Object structure
Title:

„Lenin” Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego na tle wybranych literackich portretów wodza

Subtitle:

Seria XXIX (2023)

Creator:

Deszczyńska, Klara

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2023

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Ferdynand Antonie Ossendowski ; Lenin ; Polish literature of the 20th century ; communism ; anti-communism

References:

1. Ducret D., Kobiety dyktatorów, tłum. M. Rostworowska, Kraków 2012.
2. Eustachiewicz L., Dwudziestolecie 1919-1939, red. H. Budzykówna, Warszawa 1982.
3. Kuligowski P., Uljanow - człowiek bezdomny. Uwagi o książce Helen Rappaport, "Praktyka Teoretyczna" 2016, nr 2 (20). DOI
4. Lombroso C., Geniusz i obłąkanie, tłum. J.L. Popławski, Kraków 2019.
5. Malaparte C., Legenda Lenina tłum. W. Komarnicka, S. Łukomski, Warszawa 1990 (pierwsze powojenne wydanie).
6. Merridale C., Lenin w pociągu. Podróż, która unicestwiła carską Rosję, tłum. G. Siwek, Kraków 2017.
7. Merta M., Ossendowski- pisarz wyklęty, "Nasz Dziennik" 2014, nr 122.
8. Michałowski W.S., Tajemnica Ossendowskiego, Warszawa 1990.
9. Mucha W., Legenda biograficzna, dydaktyzm, polityka. O "Opowiadaniach o Leninie" Michaiła Zoszczenki, "Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze" 1983, t. 7.
10. Ossendowski F.A., Lenin, wstęp P. Wieczorkiewicz, red. M. Jóźwiak, Łomianki [2008].
11. Ossendowski F.A., Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną, red. B. Walicka, Poznań 2009.
12. Piotrowski G., Powieść biograficzna Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego pt. "Lenin", "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne" 1996, t. 40.
13. Słowiński P., Książę przygody. Biografia Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego, Warszawa 2022.
14. Sołżenicyn A., Lenin w Zurychu, tłum. P. Herzog, Warszawa 1990.
15. Trocki L., Moje życie. Próba autobiografii, tłum. J. Barski, S. Łukomski, Warszawa 1990.
16. Wasilewska A., Na styku cywilizacji - Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego wizje dla Europy, "Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego" 2016, nr 8.
17. Wołkogonow D., Lenin, t. 1: Prorok raju, t. 2: Apostoł piekła, tłum. M. Antosiewicz, wyd. 3, Warszawa 2015.
18. Zoszczenko M., Opowiadania o Leninie, tłum. A. Galis, Olsztyn 1992.
Źródła internetowe:
1. Cesare Lombroso i jego teoria kryminologii, https://pieknoumyslu.com/cesare-lombroso-i-jego-teoria-kryminologii/ (stan z 17 października 2023 r.).
2. Ferdynand Ossendowski. Drugi po Sienkiewiczu, https://www.polskieradio24.pl/39/156/Artykul/2430720, Ferdynand-Ossendowski-drugi-po-Sienkiewiczu (stan z 24 maja 2020 r.).
3. Legenda Lenina. Człowiek, który marzył o zabiciu Europy, http://retropress.pl/wiek-nowy/legenda-lenina-czlowiek-ktory-marzyl-o-zabiciu-europy/ (stan z 15 października 2023 r.).
4. Lenin W.I., O dumie narodowej Wielkorusów, https://www.marxists.org/polski/lenin/1914/11/dumawr.htm (stan z 17 października 2023 r.).
5. Lenin W.I., O haśle Stanów Zjednoczonych Europy, https://www.marxists.org/polski/lenin/1915/08/stany-zj-europy.htm (stan z 17 października 2023 r.).
6. Memches F., Wykopali jego zwłoki..., ht tps://tygodnik.tvp.pl/38394096/wykopali-jego-zwloki-otworzyli-bagnetem-usta-a-dentysta-potwierdzil-tozsamosc (stan z 24 maja 2020 r.).
7. Orzechowska H., Miłość, rewolucja i inne zarazy, czyli historia związku Lenina i Nadieżdy Krupskiej, https://kobieta.onet.pl/milosc-rewolucja-i-inne-zarazy-czyli-historia-zwiazku-lenina-i-nadiezdy-krupskiej/s3c yxlv (stan z 24 maja 2020 r.).
8. Ruzik K., Lenin wobec religii – brutalna ateizacja w ZSRS, https://histmag.org/L enin-wobec-religii-brutalna-ateizacja-w-ZSRS-15590 (stan z 14 października 2023 r.).
9. Żywczak S., Miłosny trójkąt Lenina, https://ciekawostkihistoryczne.pl/2019/12/07/milosny-trojkat-lenina/ (stan z 14 października 2023 r.).

Relation:

Napis

Start page:

179

End page:

202

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2023.1.9

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: