Object structure
Title:

Ślady zapomnianej tożsamości. O roli źródeł w biografii Janusza Korczaka

Subtitle:

Napis Seria XXVI (2020)

Creator:

Sęczek, Marlena

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2020

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Janusz Korczak ; biography ; genealogy ; archival research

References:

1. Adamczyk Z.J., Manipulacje i tajemnice. Zagadki późnej biografii Stefana Żeromskiego, Warszawa 2017.
2. Bąbel A., Przygwożdżenie wiewiórem, „Tygodnik Powszechny” 2018, nr 4.
3. Bikont A., Korczak, „Zeszyty Literackie” 2011, nr 3.
4. Buhler A., L’adieu aux enfants, Paris 1978.
5. Dębnicki K., Korczak z bliska, Warszawa 1985.
6. Falkowska M., Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka, Warszawa 1989.
7. Gliński M., 12 rzeczy o Korczaku, które warto wiedzieć, https://culture.pl/pl/artykul/12-rzeczy-o-korczaku-ktore-warto-wiedziec.
8. Goldszmit Józef, Goldszmit Jakub, O prawo do szacunku. Wybór pism, Warszawa 2018.
9. Goldszmit Jakub, Kraszewski J.I., Listy, oprac. B. Wojnowska, „Pamiętnik Literacki” 2013, z. 4.
10. Goldszmit Jakub, Orzeszkowa E., Listy, oprac. B. Wojnowska, „Pamiętnik Literacki” 2015, z. 3.
11. Goldszmit Jakub, Z Lublina do Ciechocinka. Kartki z podróży, „Gazeta Lubelska” 1877, nr 100.
12. Goldszmit Józef, Kalendarz dla Izraelitów na Rok Religijny (Zwyczajny) od Stworzenia Świata 5642, czyli od Narodzenia Chrystusa 1881–1882, Warszawa 1881.
13. Goldszmit Józef, [W rubryce Korespondencje:] Lublin, dnia 16 listopada 1862 roku, „Jutrzenka” 1862, nr 48.
14. Goldszmit Józef, [W rubryce Korespondencja:] Lublin, dnia 6 września 1866 roku, „Izraelita” 1866, nr 24.
15. Goldszmit Józef, Łukasz Koncewicz, „Tygodnik Ilustrowany” 1868, nr 5.
16. Goldszmit Józef, Wizerunki wsławionych Żydów XIX wieku. I. Sir Moses Montefiore, Warszawa 1867.
17. Goldszmit Józef, Wykład prawa rozwodowego podług ustaw mojżeszowo-talmudycznych z ogólnym poglądem na ich rozwój z uwzględnieniem przepisów obowiązujących, Warszawa 1871.
18. Jaworski M., Janusz Korczak, Warszawa 1973, wyd. drugie 1977, wyd. trzecie 1978.
19. Kola A.M., Korczak odczytany na nowo, „Praca Socjalna” 2012, nr 2.
20. Korczak J., Dedykacja, w: idem, Sam na sam z Bogiem, Warszawa 1922.
21. Korczak J., Pamiętnik i inne pisma z getta, Warszawa 2012.
22. Korczak J., Słowo wstępne [do rozprawy Jędrzeja Śniadeckiego] „O fizycznym wychowaniu dzieci”, Warszawa 1920, przedruk w: idem, Dzieła, t. 13, Warszawa 2016.
23. Korczak J., Trzy wyprawy Herszka, Warszawa 1939, przedruk w: idem, Dzieła, t. 12, Warszawa 1998.
24. Lewin A., Korczak znany i nieznany, Warszawa 1999.
25. Lifton B.J., The king of children, New York 1988.
26. Łapicka K., O czym śni motyl?, http://zteatru.pl/2017/11/15/ateneum/.
27. Martuszewska A., Prus zdegradowany, „Pamiętnik Literacki” 2018, z. 3.
https://doi.org/10.18318/pl.2018.3.14
28. Mortkowicz-Olczakowa H., Janusz Korczak, Warszawa 1949 i wyd. nast., m.in. wyd. od drugiego do piątego w 1957–1978.
29. Mortkowicz-Olczakowa H., O Stefanie Żeromskim. Ze wspomnień i dokumentów, Warszawa 1965.
30. Newerly I., Żywe wiązanie, Warszawa 1966, wyd. drugie 1967, wyd. trzecie 1971.
31. Olczak-Ronikier J., Korczak. Próba biografii, Warszawa 2011, wyd. nast. 2012.
32. Piątkowska M., Prus. Śledztwo biograficzne, Kraków 2017.
33. Ratajczak W., O potrzebie wierności drobiazgom, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2019, nr 35 (55).
34. Romanowski M., Biograficzne „punctum”. Pisarstwo biograficzne Joanny Olczak-Ronikier w perspektywie tożsamościowej, „Teksty Drugie” 2019, nr 1.
https://doi.org/10.18318/td.2019.1.7
35. Sęczek M., Uwolnić Korczaka? Zagadnienie praw autorskich do spuścizny autora „Króla Maciusia Pierwszego”, w: Literatura w granicach prawa (XIX–XX w.), red. K. Budrowska, E. Dąbrowicz i M. Lul, Warszawa 2013.
36. Sobolewska J., Za murem, „Polityka” 2011, nr 24.
37. Szlązakowa A., Janusz Korczak, Warszawa 1978.
38. Szybowicz E., Zapomnij o świętym Korczaku, https://www.dwutygodnik.com/artykul/2321-zapomnij-o-swietym-korczaku.html.
39. Witkowska A., Biografia spełniona, „Cwisz[y]n” 2011, nr 4.
40. Wojnowska B., Dlaczego „Janusz Korczak”? Rodowód pseudonimu, tradycja rodzinna, „Pamiętnik Literacki” 2019, z. 2.
https://doi.org/10.18318/pl.2019.2.5
41. Wojnowska B., Wstęp, w: J. Goldszmit, J. Goldszmit, O prawo do szacunku. Wybór pism, Warszawa 2018.
42. Wołodźko K., Korczak. Życiorys niesentymentalny, „Rzeczpospolita” 2014, dod. „Plus Minus”, nr 29 oraz ibidem 2017, https://www.rp.pl/Plus-Minus/307189987-Korczak-zyciorys-niesentymentalny.html.
43. Wołoszyn S., Korczak, Warszawa 1978, wyd. drugie 1982.
44. Z.P., Wspomnienie pośmiertne, „Izraelita” 1877, nr 23.

Relation:

Napis

Volume:

26

Start page:

70

End page:

95

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; e-ISSN: 2719-4191 ; 10.18318/napis.2020.1.5

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at:

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: