Object

Planned object

Title: Forgotten History of Zespół do Badań Dziejów Szkła w Wielkopolsce(the Group for the Study of History of Glass in Greater Poland)

Creator:

Kaczmarek, Jarmila E.

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Article

Subtitle:

Between History and Archaeology : papers in honour of Jacek Lech

Contributor:

Kowalska, Agata. Tł.

Publisher:

Archaeopress Archaeology

Place of publishing:

Oxford; England

Description:

ill. ; 29 cm

Abstract:

A Polish historian of glass Jerzy Olczak, who worked in Poznan for many years, brought together a group of enthusiasts interested in this subject. In 1981, he founded the Group for the Study of the History of Glass in Greater Poland (Zespół do Badań Dziejów Szkła w Wielkopolsce) to carry out field research for verifying glassworks sites in the region. Under a different name, this group operates to this day

References:

Dekówna, M. 2005. Rozwój metod badania znalezisk szkła w Polsce w latach 1930–2000, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia 29, 3–40 ; Kaczmarek, J. 1983. Romańskie płytki posadzkowe z Trzemeszna, woj. Bydgoszcz, Fontes Archaeologici Posnanienses 32, 83–87 ; Kaczmarek, J. 1996. Organizacja badań i ochrony zabytków archeologicznych w Poznaniu (1720–1958), Poznań ; Kronika 1975. Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1969/70–1971/72 za rektoratu prof. dra Czesława Łuczaka, Poznań ; Markiewicz, M. and Nawracki, M. 2000. Wykaz publikacji naukowych prof. dr. hab. Jerzego Olczaka, Archaeologia Historica Polona 8, 17–31 ; Mucha, M. 1979. Badania archeologiczne na terenie nowożytnej huty szkła w miejscowości Bukowe, Rocznik Koniński 7, 181–199 ; Mucha, M. 1984. Archeologiczna weryfikacja nowożytnych hut szkła na terenie Wielkopolski południowo-wschodniej, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia 10 83–118 ; Olczak, J. 1968. Wytwórczość szklarska na terenie Polski we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczno technologiczne, Wrocław ; Olczak, J. 1984. Archeologia w badaniach nad średniowiecznym i nowożytnym hutnictwem szkła w Polsce, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia 10, 51–64 ; Przewoźna-Armon, K. 2000. Profesor Jerzy Olczak, Archaeologia Historica Polona 8, 11–16 ; Stolpiak, B. 1982. Ogólnopolska konferencja historyków szkła, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 1982 (1), 159–160 ; Stolpiak, B. 1984a. Metoda archeologicznych badań powierzchniowych nowożytnych hut szkła, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeolgia 10, 65–82 ; Stolpiak, B. 1984b. Rozwój prahistorii polskiej w okresie 20-lecia międzywojennego. Część I: 1918–1928, Poznań ; Stolpiak, B. 2009. Profesor Jerzy Olczak (31 VII 1929–11 V 2007), Folia Praehistorica Posnaniensia 15, 457–459 ; Sulimierski, F., Chlebowski, B. and Walewski, W. (eds). 1880–1914. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich I–XV, Warszawa ; Turno, A. 1989. Romische und frühbyzantinische Gläser aus Novae in Bulgarien, Kölner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte 22, 163–170

Start page:

491

End page:

502

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information