Object structure
Title:

Preludium wojny i wrzesień 1939 roku w posowieckiej ukraińskiej historiografii

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 41 z. 3 (2009)

Creator:

Ìl'ûšin, Ìgor Ì. (1961– )

Contributor:

Hałagida, Igor (1971– ) : Tr. ; Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

p. 155-163

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

World War, 1939-1945 - causes - historiography ; historiography - Ukraine - 1990-

References:

Bryćkyj P., Ukrajina u dmhij switowij wijni (1939-1945 rr.), Czerniwci 1995.
Hetmańczuk M., Ukrajinśke pytannia w radianśko-polśkych widnosynach 1920-1939 rr., Lwiw 1998.
Hrycak J., Narys istoriji Ukrajiny. Formuwannia modemoji ukrajinśkoji naciji X1X-XX st., Kyjiw 2000.
Iljuszyn I., O. Pszennikow, Dijalnisť operatywno-czekistśkych hrup NKWD u zachidnich obłastiach Ukrajmy (wereseń-żowteń 1939 r.), „Z archiwu WCzK-GPU-NKWD-KGB” 2000, nr 2.
Iljuszyn I., UPA i AK. Protystojannia w Zachidnij Ukrajini (1939-1945 rr), Kyjiw 2009.
Istorìja Ukrainskoj SSR, red. P. Gudzienko, t. VI, Kyjiw 1984.
Komintern i wtoraja mirowaja wojna, cz. 1: Do 1 ijunia 1941 g., red. M. Narinskyj, Moskwa 1994.
Kowal M., Ukrajina u dnihij switowij i wełykij witczyznianij wijnach (1939-1945), Kyjiw 1999.
Kowal M., Ukrajina u drnliij switowij i wetykij witczyznianij wijnach (1939-1945 rr.). Sproba suczasnoho konceptualnoho baczennia, Kyjiw 1994.
Kowal M., Ukrajina: 1939-1945. Małowidomi i neproczytani storinky istoriji, Kyjiw 1995.
Kuczer W., P. Czerneha, Ukrajina u drulìijswitowij wijni (1939-1945), Kyjiw 2004.
Kuczer W., W. Hrynewycz, W. Kowal, Ukrajina u Dmhij switowij wijni (1939-1945) [w:] Polityczna istońja Ukrajiny XXst., і. IV, red. J. Leweniec, Kyjiw 2003.
Kulczyćkyj S., Wozjednannia Zachidnioji Ukrajiny z USRR: probłema łehitymnosti, „Kyjiwśka starowyna” 1999, nr 6.
Lytwyn M., O. Łućkyj, K. Naumenko, 1939. Zachidni zemli Ukrajiny, Lwiw 1999.
Lytwyn W., Ukrajina w druhij switowij wijni (1939-1945), Kyjiw 2004.
Łeszczenko P., „Ukrajinśke pytania” w dypłomatycznij istoriji Druhowi switowoji wijny (1939-1945) [w:] Narysy z istoriji dyplomatiji Ukrajiny, Kyjiw 2001.
Łycenko O., W. Hrynewycz, Wyprobuwannia: perewirka wijnojiu [w:] Ukrajina i Rosija w istorycznij retrospektywi: radianśkyj proekí dlia Ukrajiny, Kyjiw 2004.
Rublow O., J. Czerczenko, Stalinszczyna i dolia zachidnioukrajins'kojiintelihenciji 20-50rokiw XXst., Kyjiw 1995.
Rukkas A., Uczast ’ukrajinciw-kontraktnych ofìceiiwpolśkoji amiiji u weresnewijkampaniji 1939r., „Kyjiws1ta starowyna” 2002, nr 2.
Szapował J., „Zołotyj wereseń ” 1939: jak ce buło [w:] Ukrajina XX stolittia. Osoby tapodiji w konteksti ważkoji istoriji, Kyjiw 2001.
Szwahulak M., Pozycija i uczasť ukrajinciw u nimećko-polśkijkapmpaniji 1939 r. [w:] Ukrajina-Polszcza: ważkipytannia, t. IV, red. M. Kuczerepa, Warszawa 1999.
Wehesz M., Karpatśka Ukrajina 1938-1939rokiwu zahalnojewropejśkomu isíorycznomu konteksti, t. I-II, Użhorod 1997.
Zaszkilniak Ł., M. Krykun, Istorija Polszczi. Wid najdawniszych czasiw do naszych dniw, Lwiw 2002.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

41

Issue:

3

Start page:

155

End page:

163

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : review article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/41/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/41/3 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of History of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Closed

This publication is protected by copyright. Check the terms of use in the publication description.
×

Citation

Citation style: