Object structure
Title:

Temnothorax affinis (Mayr) (Hymenoptera: Formicidae) - not extinct in Poland

Subtitle:

Fragmenta Faunistica, vol. 52, no. 1 ; Temnothorax affinis in Poland ; Temnothorax affinis (Mayr) (Hymenoptera: Formicidae) - nadal obecny w Polsce

Creator:

Babik, Hanna ; Czechowska, Wiesława ; Czechowski, Wojciech

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Muzeum i Instytut Zoologii

Publisher:

Museum and Institute of Zoology, PAS

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

Bibliogr.: p. 15 ; P. 13-16 : ill. ; 25 cm ; Abstracts in Polish. Taxa in Latin

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Temnothorax affinis ; threatened species ; fauna of Poland ; dendrobionts ; Formicidae ; ants ; Hymenoptera ; hymenopterans ; Insecta ; insects ; Poland ; Cedynia Landscape Park ; oak woods ; geographical distribution ; protected status

Abstract:

A new locality of Temnothorax affinis (Mayr), a Euro-Caucasian xerothennophilous dendrobiotic ant species rare in Central Europe, is reported from Poland; until recently it was regarded as probably extinct in Poland. Single workers were collected from an oak trunk of an old oak in the Cedynia Landscape Park (Pomeranian Lake District, north-western Poland). Tliis locality is one of northernmost known sites of T. affinis.

References:

BARAŃSKA K. & ŻMIHORSKI M. 2007. Stanowiska rzadkich gatunków roślin muraw kserotermicznych w Cedyńskim Parku Krajobrazowym (NW Polska). Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 56: 163-172.
BOROWIEC M. L. 2009. Nowe dane o rozmieszczeniu mrówek (Hymenoptera: Formicidae) plemienia Formicoxenini w Polsce. Wiadomości Entomologiczne (in press).
CZECHOWSKA W. 1976. Myrmekofauna Pienińskiego Parku Narodowego (Hymenoptera, Formicidae). Fragmenta Faunistica 21: 115-144.
CZECHOWSKI W. 2002. Formicidae. Mrówki. In: GŁOWACIŃSKI Z. (ed.). Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce, pp. 62-65. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
CZECHOWSKI W. & CZECHOWSKA W. 2000. Epimyrma ravouxi (Andre, 1896) (Hymenoptera, Formicidae) in the Pieniny Mts - notes on its occurrence and biology. Fragmenta Faunistica 43: 29-33.
CZECHOWSKI W., CZECHOWSKA W. & RADCHENKO A. 2004. Leptothorax affinis Mayr, 1855. In: GŁOWACIŃSKI Z. & NOWACKI J. (eds). Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce, pp. 191-192. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, Poznań.
CZECHOWSKI W., RADCHENKO A. & CZECHOWSKA W. 2002. The ants (Hymenoptera, Formicidae) of Poland.Museum and Institute of Zoology PAS, Warszawa, 200 pp.
GŁOWACIŃSKI Z. & NOWACKI J. (eds.). 2004. Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, Poznań, 448 pp.
KOEHLER W. 1951. Fauna Mrówek Pienińskiego Parku Narodowego. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 55 pp.
KULMATYCKI W. 1920. Mrówki niektórych okolic Małopolski. Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej 53/54: 157-172.
PANCER-KOTEJOWA E., ZARZYCKI K. 1976. Zarys fizjografii i stosunków geobotanicznych Pienin oraz charakterystyka wybranych biotopów. Fragmenta Faunistica 21: 21-49.
PISARSKI B., HUFLEJT T., GARBARCZYK H., GŁOGOWSKI S., KIERYCH E., MARCZAK P., SAWONIEWICZ J. & SKIBIŃSKA E. 1992. Błonkówki. Hymenoptera. In: GŁOWACIŃSKI Z (ed.). Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce, pp. 43-48. Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN, Kraków.
RADCHENKO A. G. 1995. Obzor murav’ev roda Leptothorax (Hymenoptera, Formicidae) Centralnoi' i Vostochnoi' Palearktiki. Soobshchenie 2. Gruppy tuberum, corticalis, affinis, clypeatus i singularis. Vestnik Zoologii 2/3: 14-21.
RADCHENKO A. 2007. Fauna Europaea: Formicidae. In: NOYES J. (ed.). Fauna Europaea: Hymenoptera: Apocrita.Fauna Europaea version 1.3., http://www.faunaeur.org
RADCHENKO A., Czechowska W. & Czechowski W. 2004. Mrówki - Formicidae. Klucze do Oznaczania Owadów Polski, XXIV, 63. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 138 pp.
SEIFERT B. 2007. Die Ameisen Mittel- und Nordeuropas. Lutra-Verlags- und Vertriebsgesellschaft, Górlitz, 368 pp.
WŁODARCZYK T. & Barańska K. 2007. Rzadkie gatunki mrówek występujące na murawach kserotermicznych Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Przegląd Przyrodniczy 18: 101-106.
WOYCIECHOWSKI M. 1985. Mrówki (Hymenoptera, Formicidae) Małych Pienin - Karpaty. Acta Zoologica Cracoviensia28: 283-296.

Relation:

Fragmenta Faunistica

Volume:

52

Issue:

1

Start page:

13

End page:

16

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.3161/00159301FF2009.52.1.013

Source:

MiIZ PAN, call no. patrz sygn. czas. P.256 vol. 52 no. 1 ; MiIZ PAN, call no. patrz sygn. czas. P.4664 vol. 52 no. 1 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: