Object structure
Title:

Skamandryckie listy na emigracji – garść informacji o korespondencji Jana Lechonia, Kazimierza Wierzyńskiego i Mieczysława Grydzewskiego

Subtitle:

Napis Seria XXVI (2020)

Creator:

Dorosz, Beata ORCID

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2020

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Jan Lechoń ; Kazimierz Wierzyński ; Mieczysław Grydzewski ; emigration (after Word War II) ; correspondence ; archives ; editions

References:

Książki:
1. Dorosz B., Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński, Warszawa 2013.
2. Grydzewski M., Listy do Tuwima i Lechonia (1940–1943), oprac. J. Stradecki, Warszawa 1986.
3. Grydzewski M., Silva rerum, oprac. J.B. Wójcik, M.A. Supruniuk, Warszawa 2014.
4. Grydzewski M., Iwaszkiewicz J., Listy 1922–1967, oprac. M. Bojanowska, Warszawa 1977.
5. Grydzewski M., Lechoń J., Listy 1923–1956, t. 1–2, oprac. B. Dorosz, Warszawa 2006.
6. IBL w PRL, cz. 3, red. E. Kiślak, Warszawa 2016.
7. Inwentarz archiwum „Wiadomościˮ (1946–1981), oprac. M.A. Supruniuk et al., Toruń 2006.
8. Lechoń J. , Dziennik, t. 1–3, oprac. R. Loth, Warszawa 1992–1993.
9. Lechoń J., Wierzyński K., Listy 1941–1956, oprac. B. Dorosz przy współpracy P. Kądzieli, Warszawa 2016.
10. Wierzyński K., Pamiętnik poety, oprac. P. Kądziela, Warszawa 1991.
11. Z listów do Mieczysława Grydzewskiego 1946–1966, oprac. R. Habielski, Londyn 1990.
Wybrane numery czasopism:
1. „Kultura” (tygodnik) z 1977 r.
2. „Miesięcznik Literacki” z 1986 r.
3. „Pamiętnik Literacki” z 1999 r.
4. „Pamiętnik Literacki” (Londyn) z 2015 r.
5. „Przegląd Polski” (tygodniowy dodatek społeczno-kulturalny „Nowego Dziennika”, Nowy Jork) z 1990 r.
6. „Roczniki Humanistyczne” z 1993 r.
7. „Twórczość” z 1990 r.
8. „Wiadomości” (Londyn) z lat 1946–1981.
9. „Życie Literackie” z 1988 r.
Archiwalia:
1. Biblioteka Narodowa (Warszawa): kolekcja A. Kowalczykowej – sygn. Rps akc. 18169.43.05.
2. Biblioteka Polska (Londyn): archiwum Kazimierza Wierzyńskiego – sygn. 1360/Rps /VI/, /VII/ i /IX/; zbiory ogólne – sygn. 768/Rps.
3. Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza (Warszawa): kolekcja J. Czachowskiej – rps niepublikowany; na podstawie kopii oryginału ofiarowanej B. Dorosz przez J. Czachowską.
4. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, PIN (Nowy Jork): Lechoń Papers – collection 005; Polish Institute of Arts and Sciences of America – collection 017; Kazimierz Wierzyński Papers – collection 031.
5. Prywatne archiwum Ch. Chądzyńskiej (Dunstable, Massachusetts).

Relation:

Napis

Volume:

26

Start page:

264

End page:

276

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; e-ISSN: 2719-4191 ; 10.18318/napis.2020.1.14

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at:

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: