Object structure
Title:

Amphibians of Oława

Subtitle:

Fragmenta Faunistica, vol. 53, no. 2 ; Płazy Oławy

Creator:

Majtyka, Tomasz

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Muzeum i Instytut Zoologii

Publisher:

Museum and Institute of Zoology, PAS

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Bibliogr.: p. 146 ; P. 139-149 : ill. ; 25 cm ; Abstracts in Polish. Taxa in Latin

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

anthropogenic pressure ; ecology ; Poland ; urbanization ; Amphibia ; amphibians ; Oława ; urban animals ; effect of human beings ; man’s impact ; populations

Abstract:

Observations were conducted of 28 water bodies from 2006 to 2009 in Olawa, a mid-sized town (of about 31,000 residents) in southwestern Poland. 13 amphibian taxa were confirmed. These same taxa were also confirmed in the surrounding areas of the town. Twice as many amphibian species were found in areas affected to a lesser degree by urbanization than in heavily urbanized areas. Two groups of amphibians were distinguished, depending on their tolerance of urbanization at breeding ponds and surroundings: 1) species preferring only natural terrain or areas close to being natural - Bombina bombina, Pelobates fuscus and Rana arvalis; 2) taxa breeding in both natural areas as well as those under the pressure of urbanization - Tritunis cristatus, Tritunis vulgaris, Bufo bufo, Bufo viridis, Hyla arborea, Rana esculenta complex and Rana temporaria.

References:

Baluka B. 2000. [Studies on the herpetofauna of Wałbrzych]. In: Zamachowski W. (ed.). Biologia płazów i gadów. VOgólnopolska Konferencja Herpetologiczna, 26-28.06.2000, Kraków, pp. 10-12. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 188 pp. [In Polish]
Chobotow J. & Czarniawski W. 2007. Amphibians and reptiles of the urban area of Lublin (east- emPoland). Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 63: 21-37. [In Polish with English summary]
Guzik M., Schimscheiner L., Zakrzewski M., Zamachowski W. & Zyśk A. 1996. Herpetofauna of Cracow city. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej 24: 247-262. [In Polish with English summary]
Hamer A. J. & McDonnel M. J. 2008. Amphibian ecology and conservation in the urbanising world: A review. Biological Conservation 141: 2432-2449.
Hetmański T„ Jarosiewicz A., Salamon S. & Olech K. 2008. The influence of altering ponds and vehicles on the amphibian population of Slupsk In: Indykiewicz P., Jerzak L. & Barczak T. (eds). Fauna miast. pp. 341-346. Wydawnictwo SAR „Pomorze”, Bydgoszcz. [In Polish with English summary]
Juszczyk W. 1987. Płazy i gady krajowe. Vol. 2. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 384 pp.
Kierzkowski P. & Ogielska M. 2001. Amphibians in the city of Wroclaw, Poland. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 57: 65-80. [In Polish with English summary]
Kowalewski A. T. 2005. Rozwój zrównoważony w procesach urbanizacji. Nauka 1: 123-146.
Majtyka T. 2007. Wieloletnie obserwacje pojawów traszki zwyczajnej Lissotriton (Triturus) vulgaris (L.) w wodzie po hibernacji. Przegląd Zoologiczny 51 (1-2): 47-50.
Matwijowski K. (ed.). 2004. Olawa. Zarys monografii miasta. Wydawnictwo DTSK Silesia, Wroclaw - Olawa.
Mazgajska J. 1996. Distribution of amphibians in urban water bodies (Warsaw agglomeration, Poland). Ekologia Polska 44: 245-257.
Mazgajska J. 1998. [The studies on batrachofauna in Warsaw in 1992-1994], In: Barczak T„ Indykiewicz P. (eds). Urban fauna, pp. 231-240. Akademia Techniczno Rolnicza, Bydgoszcz, 263 pp. [In Polish with English summary]
Najbar B., Szuszkiewicz E. & Pietruszka T. 2005. [Amphibia in Zielona Góra and the disappearance of their sites located within the administrative borders of the town it the years 1974-2004], Przegląd Przyrodniczy 49: 155-166. [In Polish]
Nowakowski J. J., Górski A., Lewandowski K. & Dulisz B. 2008. Płazy i gady Olsztyna. In: Indykiewicz P., Jerzak L. & Barczak T. (eds). Fauna miast. Wydawnictwo SAR „Pomorze”, Bydgoszcz, pp. 151-167.
Siwak P, Kossakowski R. & Chętnicki W. 2000. Amphibians of Białystok. In: Latowski K. (ed.). Studia Biologiczne, pp. 117-121. Bogucki Wydawnictwo Naukowe S.C., Poznań, 173 pp. [In Polish with English summary]
Sołtysiak M. 2004. [The studies on batrachofauna in Chorzów - preliminary data]. In: Zamachowski W. (ed.). Biologia Płazów i Gadów - Ochrona Herpetofauny, VII Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, 28-29.09.2004, Kraków, pp. 112-116. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 194 pp. [In Polish]
Stanisławska M. Marlinga J., Nowak P. & Kaniewski R. 2004. Program Ochrony Środowiska dla miasta Olawa. Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Oławie. IME Consulting, Olawa.

Relation:

Fragmenta Faunistica

Volume:

53

Issue:

2

Start page:

139

End page:

149

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.3161/00159301FF2010.53.2.139

Source:

MiIZ PAN, call no. patrz sygn. czas. P.256 vol. 53 no. 2 ; MiIZ PAN, call no. patrz sygn. czas. P.4664 vol. 53 no. 2 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: