1 locality) and the Przedbórz Upland (3 localities). The present western border of the distribution range of the common hamster in Poland is marked by the following places: Kamieńszczyzna (the Wieluń Upland), Piekary Śląskie (the Tarnowskie Góry Hummock) and Chorzów (the Katowice Upland). A comparison of the number of communes currently inhabited by the common hamster with the data from 40 years ago proves a significant reduction in the population of this species (12 communes out of 43) in the Silesian Voivodeship. The common hamster usually occurs in agricultural areas; however, it can also be encountered in home gardens or in allotments. Moreover, populations inhabiting fields extremely isolated by urban infrastructure were discovered (Siemianowice Śląskie, Piekary Śląskie) and they will be constantly monitored..

References:

BALON A. 1999. Walory przyrodnicze Siemianowic Śląskich. Mentor, Kraków, 122 pp.
BALON A. 2005. Siemianowice Śląskie. Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne po przemysłowej części województwa śląskiego. Kubajak, Krzeszowice, 143 pp.
CEMPULIK P., HADAŚ T., HOLEKSA K., KASPEREK K., KŁYS G., PRZYWARA Z. & SZULC-GUZIAK D. 1998. Piekary Śląskie. Przyroda na Górnym Śląsku. Jak zachować jej najcenniejsze wartości? Kubajak, Krzeszowice, 96 pp.
CEMPULIK P., DOBOSZ R., KASPEREK-CEMPULIK J., PISZCZEK M. & PISZCZEK M. 2000. Ścieżka dydaktyczna po zespole przyrodniczo-krajobrazowym Żabie Doły. Progres, Sosnowiec, 48 pp.
CZYLOK A., GĄDEK B. & TYC A. 2002. Przyroda Mysłowic. Przewodnik przyrodniczy po mieście Mysłowice.Wydawnictwo Urzędu Miasta Mysłowice, 143 pp.
DOBOSZ R., HOLEKSA K, LIS J. & KŁYS G. 1993. Dokumentacja projektowanego zespołu przyrodniczo- krajobrazowego „Żabie Doły”. II. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”. Wrocław, (manuscript). 41 pp.
HENEL K. 2005. Wykaz kręgowców (płazy, gady, ptaki i ssaki) Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Scripta Rudensia 14: 75-80.
KARETTA M. 2009. Polny chomik. Przyroda Polska 4: 16-18.
KONDRACKI J. 2002. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa, 468 pp.
NECHAY G. 2000. Status of hamsters: Cricetus cricetus, Cricetus migratorius, Mesocricetus Newtoni and other hamster species in Europe. Nature and Environment series. 106. Council of Europe Publishing. Strasbourg. 73 pp.
SKOWRON B. LABOCHA T. & ŚWIĘCIAK T. 2006. Occurence of an European hamster Cricetus cricetus in region of the Częstochowa Upland. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 62, 4: 94-98. [In Polish, English abstract]
SKOWROŃSKA K. 2007. Chomik europejski-zagrożony bojownik. Przyroda Górnego Śląska 47: 10—11, 13.
SKOWROŃSKA K. 2009. Populacja chomika europejskiego Cricetus cricetus w Siemianowicach Śląskich (Wyżyna Katowicka, Polska). In: XI Ogólnopolska Konferencja Teriologiczna w Poznaniu „Poznać i ochronić różnorodność ssaków w Polsce”: 113-114.
STUBBE M. & STUBBE A. (eds) 1998. Ókologie und Schutz des Feldhamsters. Halle/Saale. 480 pp.
SURDACKI S. 1971. The distribution and ranges of the European hamster Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758) in Poland.Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Lublin B, 26: 266-285. [In Polish, English abstract]
SURDACKI S. 1983. Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758). In: PUCEK Z. & RACZYŃSKI J. (eds), Atlas of Polish mammals, pp. 94—100. PWN. Warszawa. 188 pp. [In Polish and English]
SZCZEPAŃSKI W. 2009. Uwarunkowania siedliskowe na stanowiskach chomika europejskiego (Cricetus cricetus) w Siemianowicach Śląskich. Master thesis, Silesian University, Faculty of Earth Science, Departament of Biogeography and Didactics of Geography, manuscript, 85 pp.
ŚWIERAD J. 1996. Valuation of the area of Upper Silesia in relation to the fauna of mammals. In: BUSZMAN B„ POPCZYK M. & WIECZOREK K (eds), Przestrzeń i wartości. Studia i materiały waloryzacji przestrzeni Górnego Śląska. I. pp. 37-50. Fundacja Przestrzeni Górnego Śląska. Katowice. 167 pp. [In Polish, English abstract]
ZIOMEK J. & BANASZEK A. 2007. The common hamster, Cricetus cricetus in Poland: status and current range. Folia Zoologica 56, 3: 235-242.
ZIOMEK J. & BANASZEK A. 2008. Chomik europejski. Monografie przyrodnicze. Wydawnictwo Klubu Przyrodników. Świebodzin. 112 pp. [In Polish, English abstract]
ZIOMEK J., BANASZEK A. & SKOWROŃSKA K. 2009. Chomik europejski - najbarwniejszy ssak naszych pól. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice. 12 pp.

Relation:

Fragmenta Faunistica

Volume:

54

Issue:

1

Start page:

87

End page:

94

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.3161/00159301FF2011.54.1.087

Source:

MiIZ PAN, call no. patrz sygn. czas. P. 256 vol. 54 no. 1 ; MiIZ PAN, call no. patrz sygn. czas. P. 4664 vol. 54 no. 1 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: