Object structure
Name:

Krzemień czekoladowy : dokumentacja 3D

Type of object:

Próbka geologiczna

Archaelogical site:

Polany II, kopalnia krzemienia czekoladowego

Location- administrative unit (present):

Polany, pow. Radom, województwo mazowieckie, Polska

Topographic location:

północno-wschodnie obrzeżenie Gór Świętokrzyskich

Object type:

skała krzemionkowa ; krzemień

Characteristics of the object- technique:

brak

Characteristics of the object- raw material:

krzemień górnojurajski

Characteristics of the object- colour:

10 YR 3/2

Characteristics of the object- transparency:

dobra i średnia (3 i 4)

Characteristics of the object- fracture:

woskowy

Characteristics of the object- texture/facture:

masa krzemionkowa z widocznymi licznymi inkluzjami różnej wielkości; w centralnej częsci widoczna inkluzja chalcedonitowa; zawiesina nierównomiernie rozprowadzona, układająca się w skupiska

Characteristics of the object- luster:

matowy

Characteristics of the object- cortex:

cienka, gładka, poniżej 1 mm

Characteristics of the object- transition:

wyraźna granica

Characteristics of the object- patina:

tak

Characteristics of the object- colour of patine:

szaro-błękitna

Characteristics of the object- width:

91 mm

Characteristics of the object- thickness:

26 mm

Characteristics of the object- length:

99 mm

Characteristics of the object- weight:

308 g

Object description:

Pierwszą charakterystykę krzemieni czekoladowych z próbą wyróżnienia cech specyficznych dla z kopalni Wierzbica „Zele” opracował R. Schild (1971). Na stanowisku Wierzbica „Zele” zarejestrowano trzy poziomy występowania konkrecji krzemienia. Występują w dwóch rodzajach – dużych płytowy oraz konkrecji „bulastych”. Surowiec wydobywany na stanowisku Wierzbica „Zele” różni się od innych podobnych wariantów krzemieni czekoladowych słabszym połyskiem oraz pojawiającym się ostrym rozgraniczeniem w masie krzemionkowej części konkrecji barwy czekolady czarnej i brązowej

Research Manager/ Creator of Collection:

Lech, Jacek

Accession number:

0376/FLI/PL

Chronology:

górna jura

Relation:

Atlas skał

Resource type:

Image

Detailed Resource Type:

Research data

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: