Object structure
Title:

Cenzurowanie tekstów literackich dotyczących drugiej wojny światowej, okupacji i Zagłady. Kontrola słowa w latach 1966–1970

Subtitle:

Napis Seria XXIX (2023)

Creator:

Gardocki, Wiktor

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2023

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

war ; occupation ; the Holocaust ; March events ; censorship

References:

Literatura podmiotowa
1. Brandys K., Rynek, Warszawa 1968.
2. Burek W., Nawałnica. Opowiadania, Warszawa 1969.
3. Gierałtowski J., Wakacje kata, Warszawa 1978.
4. Kurczab J., Co to jest człowiek?, Kraków 1968.
5. Kurczab J., Poczmistrz Pana Boga. Wybór opowiadań i utworów scenicznych, wstęp i wybór J. Kajtoch, Kraków 1981.
6. Kurczab J., Wojna nie zabija matek, Warszawa 1962.
7. Minkowski A., Gruby, Warszawa 1987.
8. Minkowski A., Gruby, Warszawa 2016.
9. Mrożek S., Oświadczenie, „Kultura” [Paryż] 1968, nr 253.
10. Nienacki Z., Liście dębu, t. 1, Warszawa 1967.
11. Nienacki Z., Liście dębu, t. 1–2, Lublin 1990.
12. Półtawska W., Stare rachunki, Warszawa 1969.
13. Półtawska W., Stare rachunki, Warszawa 2001.
Literatura przedmiotowa
1. Babińska M., Bilewicz M., Bystander, czyli kto? Potoczne wyobrażenia Polaków na temat stosunku do Żydów w czasie okupacji hitlerowskiej, "Teksty Drugie" 2018, nr 3. DOI
2. Budrowska K., Cenzura i okolice. Studia o cenzurze instytucjonalnej w Polsce w latach 1944-1990, Warszawa 2022.
3. Budrowska K., Cenzura wobec tematu II wojny światowej w literaturze polskiej w latach 1944-1990. Stan badań i perspektywy badawcze, "Teksty Drugie" 2020, nr 3. DOI
4. Budrowska K., Cykl wymuszony. O "Węzłach życia" Zofii Nałkowskiej, w: eadem, Studia i szkice o cenzurze w Polsce Ludowej w latach 40. i 50. XX wieku, Białystok 2014.
5. Budrowska K., O niestosownych zastosowaniach literatury w cenzorskich materiałach instruktażowych, w: eadem, Studia i szkice o cenzurze w Polsce Ludowej w latach 40. i 50. XX wieku, Białystok 2014.
6. Budrowska K., Portret rodziny we wczesnych wierszach (publikowanych i niepublikowanych) Mieczysławy Buczkówny, w: eadem, Studia i szkice o cenzurze w Polsce Ludowej w latach 40. i 50. XX wieku, Białystok 2014. DOI
7. Buryła S., Zapomniany autor opowiadań o Zagładzie, w: Adlojada. Biografia i świadectwo, red. J. Brejdak, D. Kacprzak, J. Madejski, B.M. Wolska, Szczecin 2014.
8. Dąbrowicz E., "Rojsty" 1956/2010. Kilka uwag o piętnie sprawczym cenzury, w: eadem, Cenzura na gruzach. Szkice o literackich świadectwach życia w PRL-u, Białystok 2017.
9. Dąbrowicz E., Trudna rocznica. Cenzura wobec pamięci o powstaniu warszawskim w 1984 roku, w: 1984. Literatura i kultura schyłkowego PRL-u, red. K. Budrowska, W Gardocki, E. Jurkowska, Warszawa 2015.
10. Dzięgielewski T., Krasoń P., Elektroniczny inwentarz archiwalny zespołu (zbioru): Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Warszawie z lat: [1944] 1945-1990 [1991-2009]. Numer zespołu (zbioru): 2/1102/0.
11. Gardocki W., Cenzorzy i czytelnicy. Kontrola słowa u progu transformacji ustrojowej, w: Powroty do przeszłości. Literatura i kultura lat 80. i ich współczesna recepcja, red. W. Gardocki, D. Piechota, Białystok 2022.
12. Gardocki W., Cenzura wobec literatury polskiej w latach osiemdziesiątych XX w., Warszawa 2019.
13. Gardocki W., Ocenzurować przeszłość? Temat Zagłady w dokumentach GUKPPiW w drugiej połowie lat 70. XX wieku, w: Żydzi Wschodniej Polski. Seria 11: Wobec polityki, red. J. Ławski, M. Siedlecki, Białystok 2023.
14. Kamińska-Chełminiak K., Cenzura w Polsce 1944-1960. Organizacja - kadry - metody pracy, Warszawa 2019.
15. Kloc A., Cenzura wobec tematu II wojny światowej i podziemia powojennego w literaturze polskiej (1956-1958), Warszawa 2018.
16. Kościewicz K., Preparowanie dziedzictwa. Pisma Kraszewskiego, Sienkiewicza, Żeromskiego i innych autorów pod cenzorskim nadzorem (1945-1955), Białystok 2019.
17. Patelski M., "Czujni strażnicy demokracji" ludowej. Urząd cenzury w województwie opolskim 1950-1990, Opole 2019.
18. Romek Z., Cenzura a nauka historyczna w Polsce 1944-1970, Warszawa 2010.
19. Sherry S., Introduction. New Perspectives on Censorship under Communism, "Th e Slavonic and East Euro- "The Slavonic and East European Review" 2018 (October), nr 4 (96). DOI
20. Tyszkiewicz B., Lekcja "Dziadów" w Głównym Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Inscenizacja Kazimierza Dejmka w dokumentacji państwowej cenzury, w: Sztuka czytania między wierszami. Cenzura w komunikacji literackiej w Polsce w latach 1965-1989, red. K. Budrowska, M. Kotowska-Kachel, Warszawa 2016.
21. Tyszkiewicz B., Hasło Wilmański Jerzy, w: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury, t. 9, red. J. Czachowska, A. Szałagan, Warszawa 1994.
22. Ulicka D., Zwrot archiwalny (jak ja go widzę), "Teksty Drugie" 2010, nr 1/2.
23. Wiśniewska-Grabarczyk A., "Czytelnik" ocenzurowany. Literatura w kryptotekstach - recenzjach cenzorskich okresu stalinizmu, Warszawa 2018.
24. Wiśniewska-Grabarczyk A., Książki z Mysiej. Literatura w świetle poufnych Biuletynów urzędu cenzury z lat 1945-1956, Warszawa 2021.
Źródła internetowe:
1. Margueritte B., VARSOVIE. Les Polonais commencent à s’inquiéter des répercussions de l’intervention, https://www.lemonde.fr/archives/article/1968/08/28/varsovie-les-polonais-commencent-a-s-inquieter-des-re-percussions-de-l-intervention_2484424_1819218.html (stan z 21 października 2022 r.).
2. Redakcja, Krytyczny maksymalizm Tomasza Burka, „Rzeczpospolita” [on-line], https://www.rp.pl/literatura/art16875571-krytyczny-maksymalizm-tomasza-burka (stan z 21 sierpnia 2023 r.).
3. Redakcja, „Wakacje kata” Jerzego Gierałtowskiego (premiera po dwudziestu latach), https://encyklopediateatru.pl/artykuly/62740/wakacje-kata-jerzego-gieraltowskiego-premiera-po-dwudziestu-latach (stan z 29 sierpnia 2023 r.).

Relation:

Napis

Start page:

156

End page:

177

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Journal

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2023.1.8

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: