Object structure
Title:

Izolacja i komunikacja. Rodzaje izolacji i towarzyszące im deficyty komunikacyjne

Subtitle:

Napis Seria XXVII (2021)

Creator:

Wasilewski, Jacek

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2021

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

media ; semiotics of isolation ; information deficit ; conspiracy theories

References:

1. Augé M., Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, tłum. R. Chymkowski, Warszawa 2011.
2. Bauman Z., Globalizacja, tłum. E. Klekot, Warszawa 2000.
3. Baumeister R., Zwierzę kulturowe, tłum. D. Stefańska-Szewczuk, Warszawa 2011.
4. Berger P., Luckmann T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, tłum. J. Niżnik, Warszawa 1983.
5. Bohusz F.K., Dziennik podróży, wstęp i oprac. F. Wolański, Kraków-Wrocław 2014.
6. Daumer G., Kaspar Hauser i jego jestestwo, jego niewinność, jego cierpienia i jego pochodzenie, w: Galernicy wrażliwości, red. M. Janion, S. Rosiek, Gdańsk 1981.
7. Dijk T. van, Działanie, opis działania a narracja, tłum. M.B. Fedewicz, w: Narratologia, red. M. Głowiński, Gdańsk 2004.
8. Domeracki P., Rozstaje samotności. Studium filozoficzne, Kraków 2016.
9. Gilligan J., Wstyd i przemoc. Refleksje nad śmiertelną epidemią, tłum. A. Jankowski, Poznań 2001.
10. Habermas J., Faktizität und Geltung, Frankfurt am Main 1998.
11. Janion M., "Larvatus Prodeo…", w: Galernicy wrażliwości, red. M. Janion, S. Rosiek, Gdańsk 1981.
12. Kapuściński G., Tańce wokół krzyża. Analiza semiostrukturalna zachowań podczas demonstracji pod Pałacem Prezydenckim, "Miscellanea Anthropologica et Sociologica" 2012, nr 13. DOI
13. Laclau E., Rozum populistyczny, tłum. T. Szkudlarek et al., Wrocław 2009.
14. Łuria A., Świat utracony i odzyskany, tłum. A. Kowaliszyn, Warszawa 1984.
15. Narracja jako sposób rozumienia świata, red. J. Trzebiński, Gdańsk 2002.
16. Niedźwieńska A., Poznawcze mechanizmy zniekształceń w pamięci zdarzeń, Kraków 2004.
17. Oleś P., Autonarracyjna aktywność człowieka, w: Narracja. Teoria i praktyka, red. B. Janusz, K. Gdowska, B. de Barbaro, Kraków 2008.
18. Pariser E., The Filter Bubble. How the New Personalized Web Is Changing What We Read and How We Think, New York 2012.
19. Scott W., The Life Of Napoleon Buonaparte, Emperor Of The French, J&B Williams, Cambridge 1832.
20. Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię, Poznań 2008.
21. Valentine V., The 'Notness' Principle - a Semiotic Model of Meanings, dokument prezentowany na Market Research Society Training Seminar, Londyn, luty 2001.
22. Zahorski T., Zendran I., Złoty wiek grypy. Krótka historia pandemii, w: Acta Uroboroi. W kręgu epidemii, red. M. Dąsal, Wrocław 2018.
23. Zrozumieć samotność. Studium interdyscyplinarne, red. P. Domeracki, W. Tyburski, Toruń 2006.

Relation:

Napis

Start page:

9

End page:

23

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2021.1.2

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: