Object structure
Title:

Docent Dr hab. Jan Kowalczyk (1918–2007)

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 57 (2019)

Creator:

Gurba, Jan ; Kowalewska-Marszałek, Hanna ; Sałacińska, Barbara ; Sałaciński, Sławomir

Contributor:

Leligdowicz, Andrzej : Tł.

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

ill. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

archeologia -- czasopisma

References:

Abramowicz, A. 2010. Koral pamięci, II. Łódź.
Balcer, B. 1996. Cel i wyniki badań w Krzemionkach w latach 1969–1970. In W. Brzeziński, W. Borkowski and W. Migal (eds), Z badań nad wykorzystaniem krzemienia pasiastego, 167–193. Warszawa. Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach 3.
Balcer, B. 1998. Jubileusz osiemdziesięciolecia doc. dr hab. Jana Kowalczyka. Archeologia Polski 43(1–2): II–III.
Balcer, B. 2015. Sześćdziesiąt lat z archeologią w życiu cyklisty. Łódź.
Białasiewicz, W. and Gzella, A. L. 1994. Bronili Lublina, wrzesień 1939. Lublin.
Bieleń, Z. 2005. Powojenne losy Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego (do połączenia z Miejską Biblioteka Publiczną w 1948 r.). Bibliotekarz Lubelski 48: 7–26.
Gumiński, W. 1989. Gródek Nadbużny. Osada kultury pucharów lejkowatych. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź. Polskie Badania Archeologiczne 28.
Hensel, W. 1958. W sprawach terminologicznych. Wiadomości Archeologiczne 25: 175–179.
Kempisty, E. and Gurba, J. 1971. Z zagadnień początków neolitu polskiego. Wiadomości Archeologiczne 36(1): 38–43.
Kmieciński, J. (ed) 1989. Pradzieje ziem polskich. T. I. Od paleolitu do środkowego okresu lateńskiego. Warszawa-Łódź.
Kowalczyk, J. 1953. Dwa groby kultury amfor kulistych z Lasu Stockiego i Stoku, pow. Puławy. Sprawozdania PMA V(1–2): 38–47.
Kowalczyk, J. 1956. Osada kultury pucharów lejkowatych w miejscowości Gródek Nadbużny, pow. Hrubieszów w świetle badań 1954 r. Wiadomości Archeologiczne 23: 23–48.
Kowalczyk, J. 1957. Badania osady kultury pucharów lejkowatych w Gródku Nadbużnym, pow. Hrubieszów, przeprowadzone w 1955 r. Wiadomości Archeologiczne 24(1–2): 37–52.
Kowalczyk, J. 1957. Osada i cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych w miejscowości Klementowice, powiat Puławy. Materiały Starożytne II: 175–206.
Kowalczyk, J. 1957. Sprawozdanie z badań osady kultury pucharów lejkowatych w Gródku Nadbużnym, pow. Hrubieszów, w 1956 r. Wiadomości Archeologiczne 24(4): 300–306.
Kowalczyk, J. 1959. Prace badawcze w 1957 r. osady kultury pucharów lejkowatych w Gródku Nadbużnym, pow. Hrubieszów. Wiadomości Archeologiczne 25/1958(4): 314–321.
Kowalczyk, J. 1959. Zagadnienie kultury mierzanowickiej zwanej także tomaszowską. Wiadomości Archeologiczne 26(1–2): 1–8.
Kowalczyk, J. 1961. Die Trichterbecherkultur und Tripolje. In L’Europe à la fin de l’âge de la pierre, Actes du Symposium consacré aux problèmes du Néolithique européen. Prague, Liblice, Brno, 5–12 octobre 1959, 201–204. Praha.
Kowalczyk, J. 1962. Nim koło zaczęło służyć człowiekowi. Mówią wieki 5(1): 45–47.
Kowalczyk, J. 1962. A settlement of the Funnel Beaker culture at Gródek Nadbużny in the Hrubieszów district. Archaeologia Polona 4: 111–120.
Kowalczyk, J. 1962. “Sondaż terenowy” w badaniach archeologicznych. Wiadomości Archeologiczne 28(4): 301–307.
Kowalczyk, J. 1962. Uwagi o problematyce i postulatach badawczych neolitu polskiego. Wiadomości Archeologiczne 27(3): 271–282.
Kowalczyk, J. 1962. Zagadnienie grobów zbiorowych w neolicie Polski. Wiadomości Archeologiczne 28(1): 1–12.
Kowalczyk, J. 1963. Niektóre problemy polskiego neolitu w świetle nowszych badań. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 10: 65–75.
Kowalczyk, J. 1963. Terminologiczne konsekwencje. Wiadomości Archeologiczne 29(1): 1–8.
Kowalczyk, J. 1964. Lud amfor kulistych, cz. I. Z otchłani wieków 30(3): 146–155.
Kowalczyk, J. 1964. Lud amfor kulistych, cz. II. Z otchłani wieków 30(4): 217–225.
Kowalczyk, J. 1964. Uwagi o organizowaniu wystaw. Wiadomości Archeologiczne 30(1–2): 117–120.
Kowalczyk, J. 1968. Dwa zespoły neolityczne datowane radiowęglem. Wiadomości Archeologiczne 33(3–4): 368–376.
Kowalczyk, J. 1968. Zagadnienie przeobrażeń kulturowych w neolicie. Acta Archaeologica Lodziensia 17: 77–85.
Kowalczyk, J. 1968. Z zagadnień kultury ceramiki sznurowej. In K. Jażdżewski (ed.), Liber Iosepho Kostrzewski octogenario a veneratoribus dicatus, 117–123. Wrocław.
Kowalczyk, J. 1969. Neolit przedceramiczny na ziemiach polskich? Z otchłani wieków 35(1): 9–11.
Kowalczyk, J. 1969. Początki neolitu na ziemiach polskich. Wiadomości Archeologiczne 34(1): 3–69.
Kowalczyk, J. 1970. The Funnel Beaker Culture. In T. Wiślański (ed.), The Neolithic in Poland, 144–177. Wrocław-Warszawa-Kraków.
Kowalczyk, J. 1971. Główne problemy polskiego neolitu. Sprawozdania Archeologiczne 23: 405–409.
Kowalczyk, J. 1971. Zmierzch epoki kamienia. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk. Popularnonaukowa Biblioteka Archeologiczna 17.
Kowalczyk, J. 1972. W związku z dyskusją nad początkami neolitu. Wiadomości Archeologiczne 36/1971(3): 243–252.
Kozłowski, J. K. 1971. W sprawie początków neolitu na ziemiach polskich. Wiadomości Archeologiczne 36(1): 44–50.
Libera, J. and Gurba, J. 2003. Rozmowa z doc. Janem Gurbą, byłym kierownikiem Katedry Archeologii UMCS w latach 1974–1994. Z otchłani wieków 58: 6–11.
Hensel, W. (ed.) 1975. Prahistoria ziem polskich. T. I. Paleolit i mezolit (eds vol. W. Chmielewski and W. Hensel). Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
Hensel, W. (ed.) 1978. Prahistoria ziem polskich. T. III. Wczesna epoka brązu (eds vol. A. Gardawski and J. Kowalczyk). Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
Hensel, W. (ed.) 1979. Prahistoria ziem polskich. T. II. Neolit (eds vol. W. Hensel and T. Wiślański). Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
Rozwałka, A. 2003. 85-lecie urodzin Nestora lubelskiej archeologii. Wiadomości Uniwersyteckie UMCS 13(10): 18–19.
Zakościelna, A. 1999. Jubileusz Nestora lubelskiej archeologii. Archeologia Polski Środkowowschodniej 4: 272–273.
Zakościelna, A. and Gurba, J. 2007. Doc. dr hab. Jan Kowalczyk (1918–2007). Archeologia Polski Środkowowschodniej 9: 384–387.

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

57

Start page:

9

End page:

21

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0066-5924 ; doi:10.23858/APa57.2019.001

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: