Object structure
Title:

Rok 1939 z perspektywy Sztokholmu - przegląd badań historyków szwedzkich

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 41 z. 3 (2009)

Creator:

Jaworski, Paweł (history)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

p. 183-192

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

World War, 1939-1945 - causes - historiography ; historiography - Sweden - 1945-

References:

Agrell W., Fred och fruktan. Sveriges säkerhetspoitiska historia 1918-2000, Lund 2000.
Åmark K., Makt eller moral. Svensk offentlig debatt om internationell politik och svensk utrikes-och försvarspolitik 1938-1939, Stockholm 1973.
Boëthius M.-P., Heder och samvete. Sverige och andra världskriget, Stockholm 1991.
Bojarud S., Blixtkriget i Polen 1939–myter och realiteter [w:] Historia, krigoch statskonst, En vänbok till K.-R. Böhme, red. K. Zetterberg, G. Åselius, Västervik 2000.
Bojerud S., Mundering modell 39. Krigsmaterielfrågan och krigsorganisationens expansion inom armén [w:] Stormvarning. Sverige inför andra världskriget, red. B. Hugemark, wyd. 2, Luleå 2002.
Carlgren W.M., Den stora överraskningen. Regeringen och Moskvapakten [w:] Stormvarning. Sverige inför andra världskriget, red. B. Hugemark, wyd. 2, Luleå 2002.
Carlgren W.M., Svensk utrikespolitik 1939-1945, Stockholm 1973.
Carlgren W.M., Varken – eller Reflexioner kring Sveriges Ålandspolitik 1938-1939, Stockholm 1977.
Carlquist E., Solidaritet på prov. Finlandshjälp under vinterkriget, Stockholm 1971.
Cronenborg A., Kapplöpning med tiden. Svensk krigsorganisation och krigsplanering [w:] Stormvarning. Sverige inför andra världskriget, red. B. Hugemark, wyd. 2, Luleå 2002.
Dahlberg H., I Sverige under andra världskriget, Stockholm 1983.
Den svenska historien, t. 14: Från storstrejken 1909 tillfolkhemspolitik, red. S. Carlsson, J. Rosén, Stockholm 1967.
Drangel L., Den kämpande demokratin. En studie i antinazistisk opinionsrörelse 1935-1945, Stockholm 1976.
Forsberg M., A. Szulc, Med förtvivlans mod. Kampen för Polen 1939-1945, Stockholm 2008.
Hägglöf G., Svensk krigshandelspolitik under andra världskriget, Stockholm 1958.
Hedlund-Nyström T., Polens fjärde delning. Dess förhistoria och ftdlbordan, Malmö 1940.
Johansson A.W., „Appeasement”och „Lebensraum”. Andra världskrigets bakgntnd [w:] Stormvarning. Sverige inför andra världskriget, red. B. Hugemark, wyd. 2, Luleå 2002.
Johansson A.W., Per Albin och kriget. Samlingsregeringen och utrikespoliken under andra världskriget, Stockholm 1984.
Johansson W., Finlands sak. Svensk politik och opinion under vinterkriget 1939-1940, Stockholm 1973.
Levine P.A., From Indifférence to Activism. Swedish Diplomacy and the Holocaust; 1938-1944, Uppsala 1996.
Lindal K., Självcensur i stövelns skugga. Den svenska radions roll och hållning under andra världskriget, Stockholm 1998.
Lindberg H., Svensk flyktingpolitik under internationellt tryck 1936-1941, Stockholm 1973.
Lönnroth E., Den svenska utrikespolitiska historia, t. V (1919-1939), Stockholm 1959.
Månsson O., Industriell beredskap. Om ekonomisk försvarplanering inför andra världskriget, Stockholm 1976.
Norberg E., Det militära hotet. Försvarsattachéernas syn på krigsutbrottet 1939 [w:] Stormvarning. Sverige inför andra världskriget, red. B. Hugemark, wyd. 2, Luleå 2002.
Norborg L.-A., Sveriges historia under 1800-och 1900-talen. Svensk samhällsutveckling 1809-1992, Lund 1993.
Sehn A., Militärattachérapporter från Warszawa 1937-1939, „Acta Sueco-Polonica”, nr 6 (1997), Uppsala 1998.
Smedberg M., N. Zetterling, Andra världskriget utbrott. Hitlers anfall mot Polen 1939, Stockholm 2007.
Stjernfelt B., K.-R. Böhme, Hitler anfaller Polen. Westerplatte 1 september 1939, Hallstavik 2007.
Sveriges militära beredskap 1939-1945, red. C.-A. Wangel, Köping 1982.
Sweden 's relations with Nazism, Nazi Germany and the Holocaust. A survey of research, ed. S. Ekman, K. Åmark, Stockholm 2003.
Torbacke J., Dagens Nyheter och demokratins kris 1937-1946. Genom stormar till seger, Stockholm 1972.
Uggla N., I nordlig hamn: Polacker i Sverige under andra världskriget, Uppsala 1997.
Wahlbäck K., Finlandsfrågan i svensk politik 1937-1940, Stockholm 1964.
Zetterberg K., Partipolitik eller nationell samling. Regeringsfrågan 1939 [w:] Stormvarning. Sverige inför andra världskriget, red. B. Hugemark, wyd. 2, Luleå 2002.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

41

Issue:

3

Start page:

183

End page:

192

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : review article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/41/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/41/3 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: