Object structure
Title:

„Miłość jest w zasadzie chorobą”. Intymność w listach miłosnych Aliny Szapocznikow do Ryszarda Stanisławskiego

Subtitle:

Napis Seria XXVIII (2022)

Creator:

Ładoń, Monika ORCID

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2022

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Alina Szapocznikow (1926–1973) ; epistolography ; discourse of love ; illness ; hospital

References:

1. Arno A., Osobne "piękne sprawy", "Znak" 2013, nr 693.
2. Bałżewska K., "Czarodziejska góra" w literaturze polskiej. Ślady, interpretacje, nawiązania, Katowice 2017.
3. Baranowa A., Miłość, życie i sztuka w okresie zimnej wojny, "Nowa Dekada Krakowska" 2013, nr 1/2.
4. Barthes R., Fragmenty dyskursu miłosnego, tłum. M. Bieńczyk, Warszawa 2011.
5. Beylin M., Ferwor. Życie Aliny Szapocznikow, Kraków-Warszawa 2015.
6. Całek A., Nowa teoria listu, Kraków 2019. DOI
7. Herlth J., Słodko-gorzkie heterotopie. Bruno Schulz i "tekst sanatoryjny" w europejskiej literaturze okresu międzywojennego, "Wielogłos" 2013, nr 2.
8. Historia kultury uzdrowiskowej w Europie, red. B. Płonka-Syroka, A. Kaźmierczak, Wrocław 2012.
9. Historia polskiej kultury uzdrowiskowej, red. B. Płonka-Syroka, A. Syroka, Wrocław 2012.
10. Jajdelski W., Symbolika czystości i brudu w twórczości szpitalnej Mirona Białoszewskiego, "Pamiętnik Literacki" 1999, z. 3.
11. Jaksender K.M., Cóż po miłości? (Psychoanaliza dyskursu miłosnego), w: J. Kristeva, Historie miłosne, tłum. i posłowie K.M. Jaksender, red. A. Dwulit, A.Z. Jaksender, Kraków 2021.
12. Jakubowska A., Portret wielokrotny dzieła Aliny Szapocznikow, Poznań 2008.
13. Kristeva J., Historie miłosne, tłum. i posłowie K.M. Jaksender, red. A. Dwulit, A.Z. Jaksender, Kraków 2021.
14. Kroją mi się piękne sprawy. Listy Aliny Szapocznikow i Ryszarda Stanisławskiego 1948-1971, Kraków-Warszawa 2012.
15. Kurz I., Niechęć do lukru, "Dwutygodnik" 2012, nr 92, https://www.dwutygodnik.com/artykul/3971-nie-chec-do-lukru.html.
16. Leśniakowska M., Czuję, jak mnie cholernie kochasz..., "Nowe Książki" 2013, nr 2.
17. Lewandowska K., Czarne słońca, białe księżyce - śmierć w sztuce Aliny Szapocznikow i Angeliki Markul, "Archiwum Emigracji. Studia - Szkice - Dokumenty" 2012, nr 1/2. DOI
18. Lipszyc W., Kobiece czytanie Aliny Szapocznikow, "Tekstualia" 2010, nr 4.
19. Ładoń M., Choroba jako literatura. Studia maladyczne, Katowice 2019.
20. Marzec L., Interpoetyki korespondencji: figury uobecnienia, fikcjonalizacja i zakłócenia technologii obecności, "Forum Poetyki" 2019, nr 18. DOI
21. Rogatko B., Czarodziejska góra à la PRL. Wybór korespondencji Kornela Filipowicza i Wisławy Szymborskiej, "Nowa Dekada Krakowska" 2016, nr 1/2.
22. Stusińska E., Gen szczęścia, biografia rozpaczy, "Twórczość" 2013, nr 2.
23. Szubert M., Dyskurs maladyczny - perspektywy badawcze, w: Fragmenty dyskursu maladycznego, red. M. Ganczar, I. Gielata, M. Ładoń, Gdańsk 2019
24. Choroba, ciało, grzech. Kulturowe studia maladyczne, Opole 2022.
25. Tomasik W., U wód. O nienowoczesności uzdrowiska, "Teksty Drugie" 2014, nr 1.
26. Trzeciak K., Polityki materiałów przeciwko normom widzialności. Nowoczesność polskich rzeźbiarek około 1960 roku, w: Polityki / Awangardy, red. A. Karpowicz, J. Kornhauser, M. Rakoczy, A. Wójtowicz, Kraków 2021.
27. Turowicz J., Tropy biograficzne. Jak czytać sztukę Aliny Szapocznikow?, "Res Publica Nowa" 2013, nr 21.
28. Zmyślony I., Miłość, czyli przyjaźń. Alina Szapocznikow w listach, "Kultura Liberalna" 2013, nr 2, https://kulturaliberalna.pl/2013/01/15/zmyslony-milosc-czyli-przyjazn-alina-szapocznikow-w-listach/.

Relation:

Napis

Start page:

102

End page:

120

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2022.1.7

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: