Object structure
Title:

Amphibians of Poland's urban areas

Subtitle:

Fragmenta Faunistica, vol. 53, no. 2

Creator:

Mazgajska, Joanna ; Mazgajski, Tomasz D.

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Muzeum i Instytut Zoologii

Publisher:

Museum and Institute of Zoology, PAS

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Bibliogr. with art. ; P. [1], 117-125 : ill. (coll. ill) ; 25 cm ; Abstracts in Polish. Taxa in Latin

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Amphibia ; amphibians ; anthropopressure ; urbanization ; urban fauna ; habitat changes ; frog ; toad ; newt ; Poland ; geographical distribution ; effect of human beings ; man’s impact ; populations

Abstract:

For many reasons urban environment cannot affect positively on amphibian fauna, thus the most of amphibian species decrease in their abundance, become endangered or simply extinct in such areas. Scattered, inconsistent, sometimes simply not available data on amphibian fauna in towns do not facilitate action to protect the species. Therefore the collecting and compiling of the studies on amphibian fauna of different towns of Poland is important for the further research to reveal general rules in changes connected with urbanization. In sum, in 9 Polish towns 13 amphibian species plus one natural hybrid – the edible frog Rana kl. esculenta Linnaeus, 1758 were recorded. Eight to thirteen taxa were found in a town and it may be assumed that lack of other species occurring in Poland is connected only with their limited ranges. The current knowledge presented in the collected articles can become the starting point for the further studies onamphibian occurrence in urban environment and for appropriate protective measures in towns.

References:

Adamiak W. 2008. Skład gatunkowy i liczba stanowisk płazów na terenie miasta Gniezna. In: Zamachowski W. (ed.). Biologia Płazów i Gadów - Ochrona Herpetofauny. IX Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, 22-23.09.2008, Kraków, pp. 15-18. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 188 pp.
Andrzejewski R., Babińska-Werka J., Gliwicz J. & Goszczyński J. 1978. Synurbanization processes in population of Apodemus agrarius. I. Characteristic of population in an urbanization gradient. Acta theriol. 23: 341-358.
Baluka B. 2000. Badania nad herpetofauną Wałbrzycha In: Zamachowski W. (ed.). Biologia płazów i gadów. V Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, 26-28.06.2000, Kraków, pp. 10-12. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 188 pp.
Brito D. 2008. Amphibian conservation: Are we on the right track? Biological Conservation 141: 2912-2917.
Chobotow J. & Czarniawski W. 2007. Amphibians and reptiles of the urban area of Lublin (eastern Poland). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63: 21-37. [In Polish with English summary]
Derecka A. 2005. Płazy Warszawy. MSc. thesis. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Biologii Środowiska Zwierząt, Warszawa. 59 pp.
Ficetola G. F. & De Bernardi F. 2004. Amphibians in a human-dominated landscape: the community structure is related to habitat features and isolation. Biological Conservation 119: 219-230.
Glowaciński Z. & Rafiński J. (eds). 2003. Atlas of the amphibians and reptiles of Poland. Status - Distribution - Conservation. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa - Kraków, 156 pp. [In Polish with English summary]
Guzik M., Schimscheiner L., Zakrzewski M., Zamachowski W. & Zyśk A. 1996. Herpetofauna of Cracow city. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej 24: 247-262. [In Polish with English summary]
Hamer A. J. & McDonnel M. J. 2008. Amphibian ecology and conservation in the urbanising world: A review. Biological Conservation 141: 2432-2449.
Hetmański T, Jarosiewicz A., Salomon S. & Olech K. 2008. The influence of altering ponds and vehicles on the amphibian population of Slupsk. In: Indykiewicz P., Jerzak L. & Barczak T. (eds). Fauna Miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach, pp. 341-346. SAR “Pomorze”, Bydgoszcz [in Polish with English summary]
Hitchings S.P & Beebee T. J. C. 1998. Loss of genetic diversity and fitness in Common Toad (Bufb bufo) populations isolated by inimical habitat. Journal of Evolutionary Biology 11: 269-283.
Juszczyk W. 1987. Płazy i gady krajowe. Vol. 2. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 384 pp.
Juszczyk W. 1989. Plaży i gady miasta Krakowa w latach 1922-1979. Przegląd Zoologiczny 33: 373-381.
Kierzkowski P. & Ogikiska M. 2001. Amphibians in the city of Wroclaw, Poland. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 57: 65-80. [In Polish with English summary]
Kral B., Pellantova J. & Kokes J. 1983. Amphibians and reptiles of the Brno urban agglomeration. Folia zoologica 32: 51-66.
Luniak M. 2004. Synurbization - adaptation of animal wildlife to urban development. In: Shaw W. W., Harris L. K. & VanDruff L. (eds.). Proceedings of the 4th International Symposium on Urban Wildlife Conservation. May 1-5, 1999, Tucson, Arizona, pp. 50-55. University of Arizona, Tucson, 368 pp.
Maes J., Musters C. J. M. & De Snoo G. R. 2008. The effect of agri-environment schemes on amphibian diversity and abundance. Biological Conservation 141: 635-645.
Majewski T. & Nowakowski J. J. 2001. The influence of urban enviromnent on the structure and season dynamic of numbers of amphibian communities in Olsztyn town. In: Indykiewicz P., Barczak T. & Kaczorowski G. (eds). Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych, pp. 283-287. Wydawnictwo NICE, Bydgoszcz, [in Polish with English summary]
Majtyka T. 2006. Preferencje siedliskowe płazów w Oławie. In: Szymczyk R„ Marczak D„ Peplowska-Marczak D. & Liśniański P. (eds). Materiały X Ogólnopolskiego Przeglądu Działalności Kól Naukowych Przyrodników, 20-21.10.2006, Olsztyn, pp. 49-52. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 100 pp.
Marzluff J. M., Shulenberger E., Endlicher W., Alberti M., Bradley G., Ryan C., Zumbrun- nen C. & Simon U. (eds) 2008. Urban Ecology. Springer-Verlag, Berlin, 808 pp.
Mazgajska J. 1996. Distribution of amphibians in urban water bodies (Warsaw agglomeration, Poland). Ekologia Polska 44: 245-257.
Mazgajska J. 1998. The studies on batrachofauna in Warsaw in 1992-1994. In: Barczak T. & Indykiewicz P. (eds). Fauna miast - Urban fauna, pp. 227-236. Akademia Techniczno Rolnicza, Bydgoszcz, 263 pp. [In Polish with English summary]
Mazgajska J. 2008. Zmiany składu gatunkowego batrachofauny Warszawy w ostatnich piętnastu latach, w związku z przekształceniami środowisk rozrodczych. In: Zamachowski W. (ed.). Biologia Płazów i Gadów - Ochrona Herpetofauny. IX Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, 22-23.09.2008, Kraków, pp. 66-67, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 188 pp.
Mazgajska J. 2009. Amphibians in the Wawer district of the Warsaw agglomeration. Fragmenta Faunistica 52: 33-42.
McKinney M. L. 2008. Effects of urbanization on species richness: A review of plants and animals. Urban Ecosystems 11: 161-176.
Mrowieć R. 1999. Płazy Wrocławia. MSc thesis. Zakład Zoologii Kręgowców, Instytut Zoologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wroclaw.
Najbar B., Szuszkiewicz E. & Pietruszka T. 2005. Amphibia in Zielona Góra and the disappearance of their sites located within the administrative borders of the town it the years 1974-2004. Przegląd Zoologiczny 49: 155-166. [In Polish with English summary]
Nowakowski J. J., Górski A. & Lewandowski K. 2008. Środowiskowe uwarunkowania występowania płazów w drobnych zbiornikach Olsztyna. In: Zamachowski W. (ed.). Biologia Płazów i Gadów - Ochrona Herpetofauny. IX Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, 22-23.09.2008, Kraków, pp. 89-94. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 188 pp.
Nystróm P., Hansson J., MAnsson J., Sundstedt M., Reslow Ch. & Brostróm A. 2007. A documented amphibian decline over 40 years: possible causes and implications for species recovery. Biological Conservation 138: 399-411.
Ogielska 2000. Wieloletnie obserwacje populacji żab zielonych z terenów wodonośnych miasta Wrocławia. In: Zamachowski W. (ed.). Biologia Płazów i Gadów. Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, 26-28.6.2000, Kraków, pp. 89-91. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 194 pp.
Pawłowski A. 1993. Plaży miasta Poznania. MSc thesis. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Zakład Zoologii Ogólnej. Poznań, 82 pp.
Pickett S. T. A., Cadenasso M. L„ Grove J. M„ Nilon C. H„ Pouyat R. V, Zipperer W. C. & Costanza R. 2001. Urban ecological systems: linking terrestrial ecological, physical, and socioeconomic components of metropolitan areas. Annual Review of Ecology and Syste- matics 32: 127-157.
Pilecka-Rapacz M„ Domagała J. & Milewski A. 2003. Płazy Cmentarza Centralnego w Szczecinie. In: Przystalski A. & Wilczyńska B. (eds). Zoologia na progu XXI wieku.Streszc- zenei referatów i plakatów ogólnopolskiej Konferencji, pp. 215-216. Polskie Towarzystwo Zoologiczne. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 267 pp.
Przystalski A., Leszczyński M., Laskowski P. 2007. Plaży sztucznych zbiorników Torunia. In: Biesiadka E. (ed). Ogólnopolski Kongres Zoologiczny Zmienność-Adaptacja-Ewolu- cja, 12-16 września 2007, p. 81. Wydział Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Polskie Towarzystwo Zoologiczne. Olsztyn, 221 pp.
Reading C. J. 2007. Linking global wanning to amphibian declines through its effects on female body condition and survivorship. Oecologia 151: 125-131.
Sinsch U. 1988. Seasonal changes in the migratory behavior of the toad Bufo bufo: direction and magnitude of movements. Oecologia 76: 390-398.
Siwak P., Kossakowski R. & Chętnicki W. 2000. Amphibians of Białystok. In: Latowski K. (ed.), Studia Biologiczne, pp. 117-121. Bogucki Wydawnictwo Naukowe S.C., Poznań, 173 pp. [In Polish with English summary]
Sołtysiak M. 2004. Inwentaryzacja miejsc występowania płazów w Chorzowie - wstępne wyniki badań. In: Zamachowski W. (ed.). Biologia Płazów i Gadów - Ochrona Herpetofauny, VII Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, 28-29.09.2004, Kraków, pp. 112-116. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 194 pp.
Stopczyński M. 1998. Materiały do znajomości batrachofauny Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem Lasu Łagiewnickiego i terenów przyległych. MSc thesis. Uniwersytet Łódzki, Łódź, 62 pp.
Stopczyński M., Zieliński P. & Wojciechowski Z. 2004. Plaży Lasu Łagiewnickiego w Łodzi. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 60 (1): 5-31.
Tomalka-Sadownik A. 2008. Ogrodowe oczka wodne - alternatywne miejsca rozrodu płazów w Wałbrzychu. In: Zamachowski W. (ed.). Biologia Płazów i Gadów - Ochrona Herpetofauny. IX Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, 22-23.09.2008, Kraków, pp. 66- 67, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 188 pp.
Vershinin V. L. 1990. Features of amphibian populations of an industrial city. In: Luniak M. (ed.). Urban ecological studies in Central and Eastern Europe, pp. 112-121. Wroclaw, Ossolineum, 235 pp.
Żebrowski A. 2007. Preferencje siedliskowe rzekotki drzewnej (Hvla arborea Linnaeus, 1758) na terenie warszawskiej gminy Ursynów i okolic. MSc thesis. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Rolnictwa i Biologii, Warszawa.

Relation:

Fragmenta Faunistica

Volume:

53

Issue:

2

Start page:

117

End page:

125

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.3161/00159301FF2010.53.2.117

Source:

MiIZ PAN, call no. patrz sygn. czas. P. 256 vol. 53 no. 2 ; MiIZ PAN, call no. patrz sygn. czas. P. 4664 vol. 53 no. 2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: