Object structure
Title:

(Auto)portret intelektualny Antoniego Rehmana a formy komunikacji z czytelnikami w „Kilku kartach z Kaukazu”

Subtitle:

Napis Seria XXVII (2021)

Creator:

Pękalska, Dominika

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2021

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Antoni Rehman ; travel writing ; Caucasus ; postcolonialism

References:

1. A. S. [A. Skirgiełło], Rehman Antoni (1840-1917), w: Słownik biologów polskich, red. S. Feliksiak, Warszawa 1987.
2. Baranowski B., Baranowski K., Polaków kaukaskie drogi, Łódź 1985.
3. Brzegowy P., "Koncepcje geograficzne i działalność badawcza Antoniego Rehmana", [niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2018], mps, Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, sygn. 164.476.
4. Chałubiński T., Spis mchów zebranych i oznaczonych z wycieczek w Tatry w 1876 i 1877, "Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego" 1879, t. 4.
5. Chodubski A., Działalność cywilizacyjna Polaków na Kaukazie, "Cywilizacje w Czasie i Przestrzeni" 1995, nr 1.
6. Chodubski A., Polacy w nurcie przeobrażenia kulturowego Kaukazu w XIX i na początku XX wieku, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F" 2005, t. 60.
7. Cholewa E., Adnotowana bibliografia "Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego". Tom 1-20 (1992-2011), Kraków 2013.
8. Codd L.E., Gunn M., The Collecting Activities of Anton Rehmann (1840-1917) in South Africa, "Bothalia" 1982, nr 14. DOI
9. Dixon H.N., Gepp A., Rehmann's South African Mosses, "Bulletin of Miscellaneous Information" 1923, nr 6. DOI
10. El…y [A. Asnyk], Ranek w górach, "Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego" 1879, t. 4.
11. Forajter W., Kolonizator skolonizowany. Przypadek Sygurda Wiśniowskiego, Katowice 2014.
12. Frydryczak B., Na łonie natury: od krajobrazu do turystycznego środowiska naturalnego, "Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Krytyka" 2010, nr 3.
13. Furier A., Józef Chodźko - mierniczy Kaukazu, "Przegląd Wschodni" 1998, t. 4, nr 4 (16).
14. Gadamska-Serafin R., Góry Kaukaz jako wrota Orientu. Motywy orientalne w twórczości Tadeusza Łady-Zabłockiego, "Góry, Literatura, Kultura" 2018, t. 11. DOI
15. Harasimiuk K., Rehman Antoni (1840-1917), w: Geografowie polscy. Słownik biograficzny, t. 3: R-Ż, red. A. Jackowski, K. Krzemień, I. Sołjan, Kraków 2018.
16. Jędrzejczyk D., Koncepcje geopolityczne lwowskiej szkoły geograficznej, "Czasopismo Geograficzne" 1998, nr 2.
17. Kijak A., Odkrywca innej Syberii i Dalekiego Wschodu. O prozie Wacława Sieroszewskiego, Kraków 2010.
18. Kowalczuk U., Wincentego Pola "Pamiętnik do literatury polskiej XIX wieku". Geografia między historią literatury a autobiografią, w: Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością. Dyslokacje, red. nauk. U. Kowalczuk, D.W. Makuch, D.M. Osiński, Warszawa 2019. DOI
19. Kulecka A., Antoni Rehman - nowoczesny badacz i obserwator południowej Afryki, w: Europejczycy, Afrykanie, Inni. Studia ofiarowane Profesorowi Michałowi Tymowskiemu, red. B. Nowak, M. Nagielski, J. Pysiak, Warszawa 2011.
20. Lityński M., Z Elidy do Arkadii. Ustęp z podróży naukowej po Peloponezie w roku 1895, [b.m.w.] 1896. Strumpf E., Obrazy Kaukazu. Kartki z podróży, Warszawa 1900.
21. Olszewicz W., Antoni Rehman (1840-1917). (Szkic biograficzno-bibliograficzny), "Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej" 1972, seria C, nr 16.
22. Paczoska E., Przeciw podróży, w: Podróż i literatura 1864-1914, red. E. Ihnatowicz, Warszawa 2008.
23. Piwnicki G., Polscy wojskowi i zesłańcy w carskiej armii na Kaukazie w XIX i na początku XX wieku, Toruń 2001.
24. Rehman A., Echa z południowej Afryki, Lwów 1884.
25. Rehman A., Podróże po Afryce, il. R. Owidzki, adapt. A. Miłosz, Warszawa 1953.
26. Rehman A., Szkice z podróży do Południowej Afryki odbytej w latach 1875-1877, Warszawa 1881.
27. Sam w afrykańskim pustkowiu. O Antonim Rehmanie, scenariusz S. Weinfeld, oprac. graf. J. Wróblewski, Warszawa 1988.
28. Trześniowski D., Rusyfikacja jako pozorne zagrożenie. O nieskuteczności rosyjskiego projektu kolonialnego w Polsce (w XIX w.), w: Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacją polską, red. K. Stępnik, D. Trześniowski, Lublin 2010.
29. Zajas P., Polacy jako Burowie. Imagologia pomiędzy auto- i heterostereotypem, w: Wokół "W pustyni i w puszczy". W stulecie pierwodruku powieści, koncepcja J. Axer, T. Bujnicki, Kraków 2012.
30. Zajas P., Polskie "postcolonial studies"? Przypadek południowoafrykański, "Napis. Pismo Poświęcone Literaturze Okolicznościowej i Użytkowej" 2005, seria 11. DOI
31. Zajas P., Postkolonialne imaginarium południowoafrykańskie literatury polskiej i niderlandzkiej, Poznań 2008.
32. Zemanek B., Zemanek A., Wkład Antoniego Rehmana (1840-1917) w rozwój polskiej geografii roślin, "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" 1991, t. 36, nr 2.

Relation:

Napis

Start page:

231

End page:

252

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2021.1.14

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: