Object structure
Title:

In articulo mortis. O upamiętnianiu ostatnich słów

Subtitle:

Napis Seria XXV (2019)

Creator:

Kreft, Magdalena

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2020

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

death ; the process of dying ; final words before death ; memory andtradition

References:

1. Askenazy S., Książę Jozef Poniatowski 1763–1813, wyd. 2, Warszawa 1910.
2. Aries Ph., Człowiek i śmierć, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 2011.
3. Bachowska M., Henryk Pobożny. Książę męczennik, Kraków 2018.
4. Bolesław Prus 1847–1912. Kalendarz życia i tworczości, oprac. K. Tokarzówna, S. Fita, red. Z. Szweykowski, Warszawa 1969.
5. Bosco T., Spełniony sen. Opowieść biograficzna o świętym Janie Bosko, tłum. A. Gryczyńska, Warszawa 2007.
6. Bralczyk J., 500 zdań polskich, Warszawa 2015.
7. Budrewicz T., Pogrzeb Kraszewskiego, w: Kraszewski i wiek XIX. Studia, idea i układ J. Ławski, red. A. Janicka, K. Czajkowski, P. Kuciński, Białystok 2014.
8. https://www.buechereule.de/wbb/thread/61354-der-unendliche-kampf-ums-letzte-wort-geht-weiter-hier-ab-07-09-2011/?pageNo=40 (stan z 15 sierpnia 2019 r.).
9. https://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/jan-pawel-ii/ (stan z 27 sierpnia 2019 r.).
10. Długosz J., Roczniki, czyli Kroniki sławnego Krolestwa Polskiego. Księga siodma i osma: 1241–1299, kom. red. Z. Kozłowska-Budkowa et al., oprac. tekstu łac. D. Turkowska, M. Kowalczyk, tłum. J. Mrukówna, wyd. 2, Warszawa 2009.
11. [f], Letzte Worte. Dummes Zeug, „Der Spiegel” 1990, nr 20.
12. Guthke K.S., Letzte Worte. Variationen uber ein Thema der Kulturgeschichte des Westens, München 1990.
13. Herbert Z., Poezje, red. K. Podgórecka, wyd. 2 poszerz., Warszawa 1998.
14. Hoesick F., Chopin. Życie i tworczość, t. 3: Rozdźwięki. „Nella miseria”. 1845–1849, Kraków 1966.
15. Janion M., Prace wybrane, red. M. Czermińska, t. 4: Romantyzm i jego media, Kraków 2001.
16. Janion M., Żmigrodzka M., Romantyczna legenda księcia Jozefa, „Pamiętnik Literacki” 1977, z. 1.
17. Janion M., Romantyzm i historia, Warszawa 1978.
18. www.facebook.com/Józef-Kontkiewicz-i-Jego-Rodzina, Wpis z 9 maja 2015 roku (stan z 1 września 2019 r.).
19. Kalendarz życia i tworczości Juliusza Słowackiego, oprac. E. Sawrymowicz przy współ. S. Makowskiego i Z. Sudolskiego, Wrocław 1960.
20. Krasiński Z., Listy do Koźmianow, oprac. i wstęp Z. Sudolski, Warszawa 1977.
21. Krasiński Z., Listy do Stanisława Małachowskiego, oprac. i wstęp Z. Sudolski, Warszawa 1979.
22. Krasiński Z., Nie-Boska komedia, wstęp M. Janion, tekst i przypisy oprac. M. Grabowska, wyd. 11, Wrocław 1974.
23. Krawczuk A., Gajusz Juliusz Cezar, wyd. 2 popr., Wrocław 1972.
24. Krawczuk A., Julian Apostata, Warszawa 1974.
25. Krawczuk A., Neron, wyd. 1 w tej ed., Warszawa 2000.
26. Kübler-Ross E., Rozmowy o śmierci i umieraniu, tłum. I. Doleżal-Nowicka, Warszawa 1979.
27. Listy Zygmunta Krasińskiego do Augusta Cieszkowskiego, t. 2: Listy z lat 1848–1859, z autografów wydał J. Kallenbach, wstęp A. Żółtowski, Kraków 1912.
28. Mała encyklopedia kultury antycznej A–Z, red. Z. Piszczek, Warszawa 1990.
29. Mała encyklopedia świata antycznego, t. 1, red. G. Pianko, Warszawa 1958.
30. Mickiewicz A., Konrad Wallenrod, w: idem, Dzieła poetyckie, t. 2: Powieści poetyckie, oprac. W. Floryan, wyd. 6, Warszawa 1982.
31. Mir C., Idąc z aniołem śmierci. Towarzyszenie osobom umierającym i w żałobie, Kraków 2010.
32. Norwid C., Duch Adama i skandal, w: idem, Poezje, wyb. i wstęp J.W. Gomulicki, Poznań 1986.
33. Ostrowska A., Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa, Warszawa 1991.
34. Pismo święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z językow oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, wyd. 3 popr., Poznań 1980.
35. Prus B., Lalka. Powieść, oprac. J. Bachórz, wyd. 2 przejrz., Wrocław 1998.
36. Prus B., Notatniki, t. 14: 1912. Autograf w: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, BPW 139 I (14).
37. Rosiek S., Zwłoki Mickiewicza. Proba nekrografii poety, Gdańsk 1997.
38. Rymkiewicz J.M., Juliusz Słowacki pyta o godzinę, Warszawa 1982.
39. Rymkiewicz J.M., Siwicka D., Witkowska A., Zielińska M., Mickiewicz. Encyklopedia, Warszawa 2001.
40. Sienkiewicz H., Quo vadis, wstęp J. Krzyżanowski, przypisy i aneks T. Jodełka-Burzecki, Warszawa 1982.
41. Skowronek J., Książę Jozef Poniatowski, Wrocław 1984.
42. Starnawski J., Juliusz Słowacki we wspomnieniach wspołczesnych, Wrocław 1956.
43. Stępnik K., Setna rocznica śmierci księcia Jozefa Poniatowskiego w prasie polskiej, Lublin 2015.
44. Sudolski Z., Krasiński. Opowieść biograficzna, Warszawa 1983.
45. Szekspir W., Hamlet. Krolewicz duński, tłum. J. Paszkowski, Warszawa 1970.
46. Szekspir W., Juliusz Cezar. Dramat, tłum. J. Kasprowicz, Warszawa [1924].
47. Thomas Bernhard uber Goethes letzte Worte und Revolution, https://www.youtube.com/watch?v=y8ylJd-PlCN8 (stan z 15 sierpnia 2019 r.).
48. Ursel M., Poźne wiersze rodzinne Aleksandra Fredry, „Prace Literackie” 2002, nr 40.
49. Ursel M., „Więcej światła”. O ostatnich słowach wielkich romantykow polskich, w: Problemy wspołczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, t. 6, red. J. Kolbuszewski, Wrocław 2002.
50. Wierzyński K., Życie Chopina, Kraków 2010.

Relation:

Napis

Volume:

25

Start page:

231

End page:

248

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2019.1.15

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: