Object structure
Title:

O problemach zarządzania projektowego w humanistyce cyfrowej (na przykładzie Nowej Panoramy Literatury Polskiej)

Subtitle:

Napis Seria XXV (2019)

Creator:

Szleszyński, Bartłomiej ORCID

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2020

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

digital humanities ; scholarly project management ; project fundingin humanities ; New Panorama of Polish Literature ; digital scholarly collections

References:

1. Kochańska A., Niciński K., Cyfrowa edycja listów Lechonia, Wierzyńskiego i Grydzewskiego – założenia projektu i wstępne rozpoznania, „Sztuka Edycji” 2016, nr 2 (10), red. M.M. Śliwińska.
2. Krzyżanowski J., Henryk Sienkiewicz: kalendarz życia i twórczości, uzup. i oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 2012.
3. Leksykon Lalki, red. A. Bąbel, A. Kowalczykowa, Warszawa 2012.
4. Polscy pisarze i badacze przełomu XX i XXI wieku. Słownik biobibliograficzny, t. 1–3, oprac. zespół pod red. A. Szałagan, Warszawa 2011, 2014, 2016.
5. Prescott A., Made in Sheffield: Industrial Perspectives on the Digital Humanities, in: Proceedings of the Digital Humanities Congress 2012, „Studies in the Digital Humanities”, ed. C. Mills, M. Pidd, E. Ward, Sheffield 2014 (https://www.dhi.ac.uk/openbook/chapter/dhc2012-prescott; stan z 19 października 2018 r.).
6. Skolimowska A., Turska M., przy współpracy Jasińskiej-Zdun K., Internetowa publikacja Korpusu Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka (1485–1548): informacja o projekcie, http://dantiscus.ibi.uw.edu.pl (stan z 19 października 2018 r.).
7. Snyder E.E., A Framework for Supporting the Digital Humanities: An Alternative to the DH Centre, in: Proceedings of the Digital Humanities Congress 2012, „Studies in the Digital Humanities”, ed. C. Mills, M. Pidd, E. Ward, Sheffield 2014 (https://www.dhi.ac.uk/openbook/chapter/dhc2012-prescott; stan z 19 października 2018 r.).
8. Szleszyński B., Kilka uwag o intymności kolekcji cyfrowych przy okazji prac nad projektem Sienkiewicz ponowoczesny – laboratorium cyfrowe, „Sztuka Edycji” 2019, nr 15 (1), red. A. Markuszewska, https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/sztukaedycji/article/view/SE.2019.0011.
http://dx.doi.org/10.12775/SE.2019.0011
9. Szleszyński B., Kochańska A., Niciński K., Jak przekazywać naukową wiedzę w Internecie. (Na marginesach kolekcji „PrusPlus” w Nowej Panoramie Literatury Polskiej), „Napis” 2015, t. 21.
10. Tabak E., A Hybrid Model for Managing DH Projects, „Digital Humanities Quarterly (DHQ)” 2017, t. 11, nr 1, http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/11/1/000284/000284.html (stan z 19 października 2018 r.).

Relation:

Napis

Volume:

25

Start page:

209

End page:

228

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2019.1.14

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: