Object structure
Title:

Kultura literacka Anglii końca XIX wieku w relacjach Edmunda Naganowskiego

Subtitle:

Napis Seria XXVII (2021)

Creator:

Budrewicz, Aleksandra

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2021

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Edmund Naganowski ; Anglia ; krytyka ; kultura ; powieść

References:

1. Czerwińska J., Działalność charytatywna Towarzystwa Literackiego Przyjaciół Polski w Londynie u schyłku XIX wieku, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica" 2003, nr 2.
2. Dawne Pokucie i Huculszczyzna w opisach cudzoziemskich podróżników. Wybór tekstów z lat 1795-1939, do druku przygotowali oraz przypisami opatrzyli J. Gudowski i in., posłowie R. Brykowski, Warszawa 2015.
3. Glura F., Edmund Naganowski i Władysław Kołomłocki, "Przyjaciel Ludu" (Leszno) 1989, nr 2.
4. Hahn W., Przyczynki do życia i twórczości Edmunda S. Naganowskiego, "Kronika Gostyńska" 1938, nr 12.
5. Healy R., Poland in the Irish Nationalist Imagination, 1772-1922. Anti-Colonialism within Europe, Basingstoke 2017. DOI
6. Helsztyński S., Anglofil Edmund Naganowski, "Kronika Gostyńska" 1938, nr 1-2.
7. Jasieński A.M., Współcześni powieściopisarze angielscy: Hall Caine, Rudyard Kipling, Grant Allen i T. Hardy. Szkice literackie, Warszawa 1897.
8. Jasieński A.M., Z literatury angielskiej. Powieściopisarstwo, "Kurier Niedzielny" 1897, nr 3.
9. Krajewska W., Recepcja literatury angielskiej w Polsce w okresie modernizmu (1887-1918), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972.
10. Krzemiński B., Ambasador Polski niewolnej, "Myśl Polska" 1954, nr 21.
11. Lechicki C., Czym być felieton powinien, jakie jego dzieje i przeznaczenie? (Głos sprzed wieku), "Zeszyty Prasoznawcze" 1977, nr 1.
12. Lechicki C., Materiały do słownika publicystów i dziennikarzy polskich. Naganowski Edmund Sas (1853-1915), pseud. E. Działosz, Latarnik, "Zeszyty Prasoznawcze" 1977, nr 1.
13. Lechicki C., Naganowski Edmund, w: Polski słownik biograficzny, t. 22, z. 92, Wrocław 1977.
14. Łukowska M.A., Wartość sztuki brytyjskiej w ocenach polskich publicystów wieku XIX (do 1914 r.) na przykładzie zawartości wybranych czasopism, "Ars Inter Culturas" 2016, nr 5.
15. Nekanda-Trepka M.E. [N. T.], Z beletrystyki Zachodu, "Ateneum" 1891, t. 1-4; 1892, t. 2-4; 1893, t. 1-2; 1894, t. 3, z. 9.
16. Potocki A., Ze statystyki literackiej, "Głos" 1892, nr 24-26.
17. Waliszewski K., Powieść spółczesna w Anglii, "Ateneum" 1887, t. 1-4.

Relation:

Napis

Start page:

190

End page:

207

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2021.1.12

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-NC 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: