Object structure
Title:

Occasional and applied literature. (In place of an introduction)

Subtitle:

Inscription. An anthology 1 - "Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej" special issue in English 2022

Creator:

Maciejewski, Janusz ; Żukowska, Maria Helena : Tłumacz ; Giebułtowski, Jerzy : Tłumaczenie - weryfikacja

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2022

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

occasional literature ; applied literature ; folklore ; culture

References:

1. Abel E.L., The handwriting on the wall: Toward a sociology and psychology of graffiti, Westport 1977. DOI
2. Błaszkiewicz A., Nowe tematy i stare motywy. (Poezja robotnicza okresu napięć społecznych), „Kultura” (Paryż) 1985, nr 8.
3. Błaszkiewicz A., Od konkretu do idei. (Analiza tekstów obrad robotników z ekipą rządową w r. 1911 i 1980), „Almanach Humanistyczny” 1987, nr 6.
4. Błaszkiewicz A., Świadomość społeczna robotników a językowe formy jej uzewnętrzniania, w: Poza granicami socjologii ankietowej, red. A. Sułek, K. Nowak i A. Wyka, Warszawa 1989.
5. Buchwald-Pelcowa P., Satyra czasów saskich, Wrocław 1969.
6. Bystroń J.S., Łańcuch szczęścia i inne ciekawostki, Warszawa 1938.
7. Bystroń J.S., Napisy. Drobiazgi tradycyjne, Warszawa 1927.
8. Bystroń J.S., Pieśni ludu polskiego, Kraków 1924.
9. Chrzanowski I., Z dziejów satyry polskiej XVIII wieku, Warszawa 1909.
10. Ciepłowski S., Napisy pamiątkowe w Warszawie od XVII do XX wieku, Warszawa 1987.
11. Cieślikowski J., Wielka zabawa. Folklor dziecięcy. Wyobraźnia dziecka. Wiersze dla dzieci, Wrocław 1967.
12. Cooper M., Chalfont H., Subway Art, New York 1984.
13. Craig C., Getting up, Cambridge, Mass. 1982,
14. Czubek J., Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia, Kraków 1906.
15. Czubek J., Pisma polityczne z czasów Rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608, Kraków 1918.
16. Dygacz A., Ludowe pieśni górnicze w Zagłębiu Dąbrowskim, Katowice 1975.
17. Formy literatury popularnej, red. A. Okopień-Sławińska, Wrocław 1973.
18. Fortunat (około roku 1570), wyd. J. Krzyżanowski, Kraków 1926.
19. Historia o cesarzu Ottonie, wyd. J. Krzyżanowski, Kraków 1928.
20. Kaleta R., Oświeceni i sentymentalni. Studia nad literaturą i życiem w Polsce w okresie trzech rozbiorów, Wrocław 1971.
21. Kłoskowska A., Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 1964.
22. Kolbuszewski J., Najpiękniejsze epitafia polskie, Warszawa 1989.
23. Kolbuszewski J., Wiersze z cmentarza. O współczesnej epigrafice wierszowanej, Wrocław 1985.
24. Krzyżanowski J., Historie świeże i niezwyczajne. Rękopiśmienny zbiór powiastek z epoki saskiej, „Pamiętnik Literacki” 1930, nr 3.
25. Krzyżanowski J., Paralele. Studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru, Warszawa 1935.
26. Kultura, literatura, folklor, red. M. Graszewicz, J. Kolbuszewski, Warszawa 1988.
27. Lachmann R., Graffiti as career and ideology, “American Journal of Sociology” 1988, nr 2. DOI
28. Literatura barska, oprac. J. Maciejewski, Wrocław 1976.
29. Maciejewski J., Obszary trzecie literatury, „Teksty” 1975, nr 4.
30. Maciejewski J., Z problematyki badań nad okolicznościową poezją polityczną lat 1763-1788 (rekonesans), „Przegląd Humanistyczny” 1962, nr 3.
31. Nowak J., Satyra polityczna konfederacji targowickiej i sejmu grodzieńskiego, Kraków 1935.
32. Nowak J., Satyra polityczna Sejmu Czteroletniego, Kraków 1933.
33. Nowak-Dłużewski J., Bibliografia staropolskiej okolicznościowej poezji politycznej (w. XVI-XVIII), Warszawa 1964.
34. Nowak-Dłużewski J., Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce, Warszawa 1963-1980.
35. Nowak-Dłużewski J., Staropolska okolicznościowa literatura polityczna. Jej charakter i postulaty wydawnicze, „Przegląd Humanistyczny” 1958, nr 2.
36. Nyrkowski S., Karnawał dziadowski. Pieśni wędrownych śpiewaków, Warszawa 1977.
37. Poezja barska, oprac. K. Kolbuszewski, Kraków 1928.
38. Poezja powstania kościuszkowskiego, wyb. i red. J. Nowak-Dłużewski, Kielce 1946.
39. Poezja powstania listopadowego, wyb. i wst. A. Zieliński, Wrocław 1971.
40. Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego, wyb. i red. J. Nowak-Dłużewski, Wrocław 1953.
41. Polska fraszka mieszczańska, red. K. Badecki, Kraków 1948.
42. Polska komedia rybałtowska, red. K. Badecki, Lwów 1931.
43. Polska liryka mieszczańska. Pieśni – tańce – padwany, red. K. Badecki, Lwów 1936.
44. Poza granicami socjologii ankietowej, red. A. Sułek, K. Nowak, A. Wyka, Warszawa 1989.
45. Problemy literatury staropolskiej, red. J. Pelc, Wrocław 1978.
46. Problemy socjologii literatury, red. J. Sławiński, S. Żółkiewski, Wrocław 1971.
47. Skwarczyńska S., Teoria listu, Lwów 1937.
48. Słownik folkloru polskiego, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1965.
49. Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1977.
50. Sulima R., O poezji robotniczej, „Regiony” 1981, nr 2.
51. Toeplitz T., Sztuka komiksu. Próba definicji nowego gatunku literackiego, Warszawa 1985.
52. Ulotna poezja patriotyczna Oświecenia 1774-1791, oprac. i wst. R. Kaleta, Wrocław 1977.
53. Ulotna poezja patriotyczna wojen napoleońskich 1805-1814, wyb. i wst. A. Zieliński, Wrocław 1977.
54. Wierzbowski T., Wiersze polityczne i przepowiednie, satyry i paszkwile z XVI wieku, Warszawa 1907.
55. Włoch W., Polska elegia patriotyczna w epoce rozbiorów, Kraków 1916.
56. Wolska B., Poezja polityczna czasów pierwszego rozbioru i Sejmu Delegacyjnego 1772-1775, Wrocław 1983.
57. Wójcicki K.W., Cmentarz powązkowski pod Warszawą, Warszawa 1855-1856.

Relation:

Napis

Start page:

15

End page:

24

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2022.en.1.2

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: