Object structure
Title:

Niezłomny wśród swoich i obcych, wyrozumiały wobec kraju. Postawa Stanisława Gliwy jako emigranta

Subtitle:

Napis Seria XXVII (2021)

Creator:

Hałaczkiewicz, Joanna

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2021

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Stanisław Gliwa ; ruch private press ; książka polska za granicą ; rynek wydawniczy w PRL-u ; emigracja

References:

Bibliografia podmiotowa
1. Anders W., Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939–1946, mapy rys. S. Gliwa, Newtown 1949.
2. Bohusz-Szyszko M., Rysunki, przedm. S. Zahorska, oprac. typograf. S. Gliwa, Londyn 1953.
3. Frajlich A., Aby wiatr namalować, oprac. typograf. S. Gliwa, Londyn 1976.
4. Gliwa S., Melchioriana, „Tydzień Polski” 1975, nr 12.
5. Gliwa S., O własnej oficynie wędrownej, oprac. A. Kłossowski, Toruń 1989.
6. Gliwa S., „Wayzgoose”, [1982?], maszynopis ze zbiorów J. Wolskiego.
7. Między Toruniem a Londynem. Korespondencja Stanisława Gliwy z Janiną i Zygfrydem Gardzielewskimi, oprac. Z. Jędrzyński, Toruń 2006.
8. Przyłuski B. et al., Samuel Tyszkiewicz. Artysta-typograf, oprac. typograf. S. Gliwa, Southend-on-Sea 1962.
9. Przyłuski B., Strofy o malarstwie, oprac. typograf. S. Gliwa, Londyn 1953.
10. Wańkowicz M., Bitwa o Monte Cassino, t. 1–3, oprac. graf. S. Gliwa, L. Haar, Z. Haar, Rzym–Mediolan 1945–1947.
11. Zahorska S., Ofiara, rys. F. Topolski, druk S. Gliwa, Londyn 1955.
Bibliografia przedmiotowa
1. Chojnacki P., Realizm niezłomnych. Lokalne środowiska emigracyjne wobec komunizmu i rzeczywistości krajowej od lat pięćdziesiątych po siedemdziesiąte, w: Londyn - stolica Polski. Emigracja polska 1940-1990, Warszawa 2014.
2. Czerniawski A., "Nieposkromione bestie słów", "Kultura" 1967, nr 9 (239).
3. Kaczorowski W., Edytorskie oblicza bibliofilstwa. Broszury, druki ulotne, akcydensy. Katalog zbiorów, Wrocław 2021.
4. Kłossowski A., Mój przyjaciel Niedźwiadek, w: Stanisław Gliwa 1910-1986. Polski artysta książki na obczyźnie, Toruń 1987.
5. Kłossowski A., Na obczyźnie. Ludzie polskiej książki, Wrocław 1984.
6. Kowalczyk A.S., Jerzy Giedroyc - Mieczysław Grydzewski: dwa style bycia emigrantem, w: Pisarz na emigracji. Mitologie, style, strategie przetrwania, red. H. Gosk, A.S. Kowalczyk, Warszawa 2005.
7. Lipiec A., "Stanisław Gliwa, polski artysta-drukarz na obczyźnie", Wrocław 1980 - maszynopis w kolekcji A. Kłossowskiego, Archiwum Emigracji w Toruniu.
8. Risk R.T., Stanislaw Gliwa, Private Printer, "The Private Library" 1979, 3rd series, t. 2/1.
9. Stanisław Gliwa. Artysta grafik, drukarz i typograf wierny tradycji. 142 linoryty, oprac. J. Huppenthal, Z. Gardzielewski, Toruń 1997.
10. W Londynie o "Monte Cassino", rozm. z S. Gliwą przeprowadziła R. Wasiak, "Opole. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny" 1983, nr 2 (150).
11. Ward A., Ward P., The Small Publisher. A Manual & Case Histories, Cambridge 1979.
12. Warde B., Kryształowy kielich, czyli druk powinien być niewidoczny, tłum. D. Dziewońska , w: Widzieć / Wiedzieć. Wybór najważniejszych tekstów o dizajnie, red. P. Dębowski, J. Mrowczyk, Kraków 2011.
13. Wolski J., "Droga Pani Aniu". Debiut książkowy, tajniki typografii i serdeczna przyjaźń w świetle korespondencji Anny Frajlich-Zając ze Stanisławem Gliwą, w: "Tu jestem / zamieszkuję własne życie". Studia i szkice o twórczości Anny Frajlich, red. W. Ligęza, J. Pasterska, Kraków 2018.
14. Zakrzewski R., Gliwy oficyna - z oknem na świat, "Orzeł Biały" 1986, nr 7/8 (1408/1409).

Relation:

Napis

Start page:

272

End page:

289

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2021.1.16

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-NC 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: