Object structure
Title:

Polish Mesolithic Pots. Jasiu Kowalczyk – in memoriam

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 57 (2019)

Creator:

Kozłowski, Stefan Karol

Contributor:

Leligdowicz, Andrzej : Tł.

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

ill. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Jan Kowalczyk ; ceramic Mesolithic ; neolithic ; Janisławice culture ; Niemen culture ; Funnel Beaker culture

Abstract:

The article deals with making of pottery among the European Mesolithic communities. The author, referring to the terminological proposal of Jan Kowalczyk – “ceramic Mesolithic”, follows in this respect the development of research and the evolution of views of Polish Stone Age researchers.

References:

Bagniewski, Z. 1979. Problem związków ludności mezolitycznej i neolitycznej na terenie Polski południowozachodniej. In W. Wojciechowski (ed.), Początki neolityzacji Polski południowo-zachodniej, 21–35. Wrocław.
Charnyauski, M. M. (Чарняўскі, М. M.) 1987. Kamenniy i bronzoviy veka Ponemanya i Podvinya. In G. V. Schtihov (ed.), Belorusskaya arheologiya: doslidzhenniya arheologov za godi Sovettskoy vlasti, 37–47. Minsk [Каменный и бронзовый века Понеманья и Подвинья. In Г. В. Штыхов (ed.), Белорусская археология:достижения археологов за годы Советской власти. Минск].
Charnyauski, M. M. (Чарняўскі, М. M.) 1997. Nemanskaya kultura. In M. M. Charnyauski and A. G. Kalechic (eds), Kamenni i bronzovi vyaki, 145–162, 236–245. Minsk. Arhealogiya Belarusi. T. 1. [Нёманская культура. In М. М. Чарняўскi, А. Г. Калечыц (eds), Каменны і бронзавы вякі. Мінск. Археалогія Беларусі. Т. 1.].
Charnyauski, M. M. (Чарняўскі, М. M.) 1997. Narvenskaya kultura. In M. M. Charnyauski and A. G. Kalechic (eds), Kamenni i bronzovi vyaki, 190–206, 272–277. Minsk. Arhealogiya Belarusi. T. 1. [Нарвенская культура. In М. М. Чарняўскi, А. Г. Калечыц (eds), Каменны і бронзавы вякі. Мінск. Археалогія Беларусі. Т. 1.].
Charnyauski, M. M. (Чарняўскі, М. M.) 1997. Paunochna belaruskaya kultura. In M. M. Charnyauski and A. G. Kalechic (eds), Kamenni i bronzovi vyaki, 311–330, 369–383. Minsk. Arhealogiya Belarusi. T. 1. [Паўночна беларуская культура. In М. М. Чарняўскi and А. Г. Калечыц (eds), Каменны і бронзавы вякі. Мінск. Археалогія Беларусі. Т. 1.].
Charnyauski, M. M. (Чарняўскі, М. M.) 2011. Nemanskaya nealitichnaya kultura v Belarusi: genezis i evalyucya [Нёманская неалітычная культура ў Беларусі: генезіс і эвалюцыя]. In U. Stankiewicz and A. Wawrusiewicz (eds), Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu, 77–86. Białystok.
Cyrek, K. 1990. Ausgrabungen auf einer mesolithischen und neolithischen Fundstelle bei Łykowe in Mittelpolen. In P. M. Vermeersch and P. van Peer (eds), Contributions to the Mesolithic in Europe. Papers presented at the Fourth International Symposium “The Mesolithic in Europe”, Leuven 1990, 281–293. Leuven. Studia praehistorica Belgica 5.
Czekaj-Zastawny, A., Kabaciński, J. and Terberger, T. 2011. Relacje łowiecko-zbierackich społeczności z Dąbek z kulturami neolitycznymi Europy Środkowej. In U. Stankiewicz and A. Wawrusiewicz (eds), Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesna epoka brązu, s. 161–174. Białystok.
Dobrzyński, M. 2014. Krzemieniarstwo kultury pucharów lejkowatych w centralnej Polsce. Unpublished PhD thesis, University of Rzeszów.
Gumiński, W. 1997. Cmentarzysko społeczności zbieracko-łowieckich w Dudce. In L. Kuźnicki (ed.), Działalność Naukowa PAN, 21–22. Warszawa.
Gumiński, W. 1999. Środowisko przyrodnicze a tryb gospodarki i osadnictwa w mezolicie i paraneolicie na stanowisku Dudka w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Archeologia Polski 44: 31–74.
Gumiński, W. 2004. Szczepanki 8. Nowe stanowisko torfowe kultury Zedmar na Mazurach. Światowit 5 (46) [2003/B]: 53–104, pl.: 15–38.
Ilkiewicz, J. 1989. From Studies on Cultures of the 4th Millennium B.C. in the Central Part of the Polish Coastal Area. Przegląd Archeologiczny 36: 17–55.
Ilkiewicz, J. 1997. From Studies on Ertebølle Type Cultures in the Koszalinian Coastal area (Dąbki 9, Koszalin-Dzierżęcino 7). In D. Król (ed.), The Built Environment of Coast Areas During the Stone Age, 50–65. Gdańsk.
Józwiak, B. 2003. Społeczności subneolitu wschodnioeuropejskiego na Niżu Polskim w międzyrzeczu Odry i Wisły. Poznań.
Kabaciński, J., Hartz S., Raemaekers, D. C. M. and Terberger, T. (eds) 2015. The Dąbki Site in Pomerania and the Neolithisation of the North European Lowlands (c. 5000–3000 cal BC). Rahden/Westf.
Kabaciński, J., Heinrich, D. and Terberger, T. 2009. Dąbki revisited: new evidence on the question of earliest cattle use in Pomerania. In S. McCartan, R. Schulting, G. Warren and P. Woodman (eds), Mesolithic Horizons. Papers presented at the Seventh International Conference on the Mesolithic in Europe, Belfast 2005, 548–555. Oxford.
Kabaciński, J. and Terberger, T. 2009. From Late Hunter-fishers to Early Farmers on the Pomeranian Coast. New research at Dąbki 9, Koszalin District. In J. M. Burdukiewicz, K. Cyrek, P. Dyczek and K. Szymczak (eds), Understanding the Past. Papers offered to Stefan K. Kozłowski, 165–184. Warszawa.
Kempisty, E. 1984. Nowe materiały kultur paraneolitycznych na stanowisku 1 w Staczach, woj. suwalskie. Wiadomości Archeologiczne 49(1): 45–74.
Kempisty, E. and Sulgostowska, Z. 1991. Osadnictwo paleolityczne, mezolityczne i paraneolityczne w rejonie Woźnej Wsi, woj. łomżyńskie. Warszawa.
Kempisty, E. and Więckowska, H. 1983. Osadnictwo z epoki kamienia i wczesnej epoki brązu na stanowisku 1 w Sośni, woj. łomżyńskie. Wrocław.
Kobusiewicz, M. 1981. Ausgrabungen auf einer mesolithischen und neolithischen Fundstelle bei Chwalim, Westpolen. Veröffentlichungen des Museums für Ur- und Frühgeschichte Potsdam 14/15: 337–342.
Kobusiewicz, M. and Kabaciński, J. 1993. Chwalim. Subboreal hunter-gatherers of the Polish Plain. Poznań.
Kowalczyk, J. 1969. Początki neolitu na ziemiach polskich. Wiadomości Archeologiczne 34(1): 3–69.
Kozłowski, J. K and Kozłowski, S. K. 1977. Epoka kamienia na ziemiach polskich. Warszawa.
Kozłowski, S. K. 1972. Pradzieje ziem polskich od IX do V tysiąclecia p.n.e. Warszawa.
Kozłowski, S. K. 1975. Ważniejsze mezolityczne materiały powierzchniowe z terenu Warszawy i woj. warszawskiego. Światowit 34: 149–188.
Kozłowski, S. K. 1989. Mesolithic in Poland, a New Approach. Warszawa.
Kozłowski, S. K. 2009. Thinking Mesolithic. Oxford.
Kozłowski, S. K. and Nowak, M. In print. I przyszli ludzie zza Gór Wysokich. Rzeszów.
Krzyszowski, A. 1995. Osadnictwo neolityczne na stanowisku 1 w Kucowie, gm. Kleszczów, woj. Piotrków Trybunalski. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 37-38 (1991-1992): 25–63
Libera, J. and Tymczak, D. 1990. Późnomezolityczne stanowisko 13 w Barakach Starych, gm. Zaklików, woj. Tarnobrzeg. Sprawozdania Archeologiczne 42: 69–93.
Mitura, P. 1994. Obozowisko ludności subneolitycznej na stanowisku 22 w Woli Raniżowskiej-Stecach, gm. Raniżów, woj. Rzeszów. Sprawozdania Archeologiczne 46: 13–29.
Niesiołowska-Śreniowska, E. 1971. Sprawozdanie z dotychczasowych badań na stanowisku 3 w Osjakowie, pow. Wieluń. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna 18: 77–92.
Olszewski, P. A. 1987. Osadnictwo epimezolityczne w Korzeczniku, woj. konińskie, stanowisko 6/7. Inowrocław.
Pelisiak, A. and Rybicka, M. 1998. Ceramika neolityczna z wielokulturowej osady w Gościążu, st. 12, woj. Włocławskie. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna 39: 207–220.
Rybicka, M. 1995. Materiały ceramiczne kultury pucharów lejkowatych i niemeńskiej ze stanowiska 5 w Grabinie, gm. Łąck, woj. płockie (Z badań nad chronologią osadnictwa neolitycznego na Pojezierzu Gostynińskim). Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna 37-38: 7–18.
Szmit, Z. 1929. Badania osadnictwa epoki kamiennej na Podlasiu. Wiadomości Archeologiczne 10: 36–118.
Wawrusiewicz, A., Kalicki, T., Przeździecki, M., Fraczek, M. and Manasterski, D. 2017. Grądy-Woniecko. Ostatni łowcy-zbieracze znad środkowej Narwi. Białystok.

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

57

Start page:

23

End page:

34

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0066-5924 ; doi:10.23858/APa57.2019.002

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: