Object structure
Title:

„Zagapianie się” – na styku literatury i fotografii. „Dzień na ziemi” Michała Pawła Markowskiego

Subtitle:

Seria XXIX (2023)

Creator:

Pliszka, Marcin

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2023

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

fotografia ; powieść ; esej ; podróż ; Michał Paweł Markowski

References:

1. Barthes R., Światło obrazu. Uwagi o fotografii, tłum. J. Trznadel, Warszawa 1996.
2. Boczkowska M., W drodze, "Twórczość" 2015, nr 8.
3. Burnatowski J., W stronę autobiografii, "Nowe Książki" 2015, nr 10.
4. Izdebska A., Kilka uwag o konstrukcji przestrzeni w prozie W.G. Sebalda, "Białostockie Studia Literaturoznawcze" 2016, nr 8. DOI
5. Król Z., Powrót do świata. Dzieje uwagi w filozofii i literaturze XX wieku, Warszawa 2013. DOI
6. Łuczak D., Foto-oko. Wizja fotograficzna wobec okularocentryzmu w sztuce I połowy XX wieku, Kraków 2018.
7. Markowski M. P., Dzień na ziemi. Proza podróżna, Poznań 2014.
8. Markowski M. P., Słońce, możliwość, radość, Wołowiec 2010.
9. Miasto w sztuce - sztuka miasta, red. E. Rewers, Kraków 2010.
10. Mościcki P., Migawki z bliskich spotkań. Fotografia, literatura, historia, "Teksty Drugie" 2013, nr 4.
11. Sebald W.G., Austerlitz, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa 2007.
12. Sok rzeczywistości, wywiad A. Franaszka z M.P. Markowskim, "Tygodnik Powszechny" 2015, nr 7.
13. Sontag S., O fotografii, tłum. S. Magala, Kraków 2009.
14. Soulages F., Estetyka fotografii. Strata i zysk, tłum. B. Mytych-Forajter, W. Forajter, Kraków 2007.
15. Waniek H., Finis Silesiae, Wrocław 2004.
16. Wieczorkiewicz A., Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Kraków 2008.
17. Wiśniewska-Weiss I., Podglądanie warstwy podskórnej, w: Interpretując fotografię. Śladami Susan Sontag, red. T. Ferenc, K. Kowalewicz, Kraków 2009.

Relation:

Napis

Start page:

116

End page:

133

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Czasopismo

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2023.1.6

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Terms of use:

- ; Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-NC 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem:

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: