Object structure
Title:

Izolacja więzienna jako doświadczenie egzystencjalne w literaturze polskiego baroku. Wybrane przykłady

Subtitle:

Napis Seria XXVII (2021)

Creator:

Pliszka, Marcin

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2021

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

journal ; diary ; isolation ; prison ; seventeenth century

References:

Bibliografia podmiotowa
1. Budziło J., Wojna moskiewska wzniecona i prowadzona z okazji fałszywych Dymitrów od 1603 do 1612 r[oku], oprac. J. Byliński, J. Długosz, Wrocław 1995.
2. Druszkiewicz S.Z., Pamiętniki 1648-1697, oprac. M. Wagner, Siedlce 2001.
3. Gorczyn P., Thren abo lament żałosny więźniów koronnych do hord tatarskich w roku 1618 zabranych, Mf. 103587, BN.XVII.3.15926.
4. Kamieński-Dłużyk A., Diariusz więzienia moskiewskiego, miast i miejsc, oprac. A. Kuczyński, B. Polewoj, Z.J. Wójcik, Wrocław 1997, s. 13.
5. Malewska H., Listy staropolskie z epoki Wazów, Warszawa 1959.
6. Montaigne M. de, Próby, tłum. T. Żeleński (Boy), oprac. Z. Gierczyński, t. 1-3, Warszawa 1985.
7. Morsztyn Z., Wybór wierszy, oprac. J. Pelc, Wrocław 1975.
8. Niemojewski S., Diariusz drogi spisanej i różnych przypadków pociesznych i żałosnych prowadząc córkę Jerzego Mniszka, Marynę, Dymitrowi Iwanowiczowi w roku 1606, wyd. R. Krzywy, Warszawa 2006.
9. Pamiętniki o Koniecpolskich, wyd. S. Przyłęcki, Lwów 1842.
10. Petrycy S., Horatius Flaccus w trudach więzienia moskiewskiego, wyd. J. Wójcicki, Warszawa 2006.
11. Polska a Moskwa w pierwszej połowie wieku XVII. Zbiór materiałów do historii stosunków polsko-rosyjskich za Zygmunta III, wyd. A. Hirschberg, Lwów 1901.
12. Rękopis Biblioteki im. Raczyńskich w Poznaniu (sygn. 139), BN mf 8919.
13. Rożniatowski A., Utwory okolicznościowe, oprac. R. Krzywy, Warszawa 2012.
14. Wieliczko M., Jeniectwo wojenne Polaków w Rosji w latach 1503-1918, Lublin 1998.
15. Witusik A.A., Korespondencja jeńców cecorskich, "Rocznik Lubelski" 1987-1988, nr 29-30.
Bibliografia przedmiotowa
1. Barłowska M., Michała Leona Obuchowicza teksty z moskiewskiej niewoli, "Śląskie Studia Polonistyczne" 2017, nr 2 (10).
2. Domański J., Tekst jako uobecnienie. Szkice z dziejów myśli o piśmie i książce, Kęty 2002.
3. Flacelière R., Życie codzienne w Grecji za czasów Peryklesa, tłum. Z. Bobowicz, J. Targalski, Warszawa 1985.
4. Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. T. Komendant, Warszawa 2009.
5. Kalisz T., Kara pozbawienia wolności na ziemiach polskich od XV do połowy XIX wieku, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i " 2020, t. 120, nr 2. DOI
6. Krzywy R., Wstęp, w: S. Niemojewski, Diariusz drogi spisanej i różnych przypadków pociesznych i żałosnych prowadząc córkę Jerzego Mniszka, Marynę, Dymitrowi Iwanowiczowi w roku 1606, wyd. R. Krzywy, Warszawa 2006.
7. Wstęp, w: A. Rożniatowski, Utwory okolicznościowe, oprac. R. Krzywy, Warszawa 2012.
8. Łoziński W., Prawem i lewem. Obyczaje na czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, oprac. J. Tazbir, Warszawa 2005.
9. Mrowcewicz K., Trivium poetów polskich epoki baroku: klasycyzm - manieryzm - barok. Studia nad poezją XVII stulecia, Warszawa 2005.
10. Pliszka M., W onirycznym teatrze. Sen w poezji polskiego baroku, Siedlce 2015.
11. Ryba R., Literatura staropolska wobec zjawiska niewoli tatarsko-tureckiej. Studia i szkice, Katowice 2014.
12. Ryba R., Motyw niewoli tatarsko-tureckiej w poezji początku XVII wieku: z perspektywy grzechu, "Napis" 2006, seria 12. DOI
13. Trościński G., "Wiek naprawdę stracony". Poezja Sebastiana Petrycego jako świadectwo klęski wyprawy moskiewskiej, "Napis" 2006, seria 12. DOI

Relation:

Napis

Start page:

24

End page:

39

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2021.1.3

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: