Object structure
Title:

Pandemiczny przewodnik po instytucjach kultury – o cyfrowych formach komunikacji na przykładzie Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki

Subtitle:

Napis Seria XXVII (2021)

Creator:

Kamińska, Kinga

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2021

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

komunikacja ; pandemia ; narracje cyfrowe ; media społecznościowe

References:

1. Baedeker K., The Rhine from Rotterdam to Constance. Handbook for Travellers, Lepsic 1892, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:The_Rhine_from_Rotterdam_to_Constance_-_Handbook_for_travellers_(IA_rhinefromrotterd00karl).pdf&page=9 (stan z 18 września 2021 r.).
2. Niekrewicz A.A., Hashtag - znacznik czy nowy środek wyrazu? Próba analizy strukturalno-funkcjonalnej, "Studia Językoznawcze. Synchroniczne i Diachroniczne Aspekty Badań Polszczyzny" 2020, nr 19. DOI
3. Szalewska K., Bedeker i spacerownik - dwa modele lokalnego chronotopu, w: Geoliteratura. Przewodnik, bedeker, poradnik, red. J. Madejski, S. Iwasiów, Kraków 2020 (e-book).
4. Wójtowicz E., Twórca jako postproducent - między postmedialnym remiksem a reprogramowaniem kultury, w: Remiks. Teorie i praktyki, red. M. Gulik, P. Kaucz, L. Onak, Kraków 2011, https://issuu.com/rozdzielczosc-chleba/docs/remiks_teorie_i_praktyki (stan z 15 września 2021 r.).
5. Żuławski J., Miasta umarłe, Warszawa 1910, https://polona.pl/item/miasta-umarle,NDUxOTk2MzY/23/#info:metadata (stan z 16 sierpnia 2021 r.

Relation:

Napis

Start page:

327

End page:

343

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2021.1.19

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-NC 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: