Object structure
Title:

Resident bards. The court poet in light of memories from the Polish Eastern Borderlands in the first half of the 19th century

Subtitle:

Inscription. An anthology 1 - "Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej" special issue in English 2022

Creator:

Samborska-Kukuć, Dorota ORCID ; Jaros, Maja : Tłumacz ; Giebułtowski, Jerzy : Tłumaczenie - weryfikacja

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2022

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

bards ; diaries ; Polish literature of 19th century

References:

1. Aftanazy R., Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. 1, Wrocław 1994.
2. Brückner A., Dzieje kultury polskiej, t. 3, Kraków 1931.
3. Bujnicki K., Upodobanie w niespodziankach, „Kronika Rodzinna” 1869.
4. Bystroń J. S., Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII, t. 2, Kraków 1934.
5. Chodźko I., Pan Jan ze Świsłoczy, kramarz wędrujący, Wilno 1824.
6. Chodźko I., Śmierć mojego dziadka, w: idem, Obrazy litewskie, seria I, Wilno 1855.
7. Czarnowski S., Ludzie zbędni w służbie przemocy, w: idem, Dzieła, t. 2, Warszawa 1956.
8. Dmochowski F. S., Dawne obyczaje i zwyczaje szlachty i ludu wiejskiego w Polsce i w ościennych prowincjach, Warszawa 1860.
9. Dopart B., Mickiewiczowski romantyzm przedlistopadowy, Kraków 1992.
10. Dunin Karwicki J., Ostatni z rezydentów, w: idem, Ze starego autoramentu. Typy i obrazki wołyńskie, Warszawa 1899.
11. Felińska E., Pamiętniki z życia, t. 1, Wilno 1856.
12. Gołębiowski Ł., Domy i dwory, przy tym opisanie apteczki, kuchni, stołów, uczt, biesiad, trunków i pijatyki; łóżek, pościeli, ogrodów, powozów i koni; błaznów, karłów, wszelkich zwyczajów dworskich i różnych obyczajowych szczegółów, Lwów 1884.
13. Grabowski T.S., Z pogranicza polsko-białoruskiego, w: Księga pamiątkowa ku czci Stanisława Pigonia, Kraków 1961.
14. Grodziski S., Ludzie luźni. Studium z historii państwa i prawa polskiego, Kraków 1961.
15. Hernas Cz., W kalinowym lesie. U źródeł folklorystyki polskiej, t. 1, Warszawa 1965.
16. Hertz P., Rozważania na marginesie lektury polskich „poetów mniejszych” pierwszej połowy XIX stulecia, w: idem, Domena polska, Warszawa 1961.
17. Instrukcje dla ekonoma w dobrach Tomasza Umiastowskiego na Białorusi (po 1812 r.), w: Instrukcje gospodarcze dla dóbr magnackich i szlacheckich z XVIII i XIX wieku, oprac. B. Baranowski, J. Bartyś i in., t. 2, Wrocław 1958, s. 251-263.
18. Kaleta R., Miejsce i społeczna funkcja literatów w okresie Oświecenia, w: Problemy literatury polskiej okresu oświecenia, seria I, red. Z. Goliński, Wrocław 1973.
19. Kamionkowa J., Życie literackie w Polsce w pierwszej połowie XIX wieku. Studia, Warszawa 1970.
20. Kleiner J., Sentymentalizm i preromantyzm. Studia inedita z literatury porozbiorowej 1795-1822, wyd. z rkps i oprac. J. Starnawski, Kraków 1975.
21. Kostkiewiczowa T., Tradycja sentymentalizmu w poezji epoki romantycznej, w: Problemy polskiego romantyzmu, seria III, red. M. Żmigrodzka, Wrocław 1981.
22. Krzyżanowski J., Sztuka słowa. Rzecz o zjawiskach literackich, Warszawa 1984.
23. Künstler-Langner D., Od zachwytu do pochwały. O staropolskich postawach panegirycznych, w: Kłamstwo w literaturze, red. Z. Wójcicka, P. Urbański, Kielce 1996.
24. Łoziński W., Życie polskie w dawnych wiekach, Kraków 1960.
25. Mościcki H., Pod berłem carów, Warszawa 1924.
26. Obst J., Nasze dwory miejskie, Wilno 1911.
27. Odyniec A. E., Wspomnienia z przeszłości opowiadane Deotymie, Warszawa 1884.
28. Pusz W., Współistnienie romantyków z klasykami czyli prawdziwy koniec polskiego Oświecenia, w: Na przełomie Oświecenia i Romantyzmu. O sytuacji w literaturze polskiej lat 1793-1830, red. P. Żbikowski, Rzeszów 1999.
29. Rzewuski H., Mieszaniny obyczajowe, t. 1, Wilno 1841.
30. Rzewuski H., Pamiątki Soplicy, Warszawa 1978.
32. Samborska-Kukuć D., Kim był Jan Onoszko? (Próba rekonstrukcji biografii), „Wiek Oświecenia” 2002.

Relation:

Napis

Start page:

95

End page:

109

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2022.en.1.6

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: