Object structure
Title:

Optymalizacja metody i zastosowania. Tom 1: I Krajowa Konferencja Badań Operacyjnych i Systemowych BOS'88, Książ, 13-17 czerwca 1988 * Problemy optymalizacji i algorytmy ich rozwiązywania * O pewnym zadaniu programowania całkowitoliczbowego z ilorazową funkcją celu

Subtitle:

Książka = Book ; KS/3/1989/R02P05

Creator:

Libura, Marek

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1989

Description:

[3], 89-97 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 97

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

W pracy przedstawiono zadanie programowania binarnego z liniowymi ograniczeniami i funkcją celu będącą ilorazem funkcji liniowych. Zadania tego typu występują w różnego rodzaju zastosowaniach programowania dyskretnego. Model, który tu opiszemy, pojawia się w zastosowaniach medycznych przy planowaniu naświetlań w tak zwanej brachyradioterapii. W pracy zagadnienie to jest najpierw przedstawione opisowo, a następnie sformułowane jest odpowiednie zadanie programowania dyskretnego. Dyskutowany jest związek tego zadania z parametrycznym programowaniem dyskretnym i opisana jest metoda iteracyjna, której użyto do rozwiązania przykładowych praktycznych zadań.

Relation:

Książka = Book

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Book

Source:

KS-1989-03-R02P05

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: