RCIN and OZwRCIN projects

Object

Preludium wojny i wrzesień 1939 roku w posowieckiej ukraińskiej historiografii
This publication is protected by copyright. Check the terms of use in the publication description.
This publication is protected by copyright. Check the terms of use in the publication description.

Title: Preludium wojny i wrzesień 1939 roku w posowieckiej ukraińskiej historiografii

Creator:

Ìl'ûšin, Ìgor Ì. (1961– )

Date issued/created:

2009

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 41 z. 3 (2009)

Contributor:

Hałagida, Igor (1971– ) : Tr. ; Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 155-163

Type of object:

Journal/Article

References:

Bryćkyj P., Ukrajina u dmhij switowij wijni (1939-1945 rr.), Czerniwci 1995.
Hetmańczuk M., Ukrajinśke pytannia w radianśko-polśkych widnosynach 1920-1939 rr., Lwiw 1998.
Hrycak J., Narys istoriji Ukrajiny. Formuwannia modemoji ukrajinśkoji naciji X1X-XX st., Kyjiw 2000.
Iljuszyn I., O. Pszennikow, Dijalnisť operatywno-czekistśkych hrup NKWD u zachidnich obłastiach Ukrajmy (wereseń-żowteń 1939 r.), „Z archiwu WCzK-GPU-NKWD-KGB” 2000, nr 2.
Iljuszyn I., UPA i AK. Protystojannia w Zachidnij Ukrajini (1939-1945 rr), Kyjiw 2009.
Istorìja Ukrainskoj SSR, red. P. Gudzienko, t. VI, Kyjiw 1984.
Komintern i wtoraja mirowaja wojna, cz. 1: Do 1 ijunia 1941 g., red. M. Narinskyj, Moskwa 1994.
Kowal M., Ukrajina u dnihij switowij i wełykij witczyznianij wijnach (1939-1945), Kyjiw 1999.
Kowal M., Ukrajina u drnliij switowij i wetykij witczyznianij wijnach (1939-1945 rr.). Sproba suczasnoho konceptualnoho baczennia, Kyjiw 1994.
Kowal M., Ukrajina: 1939-1945. Małowidomi i neproczytani storinky istoriji, Kyjiw 1995.
Kuczer W., P. Czerneha, Ukrajina u drulìijswitowij wijni (1939-1945), Kyjiw 2004.
Kuczer W., W. Hrynewycz, W. Kowal, Ukrajina u Dmhij switowij wijni (1939-1945) [w:] Polityczna istońja Ukrajiny XXst., і. IV, red. J. Leweniec, Kyjiw 2003.
Kulczyćkyj S., Wozjednannia Zachidnioji Ukrajiny z USRR: probłema łehitymnosti, „Kyjiwśka starowyna” 1999, nr 6.
Lytwyn M., O. Łućkyj, K. Naumenko, 1939. Zachidni zemli Ukrajiny, Lwiw 1999.
Lytwyn W., Ukrajina w druhij switowij wijni (1939-1945), Kyjiw 2004.
Łeszczenko P., „Ukrajinśke pytania” w dypłomatycznij istoriji Druhowi switowoji wijny (1939-1945) [w:] Narysy z istoriji dyplomatiji Ukrajiny, Kyjiw 2001.
Łycenko O., W. Hrynewycz, Wyprobuwannia: perewirka wijnojiu [w:] Ukrajina i Rosija w istorycznij retrospektywi: radianśkyj proekí dlia Ukrajiny, Kyjiw 2004.
Rublow O., J. Czerczenko, Stalinszczyna i dolia zachidnioukrajins'kojiintelihenciji 20-50rokiw XXst., Kyjiw 1995.
Rukkas A., Uczast ’ukrajinciw-kontraktnych ofìceiiwpolśkoji amiiji u weresnewijkampaniji 1939r., „Kyjiws1ta starowyna” 2002, nr 2.
Szapował J., „Zołotyj wereseń ” 1939: jak ce buło [w:] Ukrajina XX stolittia. Osoby tapodiji w konteksti ważkoji istoriji, Kyjiw 2001.
Szwahulak M., Pozycija i uczasť ukrajinciw u nimećko-polśkijkapmpaniji 1939 r. [w:] Ukrajina-Polszcza: ważkipytannia, t. IV, red. M. Kuczerepa, Warszawa 1999.
Wehesz M., Karpatśka Ukrajina 1938-1939rokiwu zahalnojewropejśkomu isíorycznomu konteksti, t. I-II, Użhorod 1997.
Zaszkilniak Ł., M. Krykun, Istorija Polszczi. Wid najdawniszych czasiw do naszych dniw, Lwiw 2002.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

41

Issue:

3

Start page:

155

End page:

163

Detailed Resource Type:

Article : review article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:46732 ; 0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/41/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/41/3 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of History of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Closed

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information