Object structure

Title:

Jan Klápště, Vnímavý pozorovatel. Výbor z díla, red. Ludmila Luňáková, Martin Wihoda, Josef Žemlička, Praha 2019 : [recenzja]

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 68 Nr 1

Creator:

Iwańczak, Wojciech

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2020

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

history of material culture

References:

Gráus František. 1957. O poměr mezi archeologii a historii. K výkladu nożů na slovanských pohřebištích, „Archeologické rozhledy”, 9, s. 535-553
Novotný Václav. 1912. České dějiny, t. I, cz. 1, Praha
Pekař Josef. 1927–1933. Žižka a jeho doba, t. 1–4, Praha

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

68

Issue:

1

Start page:

120

End page:

123

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: