Object structure
Title:

Krótka historia „rysowania światłem”. Ewolucja roli fotografii i jej pozycja wobec nowych technologii (zamiast posłowia)

Subtitle:

Napis Seria XXIX (2023)

Creator:

Maciusowicz, Izabela

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2023

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

obraz optyczny ; fotografia cyfrowa ; sztuczna inteligencja ; rola fotografii

References:

1. Barthes R., Światło obrazu. Uwagi o fotografii, tłum. J. Trznadel, Warszawa 2008.
2. Benjamin W., Twórca jako wytwórca, tłum. H. Orłowski, J. Sikorski, Poznań 1975.
3. Cotton Ch., Fotografia jako sztuka współczesna, tłum. M. Buchta, P. Nowakowski, P. Paliwoda, Kraków 2010.
4. Demartin M., Selfie - narcystyczne kreowanie wizerunku w Internecie czy nowoczesne pojęcie estetyki w fotografii?, "Media Biznes Kultura" 2017, nr 2(3) [https://www.ejournals.eu/autorzy/99999910174/Marta-Demartin ]. DOI
5. Edwards S., Fotografia. Bardzo krótkie wprowadzenie, tłum. M.K. Zwierżdżyński, Kraków 2014.
6. Experimental Photography. A Handbook of Techniques, red. L. Bendandi, London-New York 2015, dodruk 2023.
7. Flusser V., Ku filozofii fotografii, tłum. J. Maniecki, Warszawa 2015.
8. Frank R., The Americans, Göttingen 2008.
9. Heine F., Photography. The Groundbreaking Moments, Munich-London-New York 2012.
10. Historia fotografii, red. J. Hacking, tłum. M. Tuszko, Warszawa 2014.
11. Hockney D., Gayford M., Historia obrazów, tłum. E. Hornowska, Poznań 2017 (dodruk).
12. Mikuriya J.T., Historia światła. Idea fotografii, tłum. P. Nowakowski, Kraków 2018.
13. Kowalski K., Efekty uboczne, Warszawa 2014.
14. Postman N., Zabawić się na śmierć, tłum. L. Niedzielski, Warszawa 2002.
15. Rouillé A., Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, tłum. O. Hedemann, Kraków 2007.
16. Soulages F., Estetyka fotografii. Strata i zysk, tłum. B. Mytych-Forajter, W. Forajter, Kraków 2007.
Źródła internetowe:
1. http://zofiarydet.com/zapis/pl/pages/sociological-records/intro (stan z 7 grudnia 2023 r.).
2. https://www.abelardomorell.net/selectedworks/camera-obscura (stan z 7 grudnia 2023 r.).
3. https://www.artnet.com/artists/richard-estes/ (stan z 7 grudnia 2023 r.).

Relation:

Napis

Start page:

222

End page:

248

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2023.1.11

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

Terms of use:

- ; Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-NC 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem:

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: